.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwolnienie z abonamentu RTV emeryta a wezwanie do zapłaty za zaległy abonament

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 29.12.2020

Moja mama otrzymała pismo z poczty odnośnie wezwania do zapłaty za zaległy abonament RTV za okres 5 lat. Dodatkowo moja mama od 2015 r. pobiera emeryturę po przekroczeniu swoich 60 lat, w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł. Także kwalifikuje się do zwolnienia z opłaty abonamentowej RTV z powodu nieprzekraczania 50% średniej krajowej. Jednakże nikt z domowników nie dopełnił potrzebnych formalności odnośnie zwolnienia z abonamentu RTV. Czy istnieje jakaś możliwość wstecznego odwołania się od takich naliczonych opłat za abonament lub co innego można w tej sprawie zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie z abonamentu RTV emeryta a wezwanie do zapłaty za zaległy abonament

Zwolnienia z opłaty abonamentu RTV

Odpowiadając na Pana pytania, wyjaśniam, że art. 4 ust 3 ustawy o opłatach abonamentowych stanowi, że zwolnienia określone w ust. 1 pkt 1 i 3–8 (a więc m.in. dla osób po 60. roku życia mających ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.

Oświadczenie a zwolnienie z opłaty za RTV

Nawet zatem spełnienie wymogu zwolnienia nie jest wystarczające, jeżeli nie złoży się oświadczenia. Dopiero oświadczenie aktywuje zwolnienie od opłat abonamentowych.

 

Potwierdza to liczne orzecznictwo. Jeden z takich wyroków cytuję poniżej:

 

„Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 stycznia 2017 r., sygn. aktI SA/Op 467/16

Bez złożenia stosownego oświadczenia, o skorzystaniu ze zwolnienia z opłat abonamentowych nie może być mowy. Organ nie może działać z urzędu, złożenie, określonego w ustawie z 2005 r. o opłatach abonamentowych, oświadczenia ma charakter konstytutywny”.

 

Odpowiadając zatem na pytanie wyjaśniam, że nie można wstecz zastosować tego zwolnienia.

Umorzenie lub rozłożenie zaległości na raty z powodu niskich dochodów

Jedyne, co można zrobić, to spróbować skorzystać z art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych. Zgodnie z powołanym przepisem w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę za stwierdzenie używania niezarejestrowanego odbiornika RTV i odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu. Ustawa nie definiuje pojęcia sytuacji wyjątkowych pozostawiając to każdorazowo Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Decyzja tego organu jest tzw. decyzją uznaniową i to ten organ rozważa czy opisana i udokumentowana sytuacja jest wyjątkową.

 

Z tego też względu nie jestem w stanie podać Panu argumentów, które spowodują np. umorzenie zaległości, można próbować powoływać się na niskie dochody i wysokie wydatki, ale nie dam Panu gwarancji powodzenia tej argumentacji. Nie będę też ukrywać, że umorzenie opłat jest stosowane rzadko.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl