Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca z uczniami niepełnosprawnymi

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 04.06.2017

Jestem nauczycielką w szkole podstawowej. Pracuję z uczniami niepełnosprawnymi (nauczanie indywidualne i rewalidacyjne) w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Godziny te ujęte są w pensum. Zdarza się, że dzieci bywają nieobecne w szkole. W takiej sytuacji dyrektor zmusza mnie do odpracowania każdej nieobecności ucznia. Czy ma do tego prawo? Poza tym mam też godziny ponadwymiarowe tygodniowo i ilekroć ucznia nie ma w szkole odbiera mi te godziny na poczet nieobecności dziecka. Czy do tego również ma prawo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca z uczniami niepełnosprawnymi

Fot. Fotolia

Odpowiadając na Pani pytanie na wstępie muszę stwierdzić, że brak jest przepisów, które by wprost regulowały sytuację, w jakiej Pani się znalazła.

 

W doktrynie przyjmuje się, że jeśli nauczyciel stawił się do pracy nie będąc powiadomionym, że ucznia na zajęciach nie będzie to nauczyciel ten pozostaje do dyspozycji pracodawcy, wobec czego dyrektor ma obowiązek wyznaczyć nauczycielowi nowy zakres obowiązków – na przykład skierować go na zastępstwo – jeśli jest taka potrzeba.

 

Przyjmuje się, że nauczanie indywidualne podlega tym samym rygorom prawnym, co pozostałe zajęcia nauczyciela w jego czasie pracy. A więc w przypadku, gdy uczeń nie przyjdzie na zajęcia nauczania indywidualnego (czy rewalidacji) to nauczyciel zaznacza jego nieobecność w dzienniku zajęć i oddaje się do dyspozycji dyrektora.

 

Żaden przepis prawa oświatowego nie nakłada na nauczyciela obowiązku odpracowywania takich zajęć lub – niewypłacania przez dyrektora wynagrodzenia za te zajęcia.

 

Oczywiście, jeśli z regulaminu wewnętrznego w szkole wynikają odmienne zasady – na przykład konieczność odpracowania tych zajęć – nauczyciel powinien je odpracowywać. Jeśli takich zapisów nie ma – nie ma podstaw do zmuszenia nauczyciela do odpracowania zajęć wliczonych do pensum.

 

Podobnie rzecz się ma z godzinami ponadwymiarowymi. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) godzina ponadwymiarowa to godzina realizowana przez nauczyciela ponad określony dla niego obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

 

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 1987 r. (III PZP 29/87, OSNC 1989, nr 1, poz. 9) nauczyciel (szkoły muzycznej) prowadzący indywidualne lekcje w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielonych mu w planie organizacyjnym szkoły zachowuje prawo do wynagrodzenia za nieodbyte godziny ponadwymiarowe z powodu choroby ucznia także wtedy, gdy zostanie poinformowany o przyczynie uniemożliwiającej odbycie lekcji.

 

Podobnie tę kwestię rozstrzyga MEN w swoim stanowisku z dnia 5 lipca 2010 r., w którym potwierdza on, że nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane z powodu choroby ucznia objętego nauczaniem indywidualnym.

 

Powyższy wyrok i stanowisko MEN dotyczy także innych przypadków nieobecności ucznia nauczanego indywidualnie. Nauczyciel także w takim przypadku pozostaje w gotowości do pracy i w związku z tym zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus dziewięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »