Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ostrzeżenie w księdze wieczystej a wpisanie nowych właścicieli

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 13.02.2016

Czy na podstawie numeru księgi wieczystej można znaleźć lub dowiedzieć się, czy istnieje druga księga dla tej samej nieruchomości? Pytam, ponieważ po śmierci ojca (15 lat temu) wszyscy jego spadkobiercy w sądzie przyjęli spadek (nieruchomość). Niestety w księdze wieczystej pod numerem, który podała mi mama, jako właściciele nieruchomości ciągle figurują tam tylko ona i zmarły ojciec. Zastanawiam się więc, czy nie ma drugiej księgi, ponieważ z tego co wiem, sąd po przeprowadzeniu rozprawy o nabyciu spadku z automatu dokonuje wpisu w KW, a ta nasza księga jest „czysta”. Proszę o wyjaśnienie!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na pytanie wyjaśnię, że sąd dokonuje wpisu ostrzeżenia z urzędu, a nie wpisu właścicieli do księgi wieczystej, bo to dzieje się tylko na wniosek właścicieli.

 

Zgodnie bowiem z art. 36 ustawy o księgach wieczystych i hipotece sądy, organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz notariusze sporządzający akty poświadczenia dziedziczenia zawiadamiają sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta.

 

W razie otrzymania zawiadomienia sąd z urzędu dokonuje wpisu ostrzeżenia, że stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Zawiadomienie o wpisie ostrzeżenia zawiera pouczenie o obowiązku złożenia wniosku o ujawnienie prawa własności w terminie miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Sąd może wymierzyć opieszałemu właścicielowi grzywnę w wysokości od 500 do 10 000 zł w celu spowodowania ujawnienia prawa własności. W razie ujawnienia prawa własności nieruchomości, grzywny nieuiszczone mogą być umorzone w całości lub części.

 

Na postanowienie sądu o nałożeniu grzywny przysługuje zażalenie.

 

Zatem niejako z automatu zostanie ujawniona zmiana stanu prawnego, ale już sąd wieczystoksięgowy z automatu nie wpisze właścicieli czyli spadkobierców, więc trzeba złożyć wniosek. Dlatego też nie ma dwóch ksiąg wieczystych na tę nieruchomość, jest jedna księga wieczysta z wpisanym ostrzeżeniem o zmianie właścicieli, choć nie można wykluczyć nigdy błędu ludzkiego i tego, że np. sąd spadku nie przesłał postanowienia do wydziału ksiąg wieczystych.

 

Dodatkowo obowiązki właścicieli nieruchomości do dokonania wpisu potwierdza też art. 35.1 ustawy, który mówi, że właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.

 

Aby uporządkować wpisy w księdze wieczystej powinien Pan zatem złożyć wniosek o wpis spadkobierców jako współwłaścicieli. Do tego wniosku potrzebne Pan tylko prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w oryginale albo poświadczone przez notariusza, bo art. 31 ustawy mówi, że wpis może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - IV =

»Podobne materiały

Niezgodność wpisu w KW i w ewidencji gruntów

Przygotowuję się do sprzedaży nieruchomości – działki z domem. Przy tej okazji wyszła na jaw niezgodność wpisów: powierzchnia działki w KW różni się od tej wpisanej do ewidencji gruntów. Powierzchnia wpisana w KW jest o 250 m2 mniejsza od podanej we wpisie z ewidencji gruntów. Zgłosiłem sprawę

 

Wniosek o założenie księgi wieczystej – jak odnaleźć współwłaścicieli?

Odnalazłem stary akt notarialny, z którego wynika, że moja żona i teściowa są współwłaścicielkami 20% pewnej nieruchomości. Kupna dokonali przodkowie, następnie w wyniku dekretu Bieruta nieruchomość trafiła pod władanie miasta Warszawy. Udało mi się ustalić jej adres, ale nigdzie w urzędzie przodkow

 

Zmiana w księdze wieczystej – usunięcie niezgodności

Mam mały dom, który nabyłam 4 lata temu. W księdze wieczystej mam wpis: „zabudowana działka nr ... obszaru 38 m2. Typ księgi wieczystej – nieruchomość gruntowa. Rubryka 02 punkt 1 – „założenie księgi wieczystej w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wiec

 

Założenie odrębnych ksiąg wieczystych dla dwóch domów na jednej działce

Posiadam działkę z dwoma wolno stojącymi budynkami mieszkalnymi. Chciałbym założyć odrębne księgi wieczyste dla obu domów, by móc później rozdysponować majątek na dwoje dzieci. Czy do założenia odrębnych ksiąg wieczystych będą potrzebne zaświadczenia ze starostwa o odrębności lokali? Budynki mają od

 

Licytacja mieszkania bez KW - czy licytacja jest bezpieczna?

Chciałbym wziąć udział w licytacji komorniczej mieszkania, jednak nie ma ono KW. Czy wobec tego licytacja jest bezpieczna?

 

Czy można podważyć akt notarialny?

Kilka lat temu w budynku, w którym mieszkam, zaczęto wykupować mieszkania komunalne i utworzono wspólnotę mieszkaniową. Jeden z sąsiadów przy wykupie swojego lokalu przywłaszczył sobie po cichu pralnię (podał we wniosku o wykup, że należy ona do niego, choć była własnością całej wspólnoty). Czy

 

Mieszkanie zakupione w „złej wierze”?

Poprzez agencję nieruchomości w 2009 r. kupiliśmy mieszkanie w bloku. Po pewnym czasie okazało się, że budynek, w którym znajduje się nasze mieszkanie, jest zapisane w dwóch księgach wieczystych (związku budowlanych z Warszawy i miasta Łodzi). Związek budowlany wytoczył sprawę miastu Łodzi i zostali

 

Jak zaskarżyć wpis w księgach wieczystych?

Byłam tzw. dłużniczką solidarną z tytułu poręczenia wekslowego na kredyt udzielony na pomoc powodzianom. Obecnie bank sprzedał dług funduszowi sekurytyzacyjnemu. Ten od razy wpisał się do ksiąg wieczystych moich nieruchomości. Za późno się odwołałam, apelacja nie przyniosła skutku. Jak teraz skutecz

 

Zmiana w księdze wieczystej – usunięcie niezgodności

Mam mały dom, który nabyłam 4 lata temu. W księdze wieczystej mam wpis: „zabudowana działka nr ... obszaru 38 m2. Typ księgi wieczystej – nieruchomość gruntowa. Rubryka 02 punkt 1 – „założenie księgi wieczystej w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wiec

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »