Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości po zmarłym ojcu

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 22.02.2018

Ojciec zmarł przed 30 laty. Pozostawił 3 dzieci i żonę. Chcielibyśmy uregulować sytuację prawną nieruchomości po zmarłym ojcu. W domu rodzinnym mieszka jedna córka i matka. Miesiąc temu odbyła się sprawa w sądzie o stwierdzenie nabycia spadku. Każdy nabył spadek w udziale po 1/4. Powinnam złożyć SD-3, jednak mam problem z określeniem wartości nieruchomości. Jednocześnie chcielibyśmy zrzec się spadku na rzecz matki i córki, która z nią mieszka. Jak tego dokonać, w jakim czasie? I co z podatkiem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości po zmarłym ojcu

Fot. Fotolia

W aktualnym stanie faktycznym i prawnym nie jest możliwe „zrzeczenie się spadku”.

 

Potocznie pod tym pojęciem rozumie się w praktyce przekazanie swojej części spadku na rzecz innego spadkobiercy lub też przekazanie swojego udziału w składniku majątku spadkowego.

 

Spadkobiercami są:

 

  1. małżonka zmarłego,
  2. troje dzieci zmarłego.

 

W skład spadku wchodzi dom z działką. Wskutek spadkobrania dom ma 4 współwłaścicieli (żona i 3 dzieci). Miałoby dojść do tego, że dom przypadłby żonie oraz jednemu z dzieci (córce).

 

Najprostszym sposobem jest darowizna od dwójki dzieci ich udziału w domu na rzecz siostry oraz matki.

 

Jeżeli mają Państwo prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, to można darować choćby jutro. Trzeba tylko ustalić u notariusza, jakich dokumentów by potrzebował. Zapewne wypis z księgi wieczystej, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, dane osobowe obdarowanych i darujących, założenia umowy darowizny, wartość darowizny.

 

Kto, komu konkretnie – powinno być ustalone między matką i córka a pozostałymi dziećmi.

 

Umowa darowizny powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

Obdarowani to w stosunku do osób darujących: rodzeństwo oraz rodzic (w języku prawniczym to wstępni). Stosownie do ustawy o podatku od spadków i darowizn:

 

Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, (...).

1a. Jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe, termin 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.”

 

Po jego zawarciu osoby, którym darowano udział w domu, powinny zgłosić to w ciągu 6 miesięcy od dokonania darowizny (zawarcia umowy) do swojego urzędu skarbowego. Jest to warunek całkowitego zwolnienia darowizny z podatku od darowizn.

 

Należy jednocześnie poprosić o zaświadczenia, że darowizna jest wolna od podatku.

 

Nie ma podatku dochodowego, albowiem darowizny podlegają podatkowi od darowizn, a nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

 

Przy darowiźnie jest podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez notariusza przy zawieraniu umowy. Wynosi on 2% wartości darowizny.

 

Dla potrzeb darowizny wartość przedmiotu darowizny może być ustalona samodzielnie w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie. Wartość ta nie musi bowiem być bardzo dokładna. Wystarczy zorientować się na rynku lokalnym i podać wartość w miarę rynkową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus dwa =

»Podobne materiały

Darowizna zakładu produkcyjnego

Jakie opłaty będą związane z dokonaniem darowizny z ojca na syna zakładu produkcyjnego o wartości 350 000 zł? Ojciec otrzymał emeryturę i obecnie chce przepisać zakład na mnie. Mam dwie siostry, czy będę musiał wypłacić im jakieś pieniądze w związku z przejęciem zakładu?

 

Darowizna dla osoby niespokrewnionej

Mieszkamy w budynku należącym do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, mamy możliwość wykupu mieszkania. Niedawno sąsiad zaproponował nam, że możemy wykupić jego lokal (on nie ma na to pieniędzy). Oczywiście sąsiad miałby do śmierci mieszkać w swoim mieszkaniu. Czy możliwe jest przekazanie mieszkania w f

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »