.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inna cena za usługę niż ustalona na początku

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 04.02.2017 • Zaktualizowane: 11.10.2021

Zleciłem pewnej firmie wykonanie prac polegających na rozwierceniu komina i zainstalowaniu wkładu kominowego kwasoodpornego . Ustaliliśmy cenę za 1 metr bieżący. Po wykonaniu zlecenia pracownicy pana, z którym ustalałem wycenę, nagle naliczyli mi o 1/3 więcej niż to, co było ustalone. Zapłaciłem i próbowałem skontaktować się z ich szefem. Niestety dopiero po tygodniu odebrał telefon i twierdzi, że mam go nie nękać. Co mam zrobić w tej sytuacji? Czuję się oszukany. Niestety nie mam umowy na piśmie ani faktury za usługę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Inna cena za usługę niż ustalona na początku

Wyższa cena za usługę niż ustalona przed rozpoczęciem prac przez wykonawcę

W zaistniałe sytuacji pozostaje wezwać pisemnie wykonawcę do:

 

  1. wystawienia faktury za wykonaną usługę montażu (wymiany) wkładu kominowego,
  2. żądać wyjaśnień i podania skalkulowanej przyczyny podwyższenia umówionej ceny.

 

Zasadniczym problemem będzie zgromadzenie dowodów zawarcia i wykonania umowy, ale w ostateczności będzie nimi sam wyremontowany komin. Warto jednak w piśmie wskazać, że ma Pan np. świadków (o ile tacy są) na wykonanie dzieła, uzgodnienie i żądanie ceny niezgodne z uzgodnieniami początkowymi.

 

Z punktu widzenia prawa cywilnego opisana usługa najbardziej przypomina umowę o dzieło i tak też ja proszę nazywać w swym piśmie. Umowa została wykonana i istnieje mimo braku pisemnej formy, problem z wykazaniem jej zakresu i treści. Dlatego im więcej dowodów Pan zgromadzi – tym lepiej.

Przepisy prawa cywilnego dotyczące wynagrodzenia za wykonanie dzieła

Przepisy Kodeksu cywilnego w tym względzie stanowią o zmianie ceny następująco:

 

„Art. 628. [Określenie wynagrodzenia]

§ 1.  Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.

 

§ 2.  Przepisy dotyczące sprzedaży według cen sztywnych, maksymalnych, minimalnych i wynikowych stosuje się odpowiednio.

 

Art. 629. [Wynagrodzenie kosztorysowe]

Jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek.

Podwyższenie wynagrodzenia w czasie wykonywania dzieła

Art. 630. [Podwyższenie wynagrodzenia]

§ 1.  Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.

 

§ 2.  Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.

 

Art. 631. [Znaczne podwyższenie wynagrodzenia]

Gdyby w wypadkach przewidzianych w dwóch artykułach poprzedzających zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.

 

Art. 632. [Wynagrodzenie ryczałtowe]

§ 1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

 

§ 2.  Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę”.

 

W Pana sprawie potraktowałabym wynagrodzenie jako ustalone ryczałtowo – bo z góry tyle było umówione. Tak czy inaczej żaden wykonawca nie może stawiać klienta przed faktem dokonanym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »