Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rachunek za wodę – wysoka kwota z powodu awarii

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 01.09.2011

Wynajmuję dom. Zgodnie z umową najemca płaci za rachunki. W wyniku awarii pieca nastąpił upływ wody za kwotę ok. 4000 zł. Czy ten rachunek powinien uiścić najemca? Czy istnieje możliwość wystąpienia o pokrycie kosztów z ubezpieczenia murów domu w Warcie? Czy jeśli najemca zapłaci rachunek, a potem wystąpi o odszkodowanie, to będę to mógł rozliczyć z mojego osobistego ubezpieczenia OC?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponieważ nie miałam dostępu do warunków Pańskiej umowy, przyjęłam, że podpisał Pan ubezpieczenie Warta Dom, w którym to ubezpieczeniu zgodnie z § 2 ogólnych warunków ubezpieczenia zalanie jest definiowane między innymi jako „niezamierzone i niekontrolowane wydostanie się wody wskutek m.in. awarii przewodów lub urządzeń wodno-kanalizacyjnych, awarii układu grzewczego, klimatyzacji, pomp wodnych”.

 

W związku z powyższym uważam, że zapis ten może znaleźć zastosowanie w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym.

 

Dodatkowo należy mieć na względzie § 6 ogólnych warunków ubezpieczenia, zgodnie z którym ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania przez ubezpieczonego przeglądów technicznych, badań okresowych lub działań okresowych wynikających z przepisów prawa – czyli jeżeli był Pan zobowiązany do dokonania przeglądu technicznego tego urządzenia, a tego Pan nie wykonał, to wtedy ubezpieczyciel nie wypłaci Panu odszkodowania.

 

Najemca nie jest zobowiązany do zapłaty ceny za nadmiarowy koszt wody, gdyż nie wynikło to z jego zużycia, a z uszkodzenia instalacji. Obowiązek utrzymania instalacji w dobrym stanie obciąża wynajmującego.

 

Nie obejmuje zaś takich przypadków ubezpieczenie OC. Obejmuje ono naprawienie szkody osobowej lub rzeczowej. Szkoda osobowa (§ 35) obejmuje spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, szkoda rzeczowa jest to zaś uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia. Moim zdaniem zakres tego ubezpieczenia nie obejmuje takiego przypadku jak Pański.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus dziewięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki