.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odmowa budowy domku letniskowego na zgłoszenie z powodu szerokości drogi dojazdowej

Odmówiono nam budowy domku letniskowego na zgłoszenie, ponieważ droga dojazdowa do działki rekreacyjnej ma 4 m szerokości. Jeden przepis mówi o tym, że minimalna szerokość drogi dojazdowej do działki budowlanej wynosi 4,5 m. Sąsiedzi wybudowali domki na zgłoszenie i nikt nie miał takiej odmowy, a mają działki przy tej samej drodze co my i nie ma tam innej drogi. Czy mogą Państwo pomóc w tym temacie? Załączam pismo ze starostwa.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa budowy domku letniskowego na zgłoszenie z powodu szerokości drogi dojazdowej

Odwołanie od sprzeciwu urzędu

Zacznijmy od tego, że ilekroć urząd wyda sprzeciw, inwestor ma prawo do tego, aby złożyć odwołanie do wojewody (za pośrednictwem organu, który wydał sprzeciw) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej. Wojewoda może utrzymać sprzeciw w mocy lub uchylić go i umorzyć postępowanie w pierwszej instancji. Wówczas jednak przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Podstawą sprzeciwu wobec budowy na zgłoszenie jest § 14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Stanowi on, że:

 

„1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazdowej nie może być mniejsza niż 3 m.

2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.

3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.

4. Dojścia i dojazdy do budynków, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne, zapewniające bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku”.

 

A zatem z tego wynika, że w ocenie organu do działki i budynku nie prowadzi droga publiczna o minimalnej szerokości 3 m. Zdaniem organu do działki i budynku prowadzi dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, ale niemającego minimum 5 metrów, a do budynku minimum 4,5 metra.

Dojazd do działki rekreacyjnej

Jeśli jednak do działki i budynków prowadzi droga dojazdowa, która ma minimum 3 metry szerokości, to przysługuje Państwu odwołanie, bowiem ustęp 2 i 3 stosuje się dopiero wtedy, gdy nie ma spełnionego ustępu 1, czyli drogi dojazdowej o szerokości minimum 3 metry. Dodatków proszę wskazać, że sąsiednie działki nie uzyskali sprzeciwu a prowadzi do ich działek taka sama droga dojazdowa. Wydawanie zaś sprzeciwu w takich samych okolicznościach powoduje, że organ dopuszcza się nieuprawnionego nierównego traktowania obywateli w takich samych okolicznościach i narusza art.6 kpa w związku z § 14 ust. 1 Rozporządzenia, art. 7 kpa oraz art. 8 kpa.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl