.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Branie udziału w głosowaniu rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

• Autor: Monika Cieszyńska

Poniższe pytania dotyczą rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej. Członkowie zarządu spółdzielni na posiedzeniach rady nadzorczej wyrażają swoją opinię, że członek rady nadzorczej obecny na posiedzeniu nie może €žnie brać udziału w głosowaniu€, a jedynymi jego możliwościami jest głosowanie na €žtak lub na €žnie. Praktyka pokazuje jednak, że bywają uchwały, w których głosowaniu członek rady nadzorczej chciałby wstrzymać się od głosu. Ponieważ nie ma możliwości wstrzymania się od głosu, wykorzystuje możliwość €žniebrania udziału w głosowaniu€. Czy taka praktyka jest zgodna z prawem? Na posiedzeniach rady nadzorczej w części „€žsprawy różne” są omawiane kolejne sprawy zgłaszane przez członków rady nadzorczej. Czy protokół z posiedzenia rady nadzorczej powinien zawierać przynajmniej jedno zdanie o każdej z tych spraw?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z polskim prawem spółdzielczym zasada jest taka, iż nie można być jednocześnie członkiem rady i zarządu tej samej spółdzielni, stąd członek rady nie może brać czynnego udziału w głosowaniu (tj. głosować) na posiedzeniu zarządu; i odwrotnie – członek zarządu nie może brać czynnego udziału w głosowaniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 

Niemniej ustawodawca dopuścił możliwość – w razie konieczności – na wyznaczenie przez radę jednego lub kilku z członków rady do pełnienia funkcji członka (członków) zarządu. Równocześnie ustawodawca jednak zastrzegł, że to wyjątkowe pełnienie funkcji może być tylko czasowe (art. 56 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze).

 

Natomiast nie ma przeszkód, by członek zarządu brał udział w posiedzeniu rady z głosem doradczym, i odwrotnie – by członek rady uczestniczył w posiedzeniu zarządu z głosem doradczy.

 

Nadto warto pamiętać, iż w celu wykonania swoich zadań rada może żądać od zarządu wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.

 

Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie regulują organizacji pracy rady nadzorczej spółdzielni ani trybu obradowania i podejmowania przez nią uchwał. Ustawodawca kwestie te pozostawił do uregulowania samym spółdzielniom w ich regulaminach wewnętrznych lub w statutach. Każda spółdzielnia może więc inaczej uregulować te przedmiotowe kwestie. Powyższe potwierdza art. 35 § 5 ustawy Prawo spółdzielcze, który stanowi tryb zwoływania posiedzeń organów spółdzielni, w tym rady oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut lub przewidziane w nim regulaminy tych organów. Zatem, to statut lub regulamin rady powinny określać tryb zwoływania jej posiedzeń oraz sposób i warunki podejmowania przez ten organ uchwał.

 

Ustawodawca nie uregulował również w żaden sposób, co powinno się znaleźć w protokole z posiedzenia rady. Zasady sporządzenia protokołu ustala sama spółdzielnia.

 

Jeśli uchwały rady nadzorczej podejmowane są – zgodnie z regulaminem rady – zwykłą większością głosów, to w zasadzie nie uwzględnia się głosów wstrzymujących się tylko głosy „za” i „przeciw” uchwale. Członek rady, który chce się wstrzymać od głosowania, po prostu nie głosuje; nadto członek rady, który wstrzymał się od głosowania, może wnieść, by w protokole zostało zapisane jego zdanie odrębne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu