Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rachunek za wodę – wysoka kwota z powodu awarii

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 01.09.2011

Wynajmuję dom. Zgodnie z umową najemca płaci za rachunki. W wyniku awarii pieca nastąpił upływ wody za kwotę ok. 4000 zł. Czy ten rachunek powinien uiścić najemca? Czy istnieje możliwość wystąpienia o pokrycie kosztów z ubezpieczenia murów domu w Warcie? Czy jeśli najemca zapłaci rachunek, a potem wystąpi o odszkodowanie, to będę to mógł rozliczyć z mojego osobistego ubezpieczenia OC?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponieważ nie miałam dostępu do warunków Pańskiej umowy, przyjęłam, że podpisał Pan ubezpieczenie Warta Dom, w którym to ubezpieczeniu zgodnie z § 2 ogólnych warunków ubezpieczenia zalanie jest definiowane między innymi jako „niezamierzone i niekontrolowane wydostanie się wody wskutek m.in. awarii przewodów lub urządzeń wodno-kanalizacyjnych, awarii układu grzewczego, klimatyzacji, pomp wodnych”.

 

W związku z powyższym uważam, że zapis ten może znaleźć zastosowanie w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym.

 

Dodatkowo należy mieć na względzie § 6 ogólnych warunków ubezpieczenia, zgodnie z którym ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania przez ubezpieczonego przeglądów technicznych, badań okresowych lub działań okresowych wynikających z przepisów prawa – czyli jeżeli był Pan zobowiązany do dokonania przeglądu technicznego tego urządzenia, a tego Pan nie wykonał, to wtedy ubezpieczyciel nie wypłaci Panu odszkodowania.

 

Najemca nie jest zobowiązany do zapłaty ceny za nadmiarowy koszt wody, gdyż nie wynikło to z jego zużycia, a z uszkodzenia instalacji. Obowiązek utrzymania instalacji w dobrym stanie obciąża wynajmującego.

 

Nie obejmuje zaś takich przypadków ubezpieczenie OC. Obejmuje ono naprawienie szkody osobowej lub rzeczowej. Szkoda osobowa (§ 35) obejmuje spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, szkoda rzeczowa jest to zaś uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia. Moim zdaniem zakres tego ubezpieczenia nie obejmuje takiego przypadku jak Pański.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - 5 =

»Podobne materiały

Problem z nieuczciwym inwestorem, który nie chce zapłacić wykonawcy

Wykonywałem prace budowlane u pewnego inwestora. Jego typowym zachowaniem, jak się niestety okazało, jest zarzut źle wykonanej pracy i żądanie zwrotu ogromnych sum za popełnione błędy. Nie podpisałem umowy z tym inwestorem, podpisałem tylko potwierdzenie otrzymania (bez ostatniej raty) zapłaty za wy

 

Wynagrodzenie dla kancelarii za zastępstwo procesowe

Zawarłem umowę z kancelarią o świadczenie pomocy prawnej w sprawie sądowej, w tym o zastępstwo procesowe. Z umowy wynika, że wpłacę kancelarii wynagrodzenie ryczałtowe za postępowanie przedsądowe i postępowanie w I instancji, wynagrodzenie za postępowanie przed sądem II instancji (gdyby za

 

Udział we współwłasności

Znalazłam ofertę sprzedaży mieszkania w formie udziału ze wskazaniem. Czy to udział we współwłasności? Co to dokładnie oznacza, czy warto kupić nieruchomość na tej zasadzie?

 

Śmierć wykonawcy robót budowlanych a ważność umowy

Tydzień temu zmarł mój mąż, który był właścicielem firmy od 1998 r. Działalność prowadził jako osoba fizyczna. Od paru lat miałam notarialnie poświadczone pełnomocnictwo, dzięki któremu mogłam m.in. reprezentować firmę. Mąż przed śmiercią podpisał umowę o roboty budowlane. Zamawiający twierdzi, że u

 

Wynagrodzenie adwokata

Zrezygnowałam z usług pewnego adwokata, lecz on domaga się dodatkowej zapłaty i straszy sprawą sądową. W sumie otrzymał już ok. 10 tys. zł. Pieniądze były zawsze wręczane „do ręki”, nie mam żadnego potwierdzenia odbioru gotówki. Nie było zawartej pisemnej umowy na konkretn

 

Wypowiedzenie dzierżawy po śmierci dzierżawcy

Mniej więcej 5 lat temu wydzierżawiłem działkę rolną mojej sąsiadce. Umowa była spisana na 10 lat użytkowania. Chciałbym obecnie sprzedać tę działkę, ale w ewidencji gruntów rolnych widnieje wpis o dzierżawie. Sąsiadka zmarła, a spadkobiercy (tj. mąż i córka w wieku szkolnym) nie chcą kontynuować uż

 

Dzierżawa lub użyczenie

Posiadam działkę rolną. Tę działkę oddałam do użytkowania miejscowemu rolnikowi. Umowa była ustna, nie pobieram żadnych opłat od rolnika. Za działkę płacę podatki i pobieram dopłaty z UE (ok. 5 lat). Czy mimo wszystko rolnik może zasiedzieć moją działkę? Jak należy traktować zawartą przeze mnie

 

Czy możliwe jest cedowanie przyszłych należności?

Udzielam często pożyczek. Podpisałem umowę cesji z windykatorem, na której podstawie pożyczki już udzielone oraz te, które dopiero zostaną udzielone, staną się automatycznie przedmiotem cesji z windykatorem. Umowa cesji określa, że dotyczy to wszystkich pożyczek, które zapadną z powodu niespłacenia

 

Przejęcie kredytu hipotecznego

Mój były mąż oznajmił mi, że nie jest w stanie spłacać swojej części raty kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty na zakup domu. Chciałabym ten dom przekazać córce i zobowiązałam się, że będę płacić zaciągnięty kredyt. Czy mogę przejąć spłatę kredytu w całości lub ewentualnie, czy kredyt ojca

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »