.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odmowa czynności i wyjaśnień przez adwokata - gdzie złożyć skargę na adwokata?

Zawierając umowę-zlecenie z adwokatem, dostałem dwie propozycje cenowe. Jedna niższa za prowadzenie sprawy przed I instancją i druga 5000 zł za całość sprawy z ewentualną apelacją i nadzorem nad wykonaniem wyroku. Do podpisania dostałem umowę-zlecenie, gdzie było napisane tylko prowadzenie sprawy przed I instancją. Z powodu dużego zdenerwowania oraz pośpiechu nie zwróciłem na to uwagi. Mimo że dostałem drogą elektroniczną potwierdzenie, że kancelaria będzie nadzorować wykonanie wyroku, ze względu na moją postawę odmówiono dalszych czynności. Domyślam się tego tylko, bo innych wyjaśnień nie otrzymałem. Adwokat obraził się na mnie, bo zarzuciłem mu opóźnianie rozstrzygnięcia sprawy (nie podał żadnych czynności, jakie podjęto w celu przyspieszenia rozstrzygnięcia sprawy, czym narażał mnie na dodatkowe koszty), zbędne wnioskowanie o uzasadnienie wyroku, choć był pewien, że nie ma możliwości skutecznej apelacji, dalej przedłużyło niepotrzebnie uprawomocnienie się wyroku o następny miesiąc. Gdzie złożyć skargę na adwokata?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odmowa czynności i wyjaśnień przez adwokata - gdzie złożyć skargę na adwokata?

Kiedy mamy do czynienia z naruszeniem godności zawodu adwokackiego?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu Etyki Adwokackiej.

 

W Pana przypadku w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na § 1 ust 2 Kodeksu Etyki Adwokackiej, zgodnie z którym naruszeniem godności zawodu adwokackiego jest takie postępowanie adwokata, które mogłoby go poniżyć w opinii publicznej oraz poderwać zaufanie do zawodu. Nadto jako czytamy w § 3 tegoż Kodeksu obowiązkiem adwokata jest przestrzegać norm etycznych oraz strzec godności zawodu adwokackiego. Zgodnie natomiast z § 44 Kodeksu Etyki adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów.

Adwokat przeciąga sprawę narażając klienta na dodatkowe koszty

W mojej ocenie Pana adwokat, wiedząc, że sprawa jest nie do wygrania, przeciągał sprawę, w sytuacji kiedy powinien stawić się na ogłoszeniu wyroku, co pozwoliłoby, po pierwsze, ustalić podstawy dalszego uzasadnienia wyroku, a, po drugie, spotkać się z Panem po ogłoszeniu wyroku celem omówienia dalszej taktyki i dalszych działań. Proszę także ustalić, czy uzasadnienie w Pana sprawie było pisane, czy też nastąpiła transkrypcja uzasadnienia mówionego w czasie publikacji (ogłoszenia) wyroku. Gdyby bowiem stało się tak, że rozprawa była nagrywana i sąd nie wskazywał jedynie na podstawy wyrokowania, ale szeroko uzasadniał swój pogląd przyjęty w sprawie, to najprawdopodobniej uzasadnienie pochodzi z transkrypcji tego, co sąd mówił na publikacji wyroku. W tej sytuacji Pana pełnomocnik miał już pogląd w całości na sprawę i składanie wniosku o uzasadnienie na pewno winno być z Panem skonsultowane. By skarga była należycie potraktowana, winien Pan w niej wskazać, jaką szkodę Pan poniósł i jakie czynności adwokat miał prawo podjąć celem przyspieszenia postępowania. W treści pytania pisze Pan bowiem, że „nie podał żadnych czynności, jakie podjęto w celu przyspieszenia rozstrzygnięcia sprawy, czym narażał mnie na dodatkowe koszty”. Czynności te winne być zatem nazwane konkretnie, tj. wyszczególnione. Dobrze byłoby, gdyby mógł Pan czynności, które miały być wykonane, i czas, kiedy mogły być wykonane przy dochowaniu należytej staranności.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Skierowanie skargi na adwokata do Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej

Zasadne jest zatem skierowania skargi do Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Jako właściwej dla adwokata, wskazując jednocześnie na powołane przeze mnie wyżej twierdzenia. Zgodnie z prawem o adwokaturze adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej m.in. za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. Kary dyscyplinarne są następujące:

 

  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. kara pieniężna,
  4. zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat,
  5. wydalenie z adwokatury.

 

Dziekan rady adwokackiej może wymierzyć członkowi izby karę upomnienia. W przypadku nieskorzystania z takiego prawa sprawa trafi do sądu dyscyplinarnego izby adwokackiej. Należy zatem rozważyć możliwość złożenia stosownej skargi, mając na uwadze powyższe rozważania. Nie ulega jednak wątpliwości, iż działanie sądów dyscyplinarnych jest bardzo często postrzegane jako mało obiektywne. Nie ulega jednak wątpliwości, iż mając na uwadze okoliczności przedmiotowej sprawy skarga w mojej ocenie jest uzasadniona. Dodatkową motywacją niech będzie fakt, iż postępowanie takie może zakończyć się polubownie, np. zwrotem Panu szkody, którą poniósł Pan na skutek wniesienie uzasadnienia przez adwokata.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu