.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do korekty PIT-36 i rozliczenie podatku przy braku PIT-11

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 22.04.2021 • Zaktualizowane: 22.04.2021

W ciągu roku nie wpłacałam zaliczek na podatek dochodowy za rok 2020. W zeznaniu rocznym uregulowałam całą należność. W deklaracji PIT-36 nie wypisywałam należnych zaliczek za poszczególne miesiące. Urząd skarbowy wezwał mnie do złożenia korekty zeznania podatkowego, czy słusznie? Dodatkowo nie ujęłam przychodu z tytułu umowy-zlecenia, ponieważ nie otrzymałam PIT-11 od zleceniodawcy. Zlecenie wykonywałam w 2019 r. i ostatni przelew z tytułu tej umowy otrzymałam w styczniu 2020 r., w związku z tym myślałam, że zleceniodawca rozliczył wszystko w PIT-11 za 2019 r. Jak to teraz wyprostować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie do korekty PIT-36 i rozliczenie podatku przy braku PIT-11

Comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy z tytułu najmu

Domyślam się, że chodzi o niezapłacone zaliczki z tytułu najmu, skoro wspomina Pani o PIT-36 (choć analogiczne regulacje dotycząca zaliczek przy działalności gospodarczej).

 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT – podatnicy osiągający dochody z tytułu najmu są zobowiązani do wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek. Termin płatności tych zaliczek to 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu otrzymania przychodu.

 

Niezapłacona w terminie zaliczka przekształca się w zaległość podatkową (art. 51 § 2 Ordynacji podatkowej). Od niezapłaconej w terminie zaliczki na podatek naliczane są odsetki za zwłokę. Co jednak istotne, zaliczki na podatek są zobowiązaniem cząstkowym płatnym w trakcie roku. Po zakończeniu roku podatkowego same zaliczki wygasają, ponieważ mamy już do czynienia z rocznym zobowiązaniem podatkowym.

 

Odsetki za zwłokę – decyzja odsetkowa

Chociaż same zaliczki przekształcają się w zobowiązanie roczne, które faktycznie można rozliczyć w zeznaniu PIT składanym do 30 kwietnia, to jednak organ podatkowy zachowuje prawo do naliczenia odsetek od niezapłaconych zaliczek. Jak bowiem podaje art. 53a § 1 Ordynacji podatkowej – jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie złożył deklaracji, wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części, organ ten wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie – odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek.

 

Decyzja odsetkowa jest wydawana już po zakończeniu roku. W samej jej treści należy dokonać matematycznego wyliczenia wysokości konkretnej zaliczki, przy czym są one określane wyłącznie, aby ustalić kwotę odsetek, a nie po to, aby je egzekwować. Organ podatkowy ma 5 lat na wydanie decyzji odsetkowej. Przepis wskazuje, że odsetki od zaliczek ustalane są na dzień złożenia zeznania podatkowego.

 

Korekta PIT-36

Przechodząc zatem do odpowiedzi na pierwsze pytanie, wskazać należy, że organ podatkowy nie może domagać się zapłaty zaliczek za 2019. Po pierwsze dlatego, że po zakończeniu tego roku zaliczki wygasły, a po drugie dlatego, że uregulowała Pani podatek w zeznaniu rocznym. Jednakże organ podatkowy zasadnie domaga się korekty PIT-36 i wykazania kwoty należnych zaliczek za dane miesiące, ponieważ kwoty należnych zaliczek należy wykazać w deklaracji rocznej, nawet jeżeli nie zostały faktycznie zapłacone. W tym zakresie należy zatem skorygować zeznanie PIT-36 i zgodnie z żądaniem US wykazać kwoty należnych zaliczek. Tak jak wskazałem, organ podatkowy ma prawo do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji odsetkowej od nieuregulowanych zaliczek.

 

Brak PIT-11 i samodzielne rozliczenie podatku

Jeżeli chodzi natomiast o brak PIT-11, to należy wskazać, że wystawienie tego rodzaju informacji jest obowiązkiem płatnika. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi mu odpowiedzialność karnoskarbowa z Kodeksu karnego skarbowego.

 

Jednakże podatnikiem z tytułu uzyskanego dochodu jest Pani. Brak PIT-11 w żaden sposób nie zwalnia podatnika z obowiązku zapłaty podatku. W takiej sytuacji należy rozliczyć podatek samodzielnie w oparciu o inne dokumenty (np. w oparciu o potwierdzenie przelewu, jeżeli wynagrodzenie było przekazane w tej formie). W konsekwencji należy również złożyć korektę rocznego zeznania podatkowego i wykazać dochód z tytułu umowy-zlecenia i opodatkować tenże dochód. Do korekty można dołączyć uzasadnienie przyczyny złożenia korekty i wskazać, że nie otrzymała Pani PIT-11 od zleceniodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »