.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odpowiedzialność za ryzykowne operacje finansowe ojca

• Opublikowano: 02-03-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jestem współwłaścicielem konta bankowego wraz z tatą. Obecnie nie utrzymujemy ze sobą kontaktu. Mając podgląd do tego konta, widzę różne niepokojące i ryzykowne operacje finansowe, np. wykonanie egzekucji administracyjnej na rzecz naczelnika US czy też opłaty notarialne z tytułu zakupu prawdopodobnie nieruchomości o znacznej wartości. Czy wobec powyższego jako współwłaściciel konta mogę obawiać się skutków finansowych dla mnie, np. gdyby okazało się, że kupowane przez ojca nieruchomości są obciążone hipoteką, czego wcześniej nie sprawdził ani tata, ani notariusz, u którego zawarto umowę kupna–sprzedaży? Czy np. po konsumpcji wszystkich środków ze wspólnego konta (nie ma debetu) w sytuacji, gdy dług nadal by istniał, mogę ponosić konsekwencje finansowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odpowiedzialność za ryzykowne operacje finansowe ojca

Pozycja współwłaściciela konta

Jest Pan wyłącznie współwłaścicielem konta, zatem z tytułu transakcji sprzedaży Pan nie odpowiada, nie jest Pan bowiem stroną umowy sprzedaży, jaką zawiera ojciec z innymi osobami/podmiotami.

 

Natomiast jeśli z jakichkolwiek podstaw wszczęta zostałaby wobec ojca egzekucja, zaś Pan na owym wspólnym koncie miałby również swoje środki finansowe, to faktycznie organ egzekucyjny może zająć cały rachunek bankowy, w tym Pana środki. Wówczas nie pozostanie Panu nic innego, jak wnieść powództwo z art. 841 Kodeksu cywilnego:

 

,, § 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

§ 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.

§ 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych”.

 

Ewentualnie z art. 842, gdyby była to egzekucja administracyjna (np. prowadzona przez ZUS lub US):

 

„§ 1. Dopuszczalne jest również powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej. Do pozwu należy dołączyć postanowienie administracyjnego organu egzekucyjnego odmawiające żądaniu wyłączenia przedmiotu spod egzekucji. Niezależnie od wyniku sprawy sąd nałoży koszty procesu na osobę trzecią, powołującą w powództwie o zwolnienie przedmiotu od egzekucji administracyjnej nowe dowody istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, których nie przedstawiła w postępowaniu administracyjnym, mimo że mogła je powołać w tym postępowaniu.

§ 2. Powództwo można wnieść w ciągu dni czternastu od doręczenia postanowienia administracyjnego organu egzekucyjnego, a jeżeli zainteresowany wniósł zażalenie na to postanowienie – w ciągu dni czternastu od doręczenia postanowienia wydanego na skutek zażalenia”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Długi posiadacza konta bankowego

Natomiast co do debetu na koncie, czyli długów posiadacza rachunku wobec banku, to odpowiada Pan z ojcem solidarnie, a to powoduje, że bank ma prawo żądać spłat długu przez jednego z współwłaścicieli konta (dowolnie wybranego), jak i przez obu jednocześnie. Ten, który spełnił żądanie banku, ma co najwyżej regres do drugiego, który faktycznie był dłużnikiem, co wynika z art. 376 § 1 Kodeksu cywilnego: „jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych”.

 

Posiadacze wspólnego konta w banku mają bowiem równy, nieograniczony dostęp do zgromadzonych na nim pieniędzy, mogą nimi dowolnie dysponować, dokonywać wpłat, wypłat, przelewów, pobierać na rachunek swoje pensje i inne wpływy. Jednocześnie współwłaściciele odpowiadają za wszelkie zobowiązania, np. spłatę debetu w koncie, solidarnie.

 

Dlatego też jeśli by okazało się, że ojciec dokonuje jakichś podejrzanych transakcji, np. które w ocenie banku będą praniem brudnych pieniędzy, wówczas za czyn zabroniony odpowiada również Pan jako współwłaściciel konta. Oczywiście będzie Pan mógł w toku procesu karnego uwolnić się od winy, wykazując, że nie był stroną żadnych transakcji i nie miał o nich żadnej wiedzy, poza tym, co widział Pan na koncie, ale stres, tłumaczenie, uznanie za podejrzanego na początkowym etapie aż do wykazania braku winy są jednak Pana ryzykiem w takim przypadku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu