.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sklep z odzieżą outletową a gwarancja i reklamacje

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 13.01.2020

Chciałem otworzyć sklep z odzieżą outletową. Odzież pozyskuje z 3. ręki od pośrednika. Towar jest nowy, w 90% z metką producenta, pochodzi ze zwrotów sklepowych. Pośrednik uważa, że nie obowiązuje takie coś jak gwarancja i reklamacje. Sklep będzie stacjonarny. Co, jeśli ktoś będzie chciał zareklamować dany produkt? Czy muszę przyjmować reklamacje oraz dawać gwarancję?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sklep z odzieżą outletową a gwarancja i reklamacje

Fot. Fotolia

Instytucja rękojmi i gwarancji w polskich przepisach

Nie jestem pewna, czy znane są Panu dwie różne instytucje prawne – rękojmia i gwarancja, więc może zacznę od wyjaśnienia tego. Czym innym jest gwarancja, a czym innym rękojmia.

 

Gwarancja jest całkowicie dobrowolna i w związku z tym nie musi Pan jej nikomu absolutnie udzielać. Zgodnie bowiem z art. 577 Kodeksu cywilnego udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Jeżeli Pan zatem nie udzieli gwarancji ani w reklamie, ani wydając dokument gwarancji, jak ma to miejsce np. przy zakupie TV lub samochodu, to nie może być mowy o jakiejkolwiek gwarancji. Takiego zagrożenie nie ma.

Rękojmia czyli reklamacja towaru

Czy innym zaś jest rękojmia, zwana potocznie reklamacją. Ta przysługuje od sprzedawcy zawsze, jeżeli rzecz rzeczywiście ma wady. Co jest wadą rzeczy, określa z kolei art. 5661 Kodeksu cywilnego, stanowiąc, że wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

Rękojmia przysługuje również co do rzeczy używanych, nie tylko w zakresie nowych, więc przynajmniej w teorii odpowiadał Pan będzie jako sprzedawca za ww. wady rzeczy.

 

Natomiast w praktyce średnio sobie wyobrażam, jakie wady mogłyby stanowić podstawę uzasadnionej reklamacji, bowiem zgodnie z art. 557 § 1 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, a więc nie można zareklamować, że np. rzecz była odbarwiona bo to było widoczne, że była używana bo też jest widoczne, że ma jakąś widoczną skazę itd.

Niemożność wyłączenia przepisów o rękojmi

Niestety z uwagi na fakt, iż Pana klientami będą konsumenci, nie jest możliwe wyłączenie przepisów o rękojmi, te będą obowiązywać. W obecnym systemie prawnym jest to dla Pana po prostu ryzyko działalności gospodarczej w charakterze sprzedawcy.

 

Natomiast jeżeli okazałoby się, że klient korzysta z rękojmi w sposób skuteczny, to Pan będzie miał w zamian roszczenie do tego, od kogo Pan te rzeczy nabył, o odszkodowanie, które obejmuje odszkodowanie za zwrot towaru czy np. obniżenie ceny oraz utracone korzyści, czyli utracony zysk. Podstawę do mojego stwierdzenia stanowi wprost art. 5761 § 1 Kodeksu cywilnego, który mówi, że jeżeli rzecz nie miała właściwości, które powinna mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem lub zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami, o których mowa w art. 5561 § 2, lub została wydana w stanie niezupełnym, sprzedawca, który poniósł koszty w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przez konsumenta, może żądać naprawienia poniesionej szkody od tego z poprzednich sprzedawców, wskutek którego działania lub zaniechania rzecz stała się wadliwa.

 

Tak więc odpowiadając na Pana pytania o przyjmowanie reklamacji i dawanie gwarancji – nie ma Pan takiego obowiązku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »