.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rozliczenie podatkowe inwestycji w papiery wartościowe u zagranicznego brokera

• Opublikowano: 13-03-2023 • Autor: Michał Berliński

Moje pytania dotyczą korzystania z usług zagranicznego brokera w celu zakupu papierów wartościowych. Przepisy nie zezwalają, aby broker przechowywał depozyty klientów, w związku z tym środki na inwestowanie trzymane są na funduszu pieniężnym. Chciałbym się dowiedzieć, jak w powinno wyglądać rozliczenie podatkowe z obrotu papierami wartościowymi u zagranicznego brokera. Czy moje rozumowanie jest słuszne, że w celu obliczenia należnego podatku do urzędu skarbowego powinienem przyjąć, że: 1. W przypadku nabycia papierów wartościowych ze środków zgromadzonych w funduszu pieniężnym odejmuję wartość odjętą z funduszu w euro przeliczoną na złotówki wg kursu NBP w przeddzień nabycia udziałów w funduszu (wg reguły FIFO) od tej samej odjętej z funduszu wartości w euro przeliczoną na złotówki według kursu NBP obowiązującego w przeddzień nabycia papierów wartościowych? 2. Jak rozliczyć sprzedaż takich papierów wartościowych? Co z kursem? 3. Jak przeliczyć na złotówki dywidendę od papierów wartościowych? 4. Odsetki z funduszu pieniężnego aktualnie są ujemne, ale broker do pewnej kwoty depozytu je rekompensuje. Czy w takiej sytuacji należy policzyć 0? Jednak gdyby ich nie rekompensował, czy mogę je policzyć jako koszt? 5. Jeśli w którymś przypadku został pobrany podatek u źródła do zagranicznego urzędu, to mogę odjąć go od kwoty z pkt 7? 6. Czy dodatkowo mogę odjąć połowę straty z każdego z 5 poprzednich lat (nieodjętej w poprzednich latach)? Proszę o wyjaśnienia.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rozliczenie podatkowe inwestycji w papiery wartościowe u zagranicznego brokera

Nabycie papierów wartościowych ze środków w zagranicznym funduszu pieniężnym – kurs NBP

Znany jest mi sposób działania tego maklera i rzeczywiście nie wystawia dokumentów dla polskiego fiskusa, co jest mało wygodne. Chodzą słuchy, że kilku z zagranicznych brokerów zamierza już wystawiać takie dokumenty, więc może się tego wkrótce doczekamy. A teraz odpowiedzi na Pańskie pytania w kolejności:

 

Ad. 1. Potwierdzam – pańskie rozumowanie jest słuszne. Zawsze obowiązuje zasada średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego daną transakcję. Każdy makler przechowuje aktualnie środki na takim funduszu.

 

Ad. 2. Natomiast w przypadku sprzedaży papierów wartościowych należy odjąć koszt nabycia tych papierów w euro przeliczonych na złotówki wg kursu NBP w przeddzień ich nabycia (zgodnie z regułą FIFO) od przychodu ze zbycia papierów w euro przeliczonych na złotówki wg kursu NBP w przeddzień ich zbycia.

 

Opodatkowanie dochodów odsetkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą

Natomiast odsetki od papierów wartościowych przeliczane są z euro na złotówki wg kursu z dnia poprzedzającego wypłatę odsetek. Kwestię opodatkowania dochodów odsetkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą reguluje art. 30a ustawy o PIT. W pierwszym ustępie powołanego przepisu ustawodawca wymienia kategorie dochodów podlegających opodatkowaniu 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem. Do dochodów odsetkowych należą (art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o PIT):

 

  • odsetki od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej,
  • odsetki i dyskonto od papierów wartościowych,
  • odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT, czyli uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Przeliczamy na złotówki według właściwego kursu, którym będzie kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (o czym stanowi art. 11a ustawy o PIT). Z kolei kursem właściwym do przeliczenia podatku pobranego za granicą będzie kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień pobrania podatku przez zagranicznego kontrahenta lub bank (stanowisko to potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 lutego 2017 r., sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.1150.2016.1.KP). Jeśli mamy do rozliczenia tylko odsetki, to – tak jak w przypadku dywidendy – może Pan pozostać tylko z rozliczeniem w PIT-36, nie musimy wtedy składać PIT-38.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozliczenie dywidendy zagranicznej – jaki PIT?

Ad. 3. Jeśli chodzi o dywidendę od papierów wartościowych – przeliczana jest ona z euro na złotówki wg kursu z dnia poprzedzającego jej wypłatę. Otrzymane dywidendy zagraniczne rozlicza się w inny sposób niż obrót akcjami i w zasadzie wcale nie trzeba stosować do tego formularza PIT-38. Jeśli tylko kupowaliśmy akcje, nie sprzedawaliśmy ich przez cały rok i otrzymywaliśmy dywidendy, to podatki z tego tytułu możemy rozliczyć na swoim podstawowym formularzu rocznym (w zależności od tego, który wypełniamy):

 

  • PIT-36,
  • PIT-36L, jeśli jesteśmy przedsiębiorcą rozliczającym się podatkiem liniowym,
  • PIT-38.

 

Zysk z dywidendy należy rozliczyć w PIT-36 w części N. Od kwoty brutto wyliczamy podatek 19%. Kwotę wyliczonego podatku może pomniejszyć podatek zapłacony za granicą. Powstałą różnicę wykazujemy w zeznaniu podatkowym.

 

19-procwentowy podatek po zsumowaniu zysków i strat z transakcji zagranicznych

Ad. 4. Potwierdzam. Kosztem, jak Pan wskazał, są przede wszystkim wydatki na nabycie akcji. Kwota kosztów w rocznym zeznaniu PIT może być dodatkowo powiększona o inne koszty związane z obrotem akcjami. Kosztem takim mogą być dodatkowe opłaty na rzecz biura maklerskiego oraz odsetki od kredytu przyznanego na zakup akcji, ujemne odsetki, prowizje, wydatki.

 

W dalszych krokach zyski i straty należy zsumować i od otrzymanej kwoty wyliczyć 19% podatek. Oczywiście z wyżej opisanymi wyjątkami np. w zakresie wyboru rodzaju PIT. Do rozliczania zysku (straty) z obrotu akcjami i innymi instrumentami finansowymi (w tym kryptowalutami) służy PIT-38. Po zakończeniu roku przygotowujemy i składamy tylko jeden formularz PIT-38, w którym umieszczamy zarówno dane przepisane z formularzy PIT-8C dostarczonych przez polskie biura maklerskie (sumujemy informacje ze wszystkich otrzymanych PIT-8C i wpisujemy je odpowiednio w polach o numerach 20. i 21.), oraz samodzielnie wyliczone kwoty przychodów i kosztów dotyczących obrotu akcjami za granicą. Przychody i koszty z transakcji zagranicznych wpisujemy odpowiednio w polach 22. i 23. w sekcji C. w PIT-38. W tych pozycjach będą wpisane nasze zyski lub straty, odpowiednia ich wartość i na tej podstawie wyliczamy podatek.

 

Obniżenie podatku dochodowego o podatek pobrany za granicą

Ad. 5. Potwierdzam. Ten podatek, który wyszedł nam do zapłaty po zliczeniu wszystkiego, można obniżyć o podatek, który został zapłacony (pobrany) za granicą. Odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od dochodów odsetkowych przy zastosowaniu stawki 19-procentowej (art. 30a ust. 9 ustawy o PIT). Wobec tego, jeśli zapłacimy podatek za granicą według stawki wyższej niż 19%, nie będziemy mogli odliczyć nadwyżki w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce. Co ważne i o czym trzeba pamiętać – kwotę podatku zapłaconego za granicą przeliczoną na złote i zaokrągloną do pełnych złotych musimy wykazać w przeznaczonej do tego celu pozycji zeznania – kwota ta pomniejszy zobowiązanie podatkowe z tego tytułu.

 

Rozliczanie starty przez 5 kolejnych lat

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych ma Pan prawo rozliczać stratę przez pięć kolejnych lat, maksymalnie w kwocie równej 50 proc. wysokości straty w ciągu jednego roku. 5 lat to maksimum, a oczywiście w tym czasie trzeba osiągnąć na tyle dochodu, aby mieć od czego to odliczyć, czego Panu życzę.

 

Na koniec przypomnę jeszcze, że jako podatnicy jesteśmy zobowiązani przechowywać dane, na podstawie których obliczony został podatek dochodowy, przez 5 pełnych lat podatkowych, a wystarczającą formą przechowywania są tzw. wyciągi z rachunku. Może Pan trzymać również dla porządku potwierdzenia wpłat na konto maklera z polskiego rachunku bankowego, a dalej oczywiście wpłat na polskie konto.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczyi kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu