.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Domek holenderski na działce rolnej - zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

• Data: 03-06-2024 • Autor: Radca prawny Wioletta Dyl

Chcielibyśmy kupić małą działkę rolną pod lasem i postawić na niej domek letniskowy. Mam numer działki i próbowałam się dowiedzieć w gminie, jakie są na niej możliwości zabudowy. Urzędnik poinformował mnie, że działka jest rolna, ale miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na niej zabudowę zagrodową. Przy czym dodał, że obecny MPZP został zaskarżony i od kilku lat sprawa toczy się w sądzie, w związku z tym w najbliższych latach nie ma szans na staranie się o przekształcenie gruntu. Czy w takiej sytuacji do czasu zakończenia sprawy sądowej możemy na działce postawić budynek tymczasowy, czyli mały domek holenderski? Miałby powierzchnię do 35 m2 i oczywiście nie byłby trwale związany z gruntem? Kiedy prawo zezwala na postawienie takiego domku holenderskiego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Domek holenderski na działce rolnej - zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Możliwości zabudowy działki leśnej

Budowa domku letniskowego na działce leśnej (rolnej) możliwa jest w zasadzie tylko wtedy, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) przewiduje na tym terenie zabudowę. Taki plan składa się z dwóch części, opisowej i graficznej w postaci mapy terenu. To miejscowy plan kształtuje sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. W nim określone jest, co właściciel nieruchomości może wybudować na swojej działce. O tym, czy w danym miejscu można postawić budynek rekreacji indywidualnej, decyduje więc status działki. Na przykład w planie może być zapis, że teren przeznaczony jest pod zabudowę rekreacyjną. Jeśli miejscowy plan zagospodarowania dopuszcza zabudowę zagrodową, to teoretycznie budowa domku letniskowego na takiej działce wydaje się możliwa.

Pojęcie zabudowy zagrodowej znajdujemy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ) i należy przez nie rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Skoro jednak w aktualnym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego działka została przewidziana do zabudowy zagrodowej, ale plan jest zaskarżony, to nie ukrywam, że zasadniczo nic nie da się zrobić do czasu zmiany planu (po zakończeniu sprawy zaskarżonego planu). Z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wynika bowiem wprost, że przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne poza planem zagospodarowania przestrzennego nie jest możliwe. Dopiero dawny grunt rolny, przeznaczony już w planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolne może być wyłączony z produkcji rolnej.

Natomiast zaskarżenie planu polega na złożeniu wniosku o stwierdzenie jego nieważności, gdy plan lub studium, na którym się opiera, uchwalono z naruszeniem zasad lub trybu jego sporządzania bądź właściwości organów biorących udział w procedurze ich tworzenia. Zatem niestety trzeba czekać na rozstrzygnięcie, przyjmując dotychczasowy plan jako wyjściowy dla Państwa planów.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Tymczasowy obiekt budowlany – domek holenderski

Domek holenderski, czyli „dom na kołach” jest alternatywą dla drewnianej czy murowanej nieruchomości rekreacyjnej. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego domek holenderski, jako obiekt budowlany, spełnia wymagania definicji obiektu tymczasowego, czyli przeznaczonego do czasowego użytkowania, jako że nie jest trwale połączony z gruntem. Przy czym należy pamiętać, że pozwolenia na budowę nie wymagają obiekty wolnostojące, parterowe o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 mkw, jak również w przypadku tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy (art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane. Tymczasowy obiekt budowlany, który ma być usytuowany w jednym miejscu dłużej niż 180 dni, przestaje być bowiem obiektem, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7 Prawa budowlanego, i wymaga pozwolenia na budowę jako tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ww. ustawy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2018 r. II SA/Rz 1263/17).

Niemniej jednak na działce rolnej brak jest możliwości postawienia obiektu budowlanego bez uprzedniej zmiany przeznaczenia tego gruntu. Jak wskazano wyżej, domek holenderski podlega przepisom ustawy – Prawo budowlane, jest obiektem budowlanym, wymaga zgłoszenia, a więc uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Zatem jego trwałe usytuowanie na działce rolnej jest niemożliwe i stanowiłoby samowolę budowlaną. Przy czym nie ma możliwości prawnych, aby zalegalizować samowolę budowlaną na działce rolnej. Zatem postępowanie nadzoru budowlanego w tej sprawie zawsze zakończy się nakazem rozbiórki (usunięcia) obiektu. Dopóki będzie to działka rolna, takiego domku tam legalnie Pani nie postawi, chyba że będzie to zarejestrowana przyczepa, a zatem pojazd dopuszczony do ruchu. Wtedy wjazd na działkę taką przyczepą i samochodem i parkowanie jej tam nie stanowi naruszenia przepisów.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład 1 - Małżeństwo poszukujące działki pod lasem

Anna i Piotr od dawna marzyli o własnym kawałku ziemi pod lasem, gdzie mogliby uciec od zgiełku miasta. W końcu znaleźli idealną działkę rolną. Po rozmowie z urzędnikiem gminy dowiedzieli się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) pozwala na zabudowę zagrodową, co teoretycznie dawało nadzieję na budowę ich wymarzonego domku letniskowego. Jednak okazało się, że plan jest zaskarżony i sprawa toczy się w sądzie. Anna i Piotr zastanawiają się teraz, czy mogą postawić na działce tymczasowy domek holenderski do czasu rozstrzygnięcia sprawy sądowej.

 

Przykład 2 - Inwestor z ambicjami rolniczymi

Marcin, młody inwestor z zamiłowaniem do rolnictwa, kupił działkę rolną z zamiarem stworzenia małego gospodarstwa. Dowiedział się, że MPZP pozwala na zabudowę zagrodową, co otwierało przed nim możliwość budowy budynków gospodarczych. Niestety, plan został zaskarżony i sprawa od kilku lat toczy się w sądzie. Marcin chce wykorzystać czas oczekiwania na decyzję sądową, stawiając tymczasowy domek holenderski na swojej działce, gdzie mógłby przebywać podczas prac rolniczych. Zastanawia się, czy takie rozwiązanie jest legalne i jakie formalności musiałby dopełnić.

 

Przykład 3 - Rodzina z dziećmi szukająca rekreacyjnej przystani

Kasia i Michał, rodzice dwóch małych dzieci, pragnęli znaleźć spokojne miejsce na weekendowe wypady. Znaleźli działkę rolną z widokiem na las i strumyk, która wydawała się idealna na budowę domku letniskowego. Urzędnik gminy poinformował ich, że obecny MPZP dopuszcza zabudowę zagrodową, ale plan jest zaskarżony i sprawa ciągnie się latami w sądzie. Kasia i Michał rozważają możliwość postawienia tymczasowego domku holenderskiego o powierzchni do 35 m², który nie byłby trwale związany z gruntem. Chcą wiedzieć, czy mogą to zrobić legalnie, zanim sprawa sądowa zostanie rozwiązana.

Podsumowanie

Podsumowując, możliwość postawienia domku letniskowego na działce rolnej zależy od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Jeśli plan dopuszcza zabudowę zagrodową, istnieje teoretyczna możliwość budowy, ale zaskarżenie planu może opóźnić realizację tych zamierzeń. Tymczasowy domek holenderski, jako obiekt budowlany, podlega określonym przepisom, a jego postawienie na działce rolnej bez zmiany jej przeznaczenia może być trudne i wymaga odpowiednich zgłoszeń.

Oferta porad prawnych

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej dotyczącej zabudowy na działce rolnej lub przygotowania odpowiednich pism, skontaktuj się z nami online - oferujemy kompleksową pomoc prawną dostosowaną do Twoich potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
2. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78
3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt II SA/Rz 1263/17

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu