.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyliczenie kwoty nagrody jubileuszowej

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 05.08.2019

Mamy problem z wyliczeniem kwoty nagrody jubileuszowej. Otóż pracownik ma otrzymać nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy (100% wynagrodzenia). Do obliczenia kwoty nagrody bierzemy średnią z 3 ostatnich miesięcy. W ostatnich 3 miesiącach otrzymywał dopłatę do minimalnego wynagrodzenia. Czy dopłata powinna być wliczona do podstawy nagrody jubileuszowej? Jak poprawnie wyliczyć kwotę nagrody jubileuszowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyliczenie kwoty nagrody jubileuszowej

Fot. Fotolia

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z pracownikiem niepedagogicznym, czy z nauczycielem – zasady wypłacania nagrody jubileuszowej będą takie same. Zmieni się jedynie podstawa prawna.

 

Zgodnie z § 8 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

 

Z kolei z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania. (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

 

W przypadku pracownika niepedagogicznego podstawę nagrody ustala się tak samo jak ekwiwalent za urlop. Zgodnie z przepisami składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.

 

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2000 r. (sygn. akt III ZP 12/00) dokonując obliczeń wysokości podstawy nagrody jubileuszowej, poprzestaje się na wyliczeniu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeżeli po wypłaceniu nagrody przyznano pracownikowi podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego z datą wsteczną, obejmującą również datę wypłaty nagrody, to pracodawca powinien dokonać stosownego przeliczenia tego świadczenia.

 

Jeśli chodzi o nauczycieli, to wysokość nagrody jubileuszowej oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. 

 

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, a wiec składniki stałe wypłaca się w wysokości należnej na dzień nabycia prawa do nagrody lub dzień jej wypłaty (w zależności, które wynagrodzenie jest wyższe).

 

Słowem – dodatek do wynagrodzenia zasadniczego uwzględnia się bez względu na to, czy mamy do czynienia z nauczycielem, czy pracownikiem niepedagogicznym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl