Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna gotówki od rodziców - jaki dokument złożyć do urzędu?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 06.09.2018

Niedawno otrzymałem darowiznę gotówki od rodziców w wysokości 30 tys. zł. Wiem, że nie przysługuje mi w takim wypadku całkowite zwolnienie z podatku. Czy mogę jednak zapłacić podatek tylko od kwoty powyżej 19 274 zł? Jaki dokument złożyć do urzędu? Czy konieczny będzie czynny żal?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna gotówki od rodziców - jaki dokument złożyć do urzędu?

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn całkowicie zwalania się od podatku darowizny dokonywane pomiędzy członkami najbliższej rodziny pod warunkiem, że środki pieniężne przekazane w darowiźnie zostały przekazane na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Brak spełnienia tego warunku powoduje, że nie jest możliwe skorzystanie z całkowitego zwolnienia.

 

Należy zatem zgłosić fakt otrzymania darowizny na zasadach ogólnych. W takim przypadku nabywca zobowiązany jest złożyć formularz SD-3 do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanego. Zgodnie z art. 17a ustawy podatnicy podatku są obowiązani złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru.

 

Zgodnie z art. 9 ustawy w przypadku nabywania rzecz lub praw od osób zaliczanych do I grupy podatkowej kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł. Jeżeli zatem otrzymał Pan darowiznę od obojga rodziców, może Pan skorzystać z podwójnej kwoty, a więc 19 274 zł. Dopiero nadwyżka ponad tę kwotę będzie opodatkowana.

 

Ważne jest również, na jaki cel otrzymał Pan darowiznę. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy – zwalnia się od podatku nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

 

W świetle powyższego, jeżeli darowizna została przeznaczona na ogólnie rozumiany cel mieszkaniowy, to może Pan skorzystać z dodatkowej kwoty 19 274 zł. Ogólna kwota zwolnienia będzie zatem wynosić w tym przypadku 38 548 zł.

 

Co do kwestii czynnego żalu, to dokument ten należy złożyć jedynie w przypadku, gdy upłynął termin miesiąca na złożenie dokumentu SD-3 od dnia otrzymania darowizny. Czynny żal składa się jedynie w sytuacji przekroczenia terminu na złożenie zeznania. Czynny żal składa się w celu uniknięcia odpowiedzialności karno-skarbowej.

 

 

 

 

* Opis sprawy z listopada 2017 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus dziesięć =

»Podobne materiały

Odwołanie od decyzji zapłaty podatku od spadku

W październiku 2008 r. sąd zatwierdził spadek po mojej zmarłej mamie. Ponieważ stale mieszkam za granicą, nie miałem możliwości odebrania pism z urzędu skarbowego, które przychodziły na adres zmarłej mamy. Będąc w Polsce w styczniu, dowiedziałem się w urzędzie skarbowym, że muszę zapłacić podatek sp

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »