.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Postawienie domku holenderskiego na działce rolnej

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 21.04.2021 • Zaktualizowane: 21.04.2021

Chcielibyśmy kupić małą działkę rolną pod lasem i postawić na niej domek letniskowy. Mam numer działki i próbowałam się dowiedzieć w gminie, jakie są na niej możliwości zabudowy. Urzędnik poinformował mnie, że działka jest rolna, ale miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na niej zabudowę zagrodową. Przy czym dodał, że obecny MPZP został zaskarżony i od kilku lat sprawa toczy się w sądzie, w związku z tym w najbliższych latach nie ma szans na staranie się o przekształcenie gruntu. Czy w takiej sytuacji do czasu zakończenia sprawy sądowej możemy na działce postawić budynek tymczasowy, czyli mały domek holenderski? Miałby powierzchnię do 35 m2 i oczywiście nie byłby trwale związany z gruntem? Kiedy prawo zezwala na postawienie takiego domku holenderskiego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postawienie domku holenderskiego na działce rolnej

Możliwości zabudowy działki leśnej

Budowa domku letniskowego na działce leśnej (rolnej) możliwa jest w zasadzie tylko wtedy, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) przewiduje na tym terenie zabudowę. Taki plan składa się z dwóch części, opisowej i graficznej w postaci mapy terenu. To miejscowy plan kształtuje sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. W nim określone jest, co właściciel nieruchomości może wybudować na swojej działce. O tym, czy w danym miejscu można postawić budynek rekreacji indywidualnej, decyduje więc status działki. Na przykład w planie może być zapis, że teren przeznaczony jest pod zabudowę rekreacyjną. Jeśli miejscowy plan zagospodarowania dopuszcza zabudowę zagrodową, to teoretycznie budowa domku letniskowego na takiej działce wydaje się możliwa.

 

Pojęcie zabudowy zagrodowej znajdujemy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ) i należy przez nie rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Skoro jednak w aktualnym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego działka została przewidziana do zabudowy zagrodowej, ale plan jest zaskarżony, to nie ukrywam, że zasadniczo nic nie da się zrobić do czasu zmiany planu (po zakończeniu sprawy zaskarżonego planu). Z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wynika bowiem wprost, że przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne poza planem zagospodarowania przestrzennego nie jest możliwe. Dopiero dawny grunt rolny, przeznaczony już w planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolne może być wyłączony z produkcji rolnej.

 

Natomiast zaskarżenie planu polega na złożeniu wniosku o stwierdzenie jego nieważności, gdy plan lub studium, na którym się opiera, uchwalono z naruszeniem zasad lub trybu jego sporządzania bądź właściwości organów biorących udział w procedurze ich tworzenia. Zatem niestety trzeba czekać na rozstrzygnięcie, przyjmując dotychczasowy plan jako wyjściowy dla Państwa planów.

 

Tymczasowy obiekt budowlany – domek holenderski

Domek holenderski, czyli „dom na kołach” jest alternatywą dla drewnianej czy murowanej nieruchomości rekreacyjnej. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego domek holenderski, jako obiekt budowlany, spełnia wymagania definicji obiektu tymczasowego, czyli przeznaczonego do czasowego użytkowania, jako że nie jest trwale połączony z gruntem. Przy czym należy pamiętać, że pozwolenia na budowę nie wymagają obiekty wolnostojące, parterowe o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 mkw, jak również w przypadku tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy (art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). Tymczasowy obiekt budowlany, który ma być usytuowany w jednym miejscu dłużej niż 180 dni, przestaje być bowiem obiektem, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7 Prawa budowlanego, i wymaga pozwolenia na budowę jako tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ww. ustawy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2018 r. II SA/Rz 1263/17).

 

Niemniej jednak na działce rolnej brak jest możliwości postawienia obiektu budowlanego bez uprzedniej zmiany przeznaczenia tego gruntu. Jak wskazano wyżej, domek holenderski podlega przepisom ustawy – Prawo budowlane, jest obiektem budowlanym, wymaga zgłoszenia, a więc uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Zatem jego trwałe usytuowanie na działce rolnej jest niemożliwe i stanowiłoby samowolę budowlaną. Przy czym nie ma możliwości prawnych, aby zalegalizować samowolę budowlaną na działce rolnej. Zatem postępowanie nadzoru budowlanego w tej sprawie zawsze zakończy się nakazem rozbiórki (usunięcia) obiektu. Dopóki będzie to działka rolna, takiego domku tam legalnie Pani nie postawi, chyba że będzie to zarejestrowana przyczepa, a zatem pojazd dopuszczony do ruchu. Wtedy wjazd na działkę taką przyczepą i samochodem i parkowanie jej tam nie stanowi naruszenia przepisów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl