.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek macierzyński dla osoby zatrudnionej na 1/8 etatu

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 23.04.2021 • Zaktualizowane: 23.04.2021

Kobieta, która od ponad 12 miesięcy jest zatrudniona na umowę o pracę na 1/8 etatu z wynagrodzeniem 400 zł brutto, rodzi dziecko. 1. Czy przysługujący jej przez kolejne 12 miesięcy zasiłek macierzyński wyniesie 1000 zł netto (ze względu na wyrównanie do wysokości świadczenia rodzicielskiego, tzw. kosiniakowego)? 2. Czy w okresie pobierania zasiłku kobieta może, bez utraty prawa do zasiłku w pełnej wysokości, wykonywać pracę? Na jaką umowę i w szczególności czy również dla swojego pracodawcy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiłek macierzyński dla osoby zatrudnionej na 1/8 etatu

Minimalny zasiłek macierzyński

Odpowiadając na pierwsze z Pana pytań, wskazuję, że ilekroć miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych okaże się niższa od wysokości świadczenia rodzicielskiego (tj. od 1000 zł), to wówczas kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy podwyższa się do wysokości tego świadczenia, tj. do 1000 zł, co wynika z art. 31 ust. 3a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W razie gdy zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, kwotę podwyższenia ustala się proporcjonalnie do okresu, za który jest on wypłacany (art. 31 ust. 3c ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Praca podczas zasiłku macierzyńskiego

Co do drugiej kwestii, to wskazuję, że w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego można wykonywać pracę zarobkową. Nie ma bowiem w przepisach Kodeksu pracy ani innych ustaw ograniczeń w tym zakresie, tak jak ustawodawca czyni to w czasie zasiłku chorobowego. Niemniej, nie oznacza to automatycznie, że o fakcie podjęcia dodatkowego zajęcia zarobkowego w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego kobieta niw powinna poinformować płatnika tegoż zasiłku. Podjęcie działalności zarobkowej powinno być w mojej ocenie zgłoszone płatnikowi składek lub w jednostce ZUS, jeżeli podstawę wykonywania tej pracy stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych. Osoby, które są na urlopach macierzyńskich, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, zaś ich składki finansowane są z budżetu państwa. Każdy inny tytuł, który rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych może spowodować, że przestaną podlegać ubezpieczeniu z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, a rozpoczną opłacać składki w związku z tym innym tytułem do ubezpieczenia. Z tego faktu w mojej ocenie pracownik zobowiązany jest powiadomić płatnika składek o rozpoczęciu pracy zarobkowej w czasie zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość zasiłku przy zatrudnieniu

Kobieta przebywająca na zasiłku macierzyńskim może pracować zarówno na umowę o pracę, jak i na umowę cywilnoprawną (zlecenie, dzieło), może także prowadzić działalność gospodarczą. Natomiast wybranie konkretnej formy zatrudnienia/współpracy może wpłynąć na wysokość zasiłku macierzyńskiego. Najmniej korzystna jest umowa o pracę. Kobieta, która przed urodzeniem dziecka uzyskiwała dochody z tytułu umowy o pracę i z tego tytułu uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego, po urodzenia dziecka może podjąć pracę na etacie u tego samego pracodawcy, ale dopiero gdy upłynie 20 tygodni od urodzenia przez nią dziecka.  Praca u tego samego pracodawcy możliwa jest dopiero w okresie urlopu rodzicielskiego. Kobieta nie ma natomiast prawa do podjęcia pracy na swoim etacie w czasie trwania urlopu macierzyńskiego, czyli przez pierwsze 20 tygodni. W takim przypadku możliwe jest wykonywanie pracy jedynie w wymiarze 1/2 etatu. Co więcej, uzyskiwane z takiej pracy dochody spowodują proporcjonalne pomniejszenie wysokości zasiłku macierzyńskiego.

 

A zatem podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę u własnego pracodawcy podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego jest dla kobiety całkowicie nieopłacalne finansowo i to stanowczo odradzam.

Umowa-zlecenie podczas urlopu macierzyńskiego

Powyższe ograniczenia nie obowiązują jednak w sytuacji, gdy kobieta zatrudni się na podstawie umowy o pracę, ale u pracodawcy innego niż ten, który udzielił jej urlopu macierzyńskiego. Jeśli zatem kobieta, w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego, podpisze umowę o pracę z pracodawcą innym niż dotychczasowy pracodawca to wówczas nie spotka się z opisanymi wyżej ograniczeniami i nie będzie musiała obawiać się obniżenia zasiłku macierzyńskiego. Niemniej, ja uważam, że nadal korzystniej jest podpisać umowę-zlecenie/o dzieło, dlatego że każda kobieta, która w okresie urlopu macierzyńskiego wraca do wykonywania pracy zarobkowej, posiada już obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia i nie musi w związku z tym opłacać składek z tytułu dodatkowego wynagrodzenia osiąganego z umowy zlecenia. Wówczas kobiecie przysługuje cały zasiłek macierzyński i dodatkowo wynagrodzenie netto z wykonywanej w tym samym czasie umowy-zlecenia jest wyższe, niż przed ustaleniem prawa do zasiłku. A ta dodatkowa korzyść jaką jest wyższe wynagrodzenie netto ma miejsce wyłącznie przy umowie zlecenia, gdyż składki z tytułu umowy o pracę opłacane są obowiązkowo w każdym przypadku.

 

Korzystne jest natomiast podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy-zlecenia czy umowy o dzieło. Uzyskiwane wynagrodzenie z tytułu takich umów nie wpływa w żaden sposób i w żadnym stopniu na wysokość zasiłku macierzyńskiego. Co jeszcze istotniejsze, pracę taką (na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło) można podjąć w dowolnym momencie pobierania zasiłku macierzyńskiego (czyli o le stan zdrowia pozwala nawet bezpośrednio po urodzeniu dziecka) i bez żadnych ograniczeń co do czasu pracy i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Zatem taka kobieta otrzymywać będzie i całe wynagrodzenie z umowy zlecenia / umowy o dzieło i zasiłek macierzyński w pełnej wysokości. Nie ma również znaczenia, czy umowa-zlecenia / o dzieło została zawarta z własnym pracodawcą, czy z podmiotem innym niż pracodawca. W każdym bowiem przypadku umowa-zlecenie / o dzieło nie pociąga za sobą opisanych wyżej wobec umowy o pracę ograniczeń, tj. nie ma limitu w postaci możliwości podjęcia pracy dopiero po 20 tygodniach i tylko na pół etatu i taka współpraca cywilnoprawna nie wpływa na zmniejszenie wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl