.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Spis inwentarza osoby ubezwłasnowolnionej

Wczoraj zostałem opiekunem prawnym mojego całkowicie ubezwłasnowolnionego ojca. Sąd zobowiązał mnie do sporządzenia inwentarza majątku ojca – ojciec jest razem z mamą współwłaścicielem mieszkania, w którym obecnie nie mieszkają, ponieważ w związku z poważną chorobą ojca przeprowadziłem ich do siebie. Dodatkowo ma emeryturę, która jest obecnie niewystarczająca do pokrycia kosztów opieki nad nim (zatrudniam opiekunkę 24h/dobę). Mieszkanie chciałbym sprzedać, pieniądze z jego sprzedaży nie są mi absolutnie niezbędne do opieki nad ojcem, ale nie chciałbym nadal płacić za jego utrzymanie. W związku z tym mam pytania: jak powinien wyglądać spis inwentarza? Czy do prośby o zgodę sądu na sprzedaż mieszkania muszę dołączyć jakieś oficjalne dokumenty dotyczące mieszkania, czy wystarczy numer księgi wieczystej i/lub wydruk z internetu? Mam jeden egzemplarz zaświadczenia o tym, że jestem opiekunem prawnym, więc, jak rozumiem, muszę skopiować i w jakiś sposób poświadczyć, aby móc załączyć do prośby o zgodę na sprzedaż mieszkania – kto i jak dokonuje tego poświadczenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Spis inwentarza osoby ubezwłasnowolnionej

W jakiej formie dokonać spisu inwentarza osoby ubezwłasnowolnionej?

Zgodnie z art. 160 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego niezwłocznie po objęciu opieki opiekun obowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedstawić go sądowi opiekuńczemu. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę pozostającą pod opieką.

 

Z przepisu tego wnika, że spis inwentarza może wykonać sam opiekun. Przepisy nie wymagają żadnej szczególnej formy dla spisu inwentarza. Powinny to być ujęte w formie nawet opisowej aktywa i pasywa stanowiące majątek podopiecznego ( osoby ubezwłasnowolnionej). W spisie inwentarza ujmuje się, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych:

 

  • aktywa podopiecznego z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu, jak również
  • pasywa (długi) podopiecznego.

 

Nieruchomość będąca własnością podopiecznego

Jeżeli spisem inwentarza ma być objęta nieruchomość, przy sporządzaniu spisu można, w miarę potrzeby stosować odpowiednio art. 947–949 Kodeksu postępowania cywilnego. Są to przepisy, które określają w jaki sposób komornik sądowy sporządza wycenę nieruchomości na potrzeby licytacji. I tak:

 

„W protokole opisu i oszacowania komornik wymieni:

 

1) oznaczenie nieruchomości, jej granice, a w miarę możności jej obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów;

2) budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz przynależności nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem;

3) stwierdzone prawa i obciążenia;

4) umowy ubezpieczenia;

5) osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki;

6) sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika;

7) oszacowanie z podaniem jego podstaw;

8) zgłoszone prawa do nieruchomości;

9) inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości”.

 

Wycenę nieruchomości stanowiącej własność podopiecznego powinien dokonać rzeczoznawca. Tak będzie najbardziej prawidłowo, by zlecić tę wycenę osobie posiadającej wiadomość niezbędne do rzetelnego wykonania wyceny. Tak zresztą stanowi art. 948: „oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły uprawniony do szacowania nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli jednak nieruchomość była w okresie sześciu miesięcy przed zajęciem oszacowana dla potrzeb obrotu rynkowego i oszacowanie to odpowiada wymogom oszacowania nieruchomości w egzekucji z nieruchomości, nowego oszacowania nie dokonuje się”.

 

Tak więc najpierw warto ustalić fachowo wartość nieruchomości stanowiących własność ubezwłasnowolnionego. Następnie ustalić pozostałe aktywa (ruchomości, rachunki bankowe, pieniądze w gotówce, lokaty, kosztowności itp.). Wszystko to wpisać pod nazwą „aktywa z podaniem wartości i miejsca przechowywania czy znajdowania się”. Następnie należy ustalić pasywa, czyli długi i wpisać na kartce pod taką nazwą. Całość dokumentu należy opisać jako spis inwentarza, czyj, kiedy i przez kogo sporządzony oraz z zaznaczeniem gdzie składany. Z ostrożności warto zapytać się w sekretariacie sądu opiekuńczego, w którym składany będzie inwentarza, jaka jest praktyka tego sadu, czy sędziowie wolą formę tabeli, czy też tylko opisowy spis.

 

Zgoda sądu na zbycie nieruchomości osoby ubezwłasnowolnionej

Jeśli chodzi o zgodę na zbycie nieruchomości, to tu do wniosku koniecznie należy dołączyć odpis księgi wieczystej nieruchomości. Jest to najbardziej wiarygodny dokument poświadczający stan nieruchomości, w tym właściciela. Tego będzie żądał sąd. Warto też dołączyć wycenę nieruchomości, jeśli taka będzie.

 

Jeśli chodzi o ksero poświadczenia ustanowienia opiekunem, to może Pan poświadczyć za zgodność z oryginałem taki dokument u notariusza. Tylko wówczas będzie on uznany za dowód w sprawie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu