.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Pomoc finansowa od rodziców a darowizna

• Opublikowano: 09-02-2022 • Autor: Michał Berliński

Rodzice chcą przekazać w akcie darowizny działkę budowlaną swoim dzieciom (dwoje dzieci). Dzieci planują wybudować dom na tej działce, przy czym budowa domu finansowana będzie w różnym stopniu przez dzieci, w tym rodzice chcą pomóc finansowo. Czy pomoc finansowa rodziców będzie traktowana wtedy przez US jako kolejna darowizna? Czy należy taką darowiznę zgłosić do US? W jakiej formie (przelew/gotówka po 50% na każde dziecko)? Jakie warunki muszą być spełnione, aby ta druga darowizna była zwolniona od podatku? Czy jeśli jedno dziecko ma większe, a drugie skromniejsze środki własne, to czy to ma jakieś znaczenie dla US, w jakich proporcjach budowa jest finansowana? Czy lepiej, aby rodzice obdarowali większą gotówką to dziecko, które ma mniejszy wkład? Jakie mogą być ewentualne przyszłe konsekwencje podatkowe dla takiej sytuacji? Czy podczas potencjalnej sprzedaży (po ponad 5 latach od daty darowizny, gdyby zaszła konieczność sprzedaży) mogą pojawić się jakieś inne podatkowe konsekwencje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pomoc finansowa od rodziców a darowizna

Pomoc finansowa – darowizna

Z opisu zapytania wynika, że chce Pani wspomóc swoich synów. Będzie to darowizna od osoby najbliższej, w związku z powyższym należy ją zaliczyć do tzw. pierwszej grupy podatkowej. Do grupy I zalicza się:

 

  • małżonka (obecnego, nie byłych) oraz
  • zstępnych (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),
  • wstępnych (np. matka, ojciec, dziadkowie),
  • rodzeństwo,
  • pasierba,
  • ojczyma,
  • macochę,
  • teściów,
  • zięcia.

 

W I grupie podatkowej, a w zasadzie grupie 0, nie mamy podatku do zapłaty. Po przekroczeniu jednak limitu 9637 zł w ciągu ostatnich 5 lat musimy taką sytuację zgłosić do urzędu skarbowego, wobec tego w tej sytuacji należy wskazać, że jeśli kwota tej darowizny przekracza 9637 lub kwota wszystkich otrzymanych przez 5 lat darowizn od Pani ją przekracza, to czynność ta powinna być przez synów- obdarowanych zgłoszona do Urzędu Skarbowego na formularzu SD-Z2. W przypadku braku takiego zgłoszenia traci się prawo do odliczenia tej kwoty i niestety musimy zapłacić podatek, składając deklarację SD3.

Zgłoszenie darowizny do US

Termin na zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego wynosi 6 miesięcy od dnia jej otrzymania. Termin takiego przedawnienia wynosi 5 lat i jest to regulowane wprost przez przepisy ordynacji podatkowej.

 

„Art. 68. [Przedawnienie prawa do wydania decyzji podatkowej]

§ 1. Zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

§ 2. Jeżeli podatnik:

1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,

zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy”.

 

Ale organy skarbowe zastrzegają sobie możliwość zmiany, że 5 lat przedawnienia liczymy od daty powołania się na nią bezpośrednio przez podatnika przed urzędem skarbowym.

 

Sięgając w orzecznictwo, gdzie również powoływano się na różne problemy związane z niemożnością zgłoszenia tego oświadczenia woli, należy wskazać, że sądy niestety nie znajdowały dotychczas żadnego usprawiedliwienia:

 

„Brzmienie powołanego przepisu art. 4a ww. ustawy nie pozostawia wątpliwości, że koniecznym warunkiem skorzystania ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn jest zachowanie terminu 6-miesięcznego na zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych. Termin ten ma charakter materialnoprawny, w związku z tym nie może zostać przywrócony, a jego dotrzymanie jest bezwzględnym warunkiem zastosowania zwolnienia podatkowego (por. wyrok WSA w Łodzi z 14 marca 2012 r., I SA/Łd 60/12; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2007 r., I SA/Bd 675/07, ZNSA 2007, nr 4 (13), s. 108). Oczywistym jest również, że skorzystanie ze zwolnienia zależy od woli podatnika i to na nim ciąży obowiązek spełnienia przesłanek, które warunkują skorzystanie z tego zwolnienia. Nie można tego obowiązku przerzucać na organ podatkowy, w szczególności organ nie ma obowiązku informowania podatników o warunkach korzystania ze zwolnień podatkowych”. W kolejnym orzeczeniu: „Odnośnie przepisu art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn wskazuje się, że ma on przepis ma charakter wyjątkowy i z tego powodu nie może być wykładany w sposób rozszerzający”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Deklaracja SD-Z2 po wsparciu finansowym

Zatem, jak przekaże Pani darowiznę synom, najlepiej i najbezpieczniej przelewem bankowym, powinni oni w terminie 6 miesięcy złożyć deklarację SD-Z2 i dołączyć do niej potwierdzenie otrzymania przelewu. Co zrobią z tą darowizną – nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia również, czy i kiedy ją wydadzą i na co – mogą to zrobić od razu lub powoli albo też za kilka lat. Każdą kolejną darowiznę też muszą zgłosić w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania. Nie ma znaczenia, który syn również otrzyma większą kwotę. Można później również taki dom sprzedać, po 5 latach podatkowych bez żadnych konsekwencji – tutaj ogólnie należy pamiętać tylko o tym, aby Pani synowie zgłaszali otrzymywane darowizny w terminie lat 5, bez żadnych obaw.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczyi kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu