Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości po zmarłym ojcu

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 22.02.2018

Ojciec zmarł przed 30 laty. Pozostawił 3 dzieci i żonę. Chcielibyśmy uregulować sytuację prawną nieruchomości po zmarłym ojcu. W domu rodzinnym mieszka jedna córka i matka. Miesiąc temu odbyła się sprawa w sądzie o stwierdzenie nabycia spadku. Każdy nabył spadek w udziale po 1/4. Powinnam złożyć SD-3, jednak mam problem z określeniem wartości nieruchomości. Jednocześnie chcielibyśmy zrzec się spadku na rzecz matki i córki, która z nią mieszka. Jak tego dokonać, w jakim czasie? I co z podatkiem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości po zmarłym ojcu

Fot. Fotolia

W aktualnym stanie faktycznym i prawnym nie jest możliwe „zrzeczenie się spadku”.

 

Potocznie pod tym pojęciem rozumie się w praktyce przekazanie swojej części spadku na rzecz innego spadkobiercy lub też przekazanie swojego udziału w składniku majątku spadkowego.

 

Spadkobiercami są:

 

  1. małżonka zmarłego,
  2. troje dzieci zmarłego.

 

W skład spadku wchodzi dom z działką. Wskutek spadkobrania dom ma 4 współwłaścicieli (żona i 3 dzieci). Miałoby dojść do tego, że dom przypadłby żonie oraz jednemu z dzieci (córce).

 

Najprostszym sposobem jest darowizna od dwójki dzieci ich udziału w domu na rzecz siostry oraz matki.

 

Jeżeli mają Państwo prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, to można darować choćby jutro. Trzeba tylko ustalić u notariusza, jakich dokumentów by potrzebował. Zapewne wypis z księgi wieczystej, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, dane osobowe obdarowanych i darujących, założenia umowy darowizny, wartość darowizny.

 

Kto, komu konkretnie – powinno być ustalone między matką i córka a pozostałymi dziećmi.

 

Umowa darowizny powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

Obdarowani to w stosunku do osób darujących: rodzeństwo oraz rodzic (w języku prawniczym to wstępni). Stosownie do ustawy o podatku od spadków i darowizn:

 

Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, (...).

1a. Jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe, termin 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.”

 

Po jego zawarciu osoby, którym darowano udział w domu, powinny zgłosić to w ciągu 6 miesięcy od dokonania darowizny (zawarcia umowy) do swojego urzędu skarbowego. Jest to warunek całkowitego zwolnienia darowizny z podatku od darowizn.

 

Należy jednocześnie poprosić o zaświadczenia, że darowizna jest wolna od podatku.

 

Nie ma podatku dochodowego, albowiem darowizny podlegają podatkowi od darowizn, a nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

 

Przy darowiźnie jest podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez notariusza przy zawieraniu umowy. Wynosi on 2% wartości darowizny.

 

Dla potrzeb darowizny wartość przedmiotu darowizny może być ustalona samodzielnie w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie. Wartość ta nie musi bowiem być bardzo dokładna. Wystarczy zorientować się na rynku lokalnym i podać wartość w miarę rynkową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - siedem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki