Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Fałszywy profil na Facebooku i oczernianie firmy

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 27.02.2018

Prowadzę restaurację i na Facebooku ktoś założył fałszywy profil i oczernia mnie, opisując w sposób nieprawdziwy i niszcząc mnie przy tym psychicznie. W jaki sposób mogę zapobiec wyświetlaniu tych opisów i naruszaniu dobrej opinii mojej firmy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fałszywy profil na Facebooku i oczernianie firmy

Jeżeli chce Pan usunąć fałszywy profil i zatrzymać dalsze posty, to powinien Pan poinformować Facebook o zaistniałej sytuacji. Proszę zajrzeć na tę stronę i postąpić zgodnie ze wskazówkami https://www.facebook.com/help/167722253287296

 

Po drugie może Pan wystąpić na drogę postępowania cywilnego i pozwać autora postów o naruszenie dóbr osobistych. Aby ustalić, kto się podszywa pod Pana i publikuje posty, musi Pan ustalić jego dane osobowe poprzez identyfikację adresu IP. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21.02.2014 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 2324/12, stwierdził iż „adres IP, pozwalający zidentyfikować autora wpisu na forum internetowym, należy do zbioru danych osobowych i administratorzy forum powinni go wydawać osobom, których dobra zostały naruszone. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności należały zwrócić się do administratora serwera danego portalu z prośbą o ujawnienie adres IP komputera należącego do autora niepochlebnego wpisu, a następnie do jego dostawcy internetu, aby ten udostępnił dane swojego klienta. O ile pierwsza część zazwyczaj nie stanowi problemu, o tyle druga już nastręcza wiele trudności. Dzieje się tak dlatego, że poszukiwane dane chronione są na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych i mogą być udostępnione wyłącznie z ważnych przyczyn, uzasadniających potrzebę posiadania ich przez poszukującego. Jeżeli takiej informacji nie uda się uzyskać, bo dostawca usługi powoła się na tajemnicę telekomunikacyjną, trzeba zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z taką samą prośbą. Gdy i ten odmówi, pozostaje złożyć wniosek w tym samym przedmiocie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego”.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pokrzywdzony działaniem naruszającym jego dobra osobiste może żądać zaniechania naruszeń, usunięcia skutków naruszeń, jak również stosownego zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Przyjmuje się, że zadośćuczynienie pieniężne winno pełnić funkcję kompensacyjną dla cierpień fizycznych i psychicznych będących następstwem naruszenia, a punktem odniesienia dla jego przyznania, jak i wysokości, winny być rozmiar i intensywność doznanej krzywdy oraz stopień i rozmiar ujemnych skutków prawnych. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa (utrata pracy, zniszczenie mienia, itp.) poszkodowany może domagać się jej naprawienia poprzez zapłatę odszkodowania.

Można także dodać, że dochodzenie ochrony dóbr osobistych na gruncie prawa cywilnego nie zamyka drogi do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawy szkalowania w internecie. Naruszenie dobra osobistego może rodzić odpowiedzialność na podstawie dwóch przepisów Kodeksu karnego, a mianowicie: art. 212 § 2 i art. 216 § 2.

 

Kodeks karny wskazuje w art. 212, na czym polega czyn zabroniony pomówienia. I tak ten, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca dopuszcza się powyższego czynu za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Istotą zniesławienia jest pomawianie. Czynność sprawcza zniesławienia sprowadza się do pomawiania o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Zniesławienie, na co wskazuje sama nazwa tego występku, godzi w sławę innego podmiotu, postrzeganą jako jego dobre imię i domniemanie wszelkich cech pozytywnych.

 

Drugi przepis stanowi o znieważeniu, czyli wyrażeniu opinii obraźliwej, niemożliwej do zweryfikowania. Artykuł 216 k.k brzmi, kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.  Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo znieważenia sprowadza się do tych zachowań sprawcy, które wyrażają pogardę dla innej osoby, w szczególności mają poniżyć ją, uwłaczać godności oraz sprawić, aby poczuła się obrażona (por. postanowienie SN z dnia 7 maja 2008 r., sygn. akt III KK 234/07, Biul. PK 2008, nr 10, poz. 33). Chodzi tu o wszelkie zachowania sprawcy, niezależnie od ich formy. Znieważenia można więc dokonać np. gestem, pismem, jak też werbalnie. Innymi słowy, środki, za pomocą których wyrażono pogardę, nie mają znaczenia. Jedna wypowiedź może stanowić obydwa typy przestępstw.

 

Procedura karna warta jest przeprowadzenia w pierwszej kolejności przed pozwem cywilnym, bowiem ułatwi Panu ustalenie danych osoby „wypisującej” posty. Policja, na żądanie pokrzywdzonego, przyjmuje ustną lub pisemną skargę, a także na wniosek pokrzywdzonego podejmuje czynności zmierzające do zabezpieczenia dowodów istotnych dla sprawy.  Dzięki temu to nie Pan, a policja będzie ustalać adres IP komputera, za pośrednictwem którego zamieszczono obraźliwy wpis, a następnie, na podstawie postanowienia sądu – dane sprawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 1 =

»Podobne materiały

Pracownik tymczasowy a urlop macierzyński

Pracuję jako pracownik tymczasowy na umowę na czas określony. W tym miesiącu moja umowa wygasa. Obecnie jestem w ciąży. Czy zostanę objęta ochroną wynikającą z art. 177 § 3 K.p.? Jeśli nie, to czy przedłużenie umowy na tych samych warunkach (pracownik tymczasowy z umową na czas określony) i uro

 

Sprzedaż mieszkania amortyzowanego w firmie

Jak wygląda sprawa w razie sprzedaży mieszkania, które jest amortyzowane w firmie? Powiedzmy, że po 5 latach kredyt spłaciłem w całości, zamortyzowałem 50% i chcę sprzedać nieruchomość (wycofać z firmy i sprzedać). Czy w związku z tym, że amortyzowałem, powinienem zapłacić podatek VAT inny niż w prz

 

Skierowanie na świadczenie rehabilitacyjne

Od grudnia do kwietnia przebywam na zwolnieniu lekarskim (psychiatra). Później będę na zwolnieniu od neurologa. W maju kończy mi się 182 dni L4. Czy dostanę skierowanie na świadczenie rehabilitacyjne do psychiatry czy neurologa?

 

Dowód zdrady z włamania do komunikatora internetowego

Rozstaję się z mężem, który po mojej ucieczce z domu włamał się do mojego archiwum Gadu-gadu. Znalazł tam moją korespondencję z bliskim mi mężczyzną i teraz straszy, że wykorzysta to w sądzie i na prokuraturze. Mówi, że to dowód na zdradę i na znęcanie się psychiczne, bo będąc z nim, kochałam kogoś

 

Problem z osobą poznaną w internecie

Mam problem z osobą poznaną w internecie. Człowiek, z którym prowadziłam przez pewien czas korespondencję poprzez pocztę elektroniczną (popularne maile) udając zainteresowanie podstępnie wyłudzał informacje dotyczące mojego życia osobistego. Teraz wykorzystuje swoją wiedzę nie tylko dręcząc mnie lis

 

Otrzymywanie niezabezpieczonego paska o wynagrodzeniu

W mojej firmie otrzymuję pasek z informacją o wynagrodzeniu do ręki (od sekretarki), bez żadnego zabezpieczenia. Chciałbym dostawać go tak, aby nikt nie wiedział ile zarabiam. Wiąże się to przecież z tajemnicą o danych osobowych. W poprzednich zakładach pracy dostawałem paski w zaklejonych kopertach

 

Ślub w Anglii niezgłoszony w Polsce a rozwód i ponowne małżeństwo

Wyszłam za mąż 10 lat temu za Anglika, obecnie prowadzimy sprawę rozwodową. Od kilku lat jestem z innym mężczyzną, mam z nim półroczne dziecko, które urodziłam w Polsce. Mój ślub nie został umiejscowiony w polskim urzędzie stanu cywilnego – czy muszę najpierw to zrobić (po rozwodzie), by móc p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »