.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wpis do BIK-u z winy banku

• Opublikowano: 25-04-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Około 2 lat temu wziąłem trochę sprzętu AGD na raty. Pierwszą ratę spłaciłem niecały miesiąc przed terminem. 2 kolejne raty z kilkudniowym opóźnieniem (z własnej nieuwagi, od razu po otrzymaniu SMS-az banku). Niedawno sprawdziłem z ciekawości BIK i okazało się, że jest tam wpis o opóźnieniu do 90 dni. Udałem się do banku, według kobiety ,która zajęła się moją sprawą, spowodowane jest to błędem ich systemu. Złożyła jakiś wniosek o aktualizację danych w tym wniosku, opisała też sytuację. Po około miesiącu oczekiwania otrzymałem na maila informację, że dane aktualizowane są automatycznie, w tej odpowiedzi nie było absolutnie mowy o jakimś błędzie z ich strony. Nie ukrywam, że przez ten właśnie wpis miałem poważne problemy z wzięciem kredytu w normalnym banku i finalnie musiałem z niego zrezygnować. Co można w tej sprawie zrobić i jak anulować ten wpis w BIK-u? Skoro pracownik banku twierdzi, że wina jest ewidentnie po ich stronie? Jakieś pismo reklamacyjne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wpis do BIK-u z winy banku

Wpisy do BIK-u

Niestety, ale muszę przyznać z doświadczenia zawodowego, że wszelkie zadłużenia ujawnione w BIK, bardzo często powstają na skutek zaniechania i braku wiedzy o ewentualnym niskim zadłużeniu. W pierwszej kolejności zaznaczam, iż działanie Biuro Informacji Kredytowej w sposób szczególny określa ustawa Prawo bankowe.

 

W bazach BIK znajdują się wszystkie informacje dotyczące zobowiązań kredytowych zaciąganych w bankach, a także innych firmach pożyczkowych współpracujących z BIK. Dane te znajdują się w BIK-u przez cały czas spłacania zobowiązania.

Usunięcie wpisu z BIK-u

Jest kilka możliwości usunięcia wpisu z BIK-u.

 

W pierwszej kolejności, usunięcia wpisu można nawet żądać w przypadku pozytywnej historii kredytowej. Jeżeli kredyt został spłacony w terminie, to stwarza to tzw. dobrą opinię na temat konsumenta, i wiele osób chce, aby taki wpis został, jednak można również żądać w takim wypadku usunięcia wpisu. Aby dokonać wykreślenia, należy złożyć stosowny wniosek o wykreślenie informacji z BIK-u.

 

Jeżeli tak jak w Pana przypadku, w momencie zaciągania zobowiązania złożył Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to wpis nawet w przypadku spłaty zadłużenia nie zostanie cofnięty. Należy wtedy cofnąć zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie. Jest to więc pierwszy krok do wykreślenia danych.

 

Jeżeli bowiem kredyt był spłacany nieterminowo i tak jak w Pana przypadku spóźniał się Pan ze spłatą naliczonego zadłużenia, to dopiero po upływie 5 lat od ostatniej spłaty ma Pan prawo złożyć wniosek o wykreślenie kredytu z BIK-u. Dopiero po tym czasie dane zostaną skutecznie usunięte – jednak jeżeli faktycznie spóźnienie było niewielkie i w granicach przewidywanych przez umowę – pozostaje jeszcze jedna możliwość.

 

Ostatnią opcją usunięcia danych z BIK-u jest omyłka – jeżeli dane są nieprawdziwe, sfałszowane lub nierzetelne. W takim przypadku również można złożyć wniosek o wykreślenie z BIK-u.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wina banku

Oprócz tego zasadne wydaje się przytoczenie art. 59g ustawy o kredycie konsumenckim: „1. Kto, będąc do tego obowiązanym, nie przekazuje do instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe informacji o całkowitym wykonaniu zobowiązania albo jego wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania albo korekcie jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przekazanie informacji, podlega grzywnie do 30 000 złotych”.

 

Jak wynika z powyższego, bank mógł naruszyć swoim działaniem powyższy termin i nie wycofał informacji z BIK-u niezwłocznie.

 

Oprócz także powyższego, zgodnie z treścią art. 415 Kodeksu cywilnego —kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Niewątpliwie, co zostało przez Pana wskazane, działanie banku było zawinione”. Dlatego też, aby ubiegać się o odszkodowanie (straty materialne) czy też zadośćuczynienie (straty niematerialne), musi Pan wykazać, iż z uwagi na wpis w BIK-u poniósł Pan szkodę.

Naprawienie szkody

Reasumując, aby skutecznie ubiegać się o naprawienie szkody, musi zostać wykazana powstała szkoda. W każdym przypadku, niezależnie od zasady, na której opiera się deliktowa odpowiedzialność odszkodowawcza, dla jej zaistnienia wymagane jest, co do zasady, wystąpienie czynu niedozwolonego, szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy czynem niedozwolonym a szkodą (Radwański, Olejniczak, Zobowiązania, 2014, s. 198).

 

Z art. 415 Kodeksu cywilnego wynika, że przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadzie winy są: zachowanie człowieka, szkoda oraz wina człowieka, którego zachowanie wyrządziło szkodę; przesłanki te uzupełniane są przez art. 361, w którym ustawodawca dodaje do nich adekwatny związek przyczynowy między zachowaniem sprawczym i naruszeniem dobra, z którego wynikła szkoda.

 

Niewątpliwie ma więc Pan rację, iż działanie banku było niezgodne z obowiązującymi przepisami. Jednak aby ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, musi zostać wykazana szkoda, jaką poniósł Pan na skutek tego zdarzenia. Proszę więc zastanowić się, jaki miało to wpływ na Pana zdolność kredytową, lub inne powiązane z tym okoliczności. Może także Pan złożyć wniosek do banku o wyjaśnienie całej okoliczności zdarzenia i przesłania do Pana stosownych informacji, a także wniosek o niezwłoczne wykreślenie informacji z BIK-u.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu