Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z członkostwa w spółdzielni

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 15.07.2015

Moja mama zbyła się na moją rzecz swojego mieszkania spółdzielczego. Obecnie może dożywotnio w tym lokalu mieszkać. Spółdzielnia wysłała pismo, by zrezygnowała z członkostwa we spółdzielni, bo inaczej zostanie to stwierdzone uchwałą. Czy mogą to zrobić? Czy ja muszę zostać członkiem spółdzielni?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści pytania wynika, iż lokal jest Pani odrębną własnością lub stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 

W spółdzielni mieszkaniowej funkcjonują trzy tytuły prawne do lokalu: po pierwsze –odrębna własność lokalu, po drugie – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i po trzecie – spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

 

W obecnym stanie prawnym osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub odrębną własność lokalu w budynku zarządzanym przez spółdzielnię mieszkaniową nie musi być członkiem spółdzielni. Tym samym, jeśli posiada Pani jeden z wyżej wymienionych tytułów do przedmiotowego lokalu, to nie musi Pani nabywać członkostwa, a spółdzielnia nie ma żadnych środków prawnych, by Panią do tego zmusić. Nieprzystąpienie do grona członków oczywiście w żadnym razie nie ma wpływu na Pani prawo do tego mieszkania.

 

Aktualnie tylko i wyłącznie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest związane z członkostwem w spółdzielni. Innymi słowy osoba zajmująca lokal na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu musi być członkiem spółdzielni. Utrata członkostwa w tym przypadku powoduje wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i obowiązek wydania go spółdzielni.

 

Natomiast jeśli chodzi o członkostwo Pani mamy, to najprawdopodobniej Pani mama, po zbyciu na Pani rzecz lokalu, nie spełnia żadnych warunków dla bycia członkiem spółdzielni, co jest sprzeczne ze statutem tej spółdzielni. Z woli ustawodawcy prawo powszechnie obowiązujące nie reguluje bowiem ani zasad i trybu przyjmowania członków, ani wykluczania czy wykreślania członków, ani też wypowiadania członkostwa. Kwestie te ustawodawca pozostawił spółdzielniom do uregulowania w swoich aktach wewnętrznych.

 

Niemniej bezsporne jest, iż utrata członkostwa przez Pani mamę nie pozbawia jej prawa do zamieszkiwania w darowanym Pani mieszkaniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - sześć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki