.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zadośćuczynienie i przeprosiny za bezpodstawne wyzwiska i ubliżanie

• Opublikowano: 26-06-2022 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Chciałbym wystąpić z pozwem cywilnym do sądu przeciwko mojej sąsiadce, która publicznie podczas przebywania na klatce schodowej zwyzywała mnie i mi naubliżała bezpodstawnie. Wszyscy sąsiedzi to słyszeli i mam zeznania dwóch świadków, którzy mogą potwierdzić moje zeznania oraz nagranie telefonem jej awantury. Czy mogę domagać się zadośćuczynienia od sąsiadki i przeprosin?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zadośćuczynienie i przeprosiny za bezpodstawne wyzwiska i ubliżanie

Pomówienie i zniesławienie przez sąsiadkę

Wobec nieprawdziwych i obraźliwych twierdzeń, które stosuje wskazana osoba, może Pani skierować do drugiej strony wezwanie do zaprzestania naruszeń ze wskazaniem powyższych przepisów, a także zaprzestaniem naruszenia Pani dóbr osobistych pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Proszę jednak dla ewentualnych celów dowodowych zachować wszelkie nagrania. W mojej ocenie jak najbardziej należy mówić o przestępstwie pomówienia i zniesławienia.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 212 § 1 Kodeksu karnego „kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

 

Zgodnie natomiast z treścią art. 216 § 1 „kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. Jak Pani widzi, powyższe czyny niedozwolone są do siebie istotowo podobne, z uwagi na to, omówię poniżej przestępstwo zniewagi. Ustawodawca nie sprecyzował, na czym ma polegać znieważanie, a więc należy przyjąć szerokie rozumienie tego pojęcia. Przez znieważanie należy zatem rozumieć wszelkie zachowania sprawcy, które w sposób demonstracyjny wyrażają pogardę dla innej osoby, w szczególności mają poniżyć jego godność osobistą i sprawić, by poczuł się dotknięty lub obrażony (post. SN z 7.5.2008 r., sygn. at III KK 234/07).

 

Ocena zachowania sprawcy pod kątem charakteru znieważającego musi jednak opierać się na kryteriach obiektywnych, tj. powinno być powszechnie uznane za obraźliwe i naruszające godność osobistą człowieka w świetle przyjętych norm społeczno-obyczajowych (post. SN z 7.5.2008 r., sygn. akt III KK 234/07).

 

Samo subiektywne negatywne odczucie pokrzywdzonego wbrew przyjętym normom postępowania nie wyczerpuje znamion przestępstwa zniewagi. Ma to także znaczenie w sytuacji, gdy pokrzywdzony jest subiektywnie niezdolny do zrozumienia poczynionej przez sprawcę zniewagi, np. w sytuacji obiektywnego znieważania małego dziecka lub osoby niepoczytalnej. W takim wypadku uprawnienia ochrony wynikające z art. 216 Kodeksu karnego na zasadach ogólnych może realizować przedstawiciel takiej osoby – opiekun (art. 98 § 1 lub art. 155 i 175 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

Przestępstwo zniewagi zarówno w typie podstawowym (zagrożonym karą grzywny lub ograniczenia wolności), jak i kwalifikowanym (zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku) jest występkiem ściganym z oskarżenia prywatnego, co zależy wyłącznie od woli pokrzywdzonego (art. 216 § 5 Kodeksu karnego). Aby dochodzić niniejszego, należy skierować do sądu rejonowego miejsca zamieszkania prywatny akt oskarżenia – nie jest to przestępstwo dochodzone przez oskarżyciela publicznego, a więc prokuratora.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Naruszenie dóbr osobistych i pozew cywilny

Z całkiem innej strony należy także wskazać, iż poprzez powyższe stwierdzenia można naruszyć dobra osobiste, o czym wspomniałam na początku.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 23 Kodeksu cywilnego „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

 

Zgodnie natomiast z treścią art. 24 § 1 „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

 

Z uwagi na powyższe, może Pani dochodzić wszelkich roszczeń w tym zakresie – zarówno na drodze karnej, jak i cywilnej. Proponuję w pierwszej kolejności skierować do drugiej strony ostateczne wezwanie do zaprzestania powyższych naruszeń i wystosowania przeprosin pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Spraw z prywatnego aktu oskarżenia jest bardzo dużo i cieszą się one dużym powodzeniem. W przypadku kierowania sprawy do sądu, proszę załączyć zrzuty i wydruki powyższych nagrań oraz publicznego znieważenia, może być adekwatny także dowód z zeznań świadków – będzie to wystarczające dla wymierzenia sprawcy kary.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu