Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od spadku z 1994 r.

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 28.05.2009

Moja małżonka wraz z bratem odziedziczyli po rodzicach dom o wartości 120 000 zł i chcieliby go przepisać na siebie. Mama zmarła w 1994 r., a tata w 2001. Jaki podatek od spadku małżonka z bratem będą musieli zapłacić urzędowi skarbowemu? Nie wszczęto jeszcze sprawy spadkowej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z postanowieniami przepisów art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed 1 stycznia 2007 r., stosuje przepisy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed tą datą.

 

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

Zatem datą nabycia spadku będą daty śmierci spadkodawców, tj. 1994 i 2001 r., nawet jeżeli postanowienie o nabyciu spadku uprawomocni się w 2009 r.

 

Co do stawek podatku, to w 1994 r. obowiązywał art. 15, stanowiący (przed denominacją), że podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej:

 1. 32 800 000 zł – stawka 5%,
 2. 32 800 000–65 600 000 zł – stawka 1 640 000 zł i 7% od nadwyżki ponad 32 800 000 zł,
 3. 65 600 000–98 400 000 zł – stawka 3 936 000 zł i 9% od nadwyżki ponad 65 600 000 zł,
 4. 98 400 000–131 200 000 zł – stawka 6 888 000 zł i 11% od nadwyżki ponad 98 400 000 zł,
 5. 131 200 000–164 000 000 zł – stawka 10 496 000 zł i 13% od nadwyżki ponad 131 200 000 zł,
 6. 164 000 000–196 800 000 zł – stawka 14 760 000 zł i 15% od nadwyżki ponad 164 000 000 zł,
 7. 196 800 000–229 600 000 zł – stawka 19 680 000 zł i 17% od nadwyżki ponad 196 800 000 zł,
 8. 229 600 000 zł – stawka 25 256 000 zł i 19% od nadwyżki ponad 229 600 000 zł.

 

W 2001 r. obowiązywała regulacja, według której podatek obliczało się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej:

 1. 9660 zł – stawka 3%,
 2. 9660–19 320 zł – stawka 289,80 zł i 5% od nadwyżki ponad 9660 zł,
 3. 19 320 zł – stawka 772,80 zł i 7% od nadwyżki ponad 19 320 zł.

 

Nim orientacyjnie wyliczy Pan kwotę, jaka przyjdzie zapłacić, proszę zastanowić się wraz z zainteresowanymi, czy nie ma możliwości skorzystania z choćby częściowego zwolnienia.

 

Przykładowo w 2001 r. w przypadku nabycia m.in. budynku mieszkalnego lub jego części, prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym w drodze spadku przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej, nie wliczało się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu – oczywiście pod pewnymi warunkami. Podobny przepis obowiązywał w 1994 r.

 

Niestety wartość spadku przez organ podatkowy zostanie obliczona według stanu z 1994 r. i 2001 r., lecz według wartości z 2009 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy minus pięć =

»Podobne materiały

Spadek w Polsce dla polskiego rezydenta w UK

Jestem obywatelka Polski, od 5 lat jestem rezydentem w UK. Tutaj tez rozliczam podatki z pracy. Czy spadek otrzymany w Polsce, który jest zwolniony z podatku dochodowego w Polsce, podlega opodatkowaniu w UK? Czy trzeba składać deklarację w Polskim US, czy zgodnie z rezydentura podatkowa tylko w UK?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »