Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyliczenie kwoty nagrody jubileuszowej

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 05.08.2019

Mamy problem z wyliczeniem kwoty nagrody jubileuszowej. Otóż pracownik ma otrzymać nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy (100% wynagrodzenia). Do obliczenia kwoty nagrody bierzemy średnią z 3 ostatnich miesięcy. W ostatnich 3 miesiącach otrzymywał dopłatę do minimalnego wynagrodzenia. Czy dopłata powinna być wliczona do podstawy nagrody jubileuszowej? Jak poprawnie wyliczyć kwotę nagrody jubileuszowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyliczenie kwoty nagrody jubileuszowej

Fot. Fotolia

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z pracownikiem niepedagogicznym, czy z nauczycielem – zasady wypłacania nagrody jubileuszowej będą takie same. Zmieni się jedynie podstawa prawna.

 

Zgodnie z § 8 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

 

Z kolei z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania. (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

 

W przypadku pracownika niepedagogicznego podstawę nagrody ustala się tak samo jak ekwiwalent za urlop. Zgodnie z przepisami składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.

 

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2000 r. (sygn. akt III ZP 12/00) dokonując obliczeń wysokości podstawy nagrody jubileuszowej, poprzestaje się na wyliczeniu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeżeli po wypłaceniu nagrody przyznano pracownikowi podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego z datą wsteczną, obejmującą również datę wypłaty nagrody, to pracodawca powinien dokonać stosownego przeliczenia tego świadczenia.

 

Jeśli chodzi o nauczycieli, to wysokość nagrody jubileuszowej oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. 

 

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, a wiec składniki stałe wypłaca się w wysokości należnej na dzień nabycia prawa do nagrody lub dzień jej wypłaty (w zależności, które wynagrodzenie jest wyższe).

 

Słowem – dodatek do wynagrodzenia zasadniczego uwzględnia się bez względu na to, czy mamy do czynienia z nauczycielem, czy pracownikiem niepedagogicznym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus VI =

»Podobne materiały

Kiedy pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego?

Pracuję w jednostce budżetowej i jestem zastępcą głównego księgowego. Ostatnio zmieniła się główna księgowa; moja nowa przełożona wszystkie obowiązki przekłada na mnie. Mój własny zakres obowiązków jest obszerny, dlatego brakuje mi czasu na zrealizowanie wszystkich zadań. Mało tego, dzisiaj zleciła

 

Podział majątku i przepisanie połowy mieszkania na dziecko

Rozwodzę się z mężem, który postanowił przepisać swoją część naszego mieszkania na naszego syna, który ma 15 lat. Czy jest taka możliwość? Jak to przeprowadzić?

 

Zgoda syna na zaprzestanie obowiązku alimentacyjnego

Syn, na którego utrzymanie i naukę płacę alimenty, zakończył studia i pracuje. Zarobki jego wystarczają na samodzielne utrzymanie. Syn wyraża zgodę na zaprzestanie obowiązku alimentacyjnego. Czy jego oświadczenie na piśmie jest wystarczające?

 

Zgubienie aktu własności mieszkania

Zgubiłem akt własności mieszkania. W jaki sposób można odtworzyć taki dokument?  

 

Zwrot poniesionych kosztów z masy spadkowej - opieka nad rodzicami, koszt pogrzebu, utrzymanie mieszkania

Problem z dotyczy spadku w postaci 50% udziału mieszkania własnościowego. Po śmierci rodziców wspólnie z bratem odziedziczyliśmy mieszkanie własnościowe na podstawie testamentu sporządzonego przez rodziców u notariusza. Zapis mówi o równym podziale między nami. Brat od 14 lat mieszka gdzieś w Londyn

 

Wspólnik w spółce z o.o. jako wykonawca dzieła

Chciałabym założyć trzyosobową spółkę z o.o. Wspólnicy będą pełnić funkcje członków zarządu bez pobierania wynagrodzenia z tego tytułu. Czy będą mogli podpisywać ze spółką umowy o dzieło na wykonanie konkretnych prac (niezwiązanych z funkcjami zarządu)? Jeśli tak, jakie składki i podatki powinn

 

Zaniżona cena samochodu i kontrola urzędu skarbowego

Kupiłem rok temu samochód jako osoba prywatna. Wydano mi fakturę, na której widniała niższa cena, niż ta, którą faktycznie zapłaciłem. Jestem wezwany do urzędu skarbowego w związku z kontrolą komisu. Oczywiście zamierzam mówić prawdę, zwłaszcza że problemy wynikły z braku mojej czujności. Jakie

 

Możliwości sprzedaży mieszkania komunalnego przed upływem 5 lat bez utraty bonifikaty

W ubiegłym roku zmarli nagle moi rodzice. Zajmowali oni mieszkanie komunalne wraz z upośledzonym psychicznie bratem, którym teraz – zgodnie z wolą rodziców – ja się opiekuję; brat mieszka ze mną, jestem jego pełnomocnikiem. Brat został najemcą mieszkania komunalnego i wkrótce w

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »