.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Ostrzeżenie w księdze wieczystej a wpisanie nowych właścicieli

Czy na podstawie numeru księgi wieczystej można znaleźć lub dowiedzieć się, czy istnieje druga księga dla tej samej nieruchomości? Pytam, ponieważ po śmierci ojca (15 lat temu) wszyscy jego spadkobiercy w sądzie przyjęli spadek (nieruchomość). Niestety w księdze wieczystej pod numerem, który podała mi mama, jako właściciele nieruchomości ciągle figurują tam tylko ona i zmarły ojciec. Zastanawiam się więc, czy nie ma drugiej księgi, ponieważ z tego co wiem, sąd po przeprowadzeniu rozprawy o nabyciu spadku z automatu dokonuje wpisu w KW, a ta nasza księga jest „czysta”. Proszę o wyjaśnienie!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ostrzeżenie w księdze wieczystej a wpisanie nowych właścicieli

Zmiana właściciela nieruchomości dla której jest założona księga wieczysta

Odpowiadając na pytanie wyjaśnię, że sąd dokonuje wpisu ostrzeżenia z urzędu, a nie wpisu właścicieli do księgi wieczystej, bo to dzieje się tylko na wniosek właścicieli.

 

Zgodnie bowiem z art. 36 ustawy o księgach wieczystych i hipotece sądy, organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz notariusze sporządzający akty poświadczenia dziedziczenia zawiadamiają sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta.

Stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym

W razie otrzymania zawiadomienia sąd z urzędu dokonuje wpisu ostrzeżenia, że stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Zawiadomienie o wpisie ostrzeżenia zawiera pouczenie o obowiązku złożenia wniosku o ujawnienie prawa własności w terminie miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Sąd może wymierzyć opieszałemu właścicielowi grzywnę w wysokości od 500 do 10 000 zł w celu spowodowania ujawnienia prawa własności. W razie ujawnienia prawa własności nieruchomości, grzywny nieuiszczone mogą być umorzone w całości lub części.

Obowiązek właściciela nieruchomości do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej

Na postanowienie sądu o nałożeniu grzywny przysługuje zażalenie.

 

Zatem niejako z automatu zostanie ujawniona zmiana stanu prawnego, ale już sąd wieczystoksięgowy z automatu nie wpisze właścicieli czyli spadkobierców, więc trzeba złożyć wniosek. Dlatego też nie ma dwóch ksiąg wieczystych na tę nieruchomość, jest jedna księga wieczysta z wpisanym ostrzeżeniem o zmianie właścicieli, choć nie można wykluczyć nigdy błędu ludzkiego i tego, że np. sąd spadku nie przesłał postanowienia do wydziału ksiąg wieczystych.

 

Dodatkowo obowiązki właścicieli nieruchomości do dokonania wpisu potwierdza też art. 35.1 ustawy, który mówi, że właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.

 

Aby uporządkować wpisy w księdze wieczystej powinien Pan zatem złożyć wniosek o wpis spadkobierców jako współwłaścicieli. Do tego wniosku potrzebne Pan tylko prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w oryginale albo poświadczone przez notariusza, bo art. 31 ustawy mówi, że wpis może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 9 lat udziela porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu