Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna wkładu mieszkania lokatorskiego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.11.2009

Rodzice przepisali na mnie swoje mieszkanie lokatorskie. Wypełniłam druk SD-Z2, kwota darowizny wynosiła 160 000 zł. Ponieważ jestem zameldowana w Warszawie, więc rozliczyłam się z warszawskim urzędem skarbowym i stamtąd otrzymałam wezwanie do okazania kopii przelewów: wkładu ze spółdzielni na konta moich rodziców, z ich kont na moje i z mojego na konto spółdzielni. Tymczasem w moim mieście panie w spółdzielni mówią, że żadnych przelewów nie robią, więc nie wydadzą mi żadnej kopii. Co teraz zrobić i kto ma rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Całość przedstawionego przez Panią problemu opiera się na interpretacji art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514), który stanowi m.in., że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez zstępnych, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2,
  2. udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa powyżej, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

 

Jak widać wyraźnie, urzędnicy w Pani mieście uznają, że otrzymała Pani „prawo majątkowe” w postaci wkładu mieszkaniowego, natomiast urzędnicy w Warszawie uznają, że otrzymała Pani „środki pieniężne”. Z pozoru różnica kosmetyczna, jednak kwalifikacja otrzymanej darowizny jako „darowizny środków pieniężnych” wymaga, aby skorzystać ze zwolnienia, dokumentowania otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Moim zdaniem nie otrzymała Pani środków pieniężnych, ale prawo majątkowe, które jest wkładem mieszkaniowym, zatem nie może być mowy o wymogu dokumentacji przelewu, gdyż przelew jako przekazanie środków pieniężnych w ogóle nie następuje. Nie ma możliwości, by udokumentować zdarzenie, którego nie ma i nie było.

 

Jeżeli mieszkanie nie jest własnościowe, nie ma Pani możliwości w formularzu SD-Z2 zaznaczenia pola nr 1 w części F. Zgaduję, że zaznaczyła Pani pole nr 7 w części F.  W przypadku gdy otrzymała Pani wkład w spółdzielni niewiążący się z własnościowym lokalem, może Pani moim zdaniem zaznaczyć pole nr 9 w części F i wpisać w polu nr 90 „wkład mieszkaniowy”. Dalej wypełnić należy zgodnie z pouczeniem. Jeżeli złożyła Pani już źle wypełniony formularz, nie ma powodu do zmartwień – może go Pani skorygować.

 

Na marginesie zaznaczę, że podatek od kwoty 160 000 zł (od rodziców), zakładając zgłoszenie i nieudokumentowaną darowiznę środków pieniężnych, wyniósłby około 9233 zł, jednak jak już wspomniałem, moim zdaniem w Pani przypadku nie może być mowy o opodatkowaniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + IX =

»Podobne materiały

Druk SD-Z2

Dwa miesiące temu zmarł mój ojciec. Wraz z mamą odziedziczyliśmy dom. Otwarcie testamentu odbędzie się za tydzień w sądzie. Wiem, że spadek muszę w ciągu miesiąca zgłosić w urzędzie skarbowym, aby uniknąć podatku. Mieszkam jednak w Niemczech (mam podwójne obywatelstwo) i mogę mieć z tym problem. Gdz

 

Wkład mieszkaniowy

Wraz z żoną i dziećmi mieszkam w mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim. Prawo do tego lokalu miała moja mama, która zmarła dwa miesiące temu. Złożyłem w spółdzielni deklarację przystąpienia do spółdzielni i wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Po mamie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »