.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość anulowania udzielonej opieki nad dzieckiem

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 04.02.2017

Pracownicy została udzielona opieka nad dzieckiem (z art. 188 Kodeksu pracy). Następnie pracownica zwróciła się z prośbą o anulowanie tej opieki w jednym dniu. Czy pracodawca może to zrobić? Na jakiej podstawie prawnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p. oraz przepisy Kodeksu cywilnego – K.c. Zgodnie z art. 188 K.p. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

W pierwszej kolejności zachodzi pytanie, w jaki sposób pracownica chce uzupełnić swoją nieobecność w pracy w omawianym dniu. Anulowanie opieki na dziecko udzielonej na podstawie art. 188 K.p. jest możliwe na podstawie porozumienia stron stosunku pracy, jednak powyższe musi być uzupełnione innym usprawiedliwieniem nieobecności w pracy, bowiem w innym przypadku powstanie nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy.

 

Z treści pytania wynika, że matka była w tym czasie zdolna do pracy, ale opieka przysługiwała jej na dziecko. W tej sytuacji można jeden dzień z opieki „potrącić” matce z urlopu. Jak podkreśla się w literaturze, „na mocy art. 1891 k.p., jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, uprawnienie powyższe przysługuje jednemu z nich. Wybór, które z rodziców (opiekunów) będzie z niego korzystać, zależy od samych zainteresowanych. Nie ma także przeszkód, aby rodzice (czy opiekunowie) "podzielili się" prawem do tego zwolnienia i każde z nich korzystało z jednego dnia wolnego. Wymiar zwolnienia jest niezależny od liczby dzieci” (E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do art. 188 Kodeksu pracy, 01.10.2015).

 

Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie anulowanie jest możliwe na zasadzie porozumienia stron. Zgodnie z art. 300 K.p. w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Porozumienie może być zatem zawarte stosownie do porozumień zawieranych na zasadach K.c.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton