.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odmowa wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.07.2021 • Zaktualizowane: 27.07.2021

Chciałabym zasięgnąć informacji, opinii prawnej w sprawie odmowy wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS. W związku z tym, że ZUS odmówił mi wypłaty ostatniego zwolnienia lekarskiego, które było ciągłością poprzednich zwolnień lekarskich wypłacanych na podstawie wniosku ZUS Z-3b, ostatnie zwolnienie zostało mi nie wypłacone, ponieważ nie złożyłam wniosku o wypłatę na druku ZUS ZAS-53. Dodatkowo okres ostatniego zwolnienia lekarskiego zaliczają mi jako przerwę w płaceniu składek na FUS i żądają złożenia korekty za ten okres i uregulowania składek. Istny cyrk. Bardzo proszę o opinii, czy jest sens iść z tą sprawą do sądu, czy dać sobie spokój, tzn. złożyć korekty i uregulować składki? Przyznam się szczerze, że naprawdę czuję się oszukana przez ZUS, odnoszę wrażenie, że instytucja państwowa z premedytacją odczekała 16 miesięcy, aby wezwać mnie do uregulowania składek. Raz w roku około miesiąca lipca uzgadniam konto w ZUS-ie i pobieram zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. W roku 2018 zaświadczenie takie było wydane mi nawet dwa razy. W załączniku przesyłam pismo (wniosek), które wystosowałam do ZUS-u w sprawie wypłaty zasiłku i uznanie okresu zasiłkowego. Dokumenty załączone do wniosku do ZUS-u mogę przesłać w każdej chwili. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

Wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego

Obawiam się, że nie mam dla Pani dobrych wiadomości. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, w ślad za każdym E-ZLA musi iść druk do ZUS-u.

 

Dopóki wniosek nie wpłynie do ZUS-u, Zakład nie wypłaci zasiłku chorobowego. Wnioski muszą składać prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby współpracujące, a także duchowni i pracownicy podlegający polskim przepisom ubezpieczeniowym, ale pracujący dla zagranicznego pracodawcy, z siedzibą za granicą.

 

Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Złożenie wniosku w terminie późniejszym niestety musiało spotkać się z odmową.

Prawidłowe naliczanie i opłacanie składek

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 6 i 7a oraz art. 47 ust. 3 ustawy systemowej płatnik składek w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym, jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni imienny raport miesięczny korygujący, a wraz z nim deklarację rozliczeniową korygującą, w formie nowych dokumentów zawierających wszystkie prawidłowe informacje.

 

Niestety to na Pani jako płatniku spoczywał obowiązek prawidłowego naliczenia składek i niestety nie miała Pani prawa obniżyć składek za okres kiedy nie wypłacono Pani zasiłku chorobowego.

 

Przepis art. 18 ust. 8 ustawy systemowej zawiera generalną zasadę, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy. Wyjątki od powyższej zasady ustawodawca wskazał w ust. 9, który stanowi, że za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek, o których mowa w ust. 9, stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku (art. 18 ust. 10 ustawy).

Dobrowolne ubezpieczenie przedsiębiorcy

W składanych za siebie dokumentach rozliczeniowych przedsiębiorca deklaruje za dany miesiąc wysokość podstawy wymiaru składek społecznych.

 

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. Jeżeli zaś za część miesiąca został pobrany zasiłek, nieopłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w terminie i w pełnej wysokości powoduje jego ustanie od dnia następnego po dniu, za który zasiłek ten przysługuje.

Ustanie ubezpieczenie chorobowego

Niestety ale bez wniosku – zasiłek nie mógł zostać wypłacony – samo e-zwolnienie, nawet jego kontynuacja, to za mało.

 

Ustanie ubezpieczenia chorobowego jest niestety także automatyczne, a także obowiązek zapłaty składek za okres, kiedy zasiłek Pani nie przysługiwał. ZUS nie ma obowiązku czuwania na bieżąco nad prawidłowością obliczania składek przez przedsiębiorców.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl