.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

ZUS odmówił wypłaty zasiłku chorobowego i żąda składek, co robić?

• Data: 21-06-2024 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Odmowa wypłaty zasiłku chorobowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może stanowić duży problem dla osób w potrzebie. W artykule omówione zostaną aspekty prawne związane z procesem wypłaty zasiłku chorobowego, koniecznością prawidłowego naliczania i opłacania składek, oraz możliwości odwołania się od decyzji ZUS. Zrobimy to na podstawie sprawy pani Marleny. Otóż chciałaby zasięgnąć informacji, opinii prawnej w sprawie odmowy wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS. W związku z tym, że ZUS odmówił jej wypłaty ostatniego zwolnienia lekarskiego, które było ciągłością poprzednich zwolnień lekarskich wypłacanych na podstawie wniosku ZUS Z-3b, ostatnie zwolnienie zostało jej niewypłacone, ponieważ nie złożyła wniosku o wypłatę na druku ZUS ZAS-53. Dodatkowo okres ostatniego zwolnienia lekarskiego zaliczają naszej klientce jako przerwę w płaceniu składek na FUS i żądają złożenia korekty za ten okres i uregulowania składek. Bardzo prosi więc o opinię, czy jest sens iść z tą sprawą do sądu, czy lepiej dać sobie spokój, tzn. złożyć korekty i uregulować składki. Czuje się oszukana przez ZUS, odnosi wrażenie, że instytucja państwowa z premedytacją odczekała 16 miesięcy, aby wezwać ją do uregulowania składek. Raz w roku około miesiąca lipca uzgadnia konto w ZUS-ie i pobiera zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. W roku 2018 zaświadczenie takie było jej wydane nawet dwa razy. W załączniku przesyła pismo (wniosek), które wystosowała do ZUS-u w sprawie wypłaty zasiłku i o uznanie okresu zasiłkowego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

ZUS odmówił wypłaty zasiłku chorobowego i żąda składek, co robić?

Wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego

Obawiam się, że nie mam dobrych wiadomości dla pani Marleny. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, w ślad za każdym E-ZLA musi iść druk do ZUS-u.

Dopóki wniosek nie wpłynie do ZUS-u, Zakład nie wypłaci zasiłku chorobowego. Wnioski muszą składać prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby współpracujące, a także duchowni i pracownicy podlegający polskim przepisom ubezpieczeniowym, ale pracujący dla zagranicznego pracodawcy, z siedzibą za granicą.

Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Złożenie wniosku w terminie późniejszym niestety musiało spotkać się z odmową.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Prawidłowe naliczanie i opłacanie składek

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 6 i 7a oraz art. 47 ust. 3 ustawy systemowej płatnik składek w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym, jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni imienny raport miesięczny korygujący, a wraz z nim deklarację rozliczeniową korygującą, w formie nowych dokumentów zawierających wszystkie prawidłowe informacje.

Niestety to na naszej klientce jako płatniku spoczywał obowiązek prawidłowego naliczenia składek i niestety nie miała prawa obniżyć składek za okres, kiedy nie wypłacono jej zasiłku chorobowego.

Przepis art. 18 ust. 8 ustawy systemowej zawiera generalną zasadę, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy. Wyjątki od powyższej zasady ustawodawca wskazał w ust. 9, który stanowi, że za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek, o których mowa w ust. 9, stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku (art. 18 ust. 10 ustawy).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Dobrowolne ubezpieczenie przedsiębiorcy

W składanych za siebie dokumentach rozliczeniowych przedsiębiorca deklaruje za dany miesiąc wysokość podstawy wymiaru składek społecznych.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. Jeżeli zaś za część miesiąca został pobrany zasiłek, nieopłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w terminie i w pełnej wysokości powoduje jego ustanie od dnia następnego po dniu, za który zasiłek ten przysługuje.

Ustanie ubezpieczenie chorobowego

Niestety ale bez wniosku zasiłek nie mógł zostać wypłacony – samo e-zwolnienie, nawet jego kontynuacja, to za mało.

Ustanie ubezpieczenia chorobowego jest niestety także automatyczne, a także obowiązek zapłaty składek za okres, kiedy zasiłek nie przysługiwał. ZUS nie ma obowiązku czuwania na bieżąco nad prawidłowością obliczania składek przez przedsiębiorców.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Uwaga: Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zasiłku chorobowego. Zmiany obejmują m.in. wydłużenie okresu zasiłkowego do 182 dni (w przypadku choroby) lub 270 dni (w przypadku ciąży i porodu).

Przykłady

Przypadek Anny

Anna prowadzi własną działalność od kilku lat. Pewnego dnia, z powodu nagłego złamania nogi, została zmuszona do przebywania na zwolnieniu lekarskim przez dwa miesiące. Mimo że regularnie opłacała składki na ubezpieczenie chorobowe, ZUS odmówił wypłaty zasiłku, argumentując to brakiem odpowiedniego wniosku ZUS ZAS-53.

 

Doświadczenie Tomasza

Tomasz, pracujący na własny rachunek grafik komputerowy, doznał kontuzji ręki, co uniemożliwiło mu pracę. Po wyleczeniu i powrocie do zdrowia złożył wniosek o zasiłek chorobowy za okres swojej niezdolności do pracy. Niestety, po kilku tygodniach otrzymał odmowę z ZUS z powodu rzekomej przerwy w opłacaniu składek. Okazało się, że Tomasz nie był świadomy, iż w okresie choroby powinien kontynuować opłacanie składek, aby zachować prawo do zasiłku.

 

Historia Katarzyny

Katarzyna, prowadząca kawiarnię, musiała zamknąć swój lokal na miesiąc z powodu operacji i koniecznej rekonwalescencji. Mimo wcześniejszego zgłaszania swojej nieobecności w pracy i opłacania składek, ZUS odmówił wypłaty zasiłku chorobowego. Powodem była niezrozumiała dla Katarzyny różnica między zwykłym zwolnieniem lekarskim a kontynuacją leczenia, dla której wymagane było oddzielne złożenie wniosku.

Podsumowanie

Odmowa wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS może wpłynąć na stabilność finansową i psychiczną ubezpieczonych. Z tego powodu jest zrozumienie procedur i wymagań dotyczących składania wniosków oraz opłacania składek, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zabezpieczyć swoje prawo do wsparcia w trudnych chwilach.

Oferta porad prawnych

Jeśli spotkała Cię odmowa wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS i nie wiesz, co dalej, skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu pism. Być może w Twoim indywidualnym przypadku znajdziemy rozwiązanie! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu