Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowe a ciąża

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 17.02.2009

Jestem zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej. Mam obecnie podpisaną trzecią umowę. Jestem w 9. tygodniu ciąży i mam kilka pytań: 1) Czy mogę iść już na zwolnienie lekarskie, czy muszę czekać, aż minie 12. tydzień ciąży? 2) Czy jeśli pójdę na takie zwolnienie, a pracodawca nie przedłuży mi umowy, to ZUS będzie mi wypłacał zasiłek na tym zwolnieniu? 3) Co mogę zrobić, żeby ZUS wypłacał mi zasiłek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowe a ciąża

Zatrudnienie pracowników tymczasowych

Do pracowników tymczasowych stosuje się ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.). W zakresie nieuregulowanym odmiennie przepisami tej ustawy i przepisami odrębnymi do agencji pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika – stosuje się przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika.

 

Do pracowników tymczasowych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Czy kobieta zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego na czas ciąży?

Ad 1

W okresie ciąży może Pani iść na zwolnienie lekarskie, jeżeli stan Pani zdrowia tego wymaga. Nie ma żadnych przepisów, które mówiłyby, że pracownica może pójść na zwolnienie lekarskie po upływie określonego okresu ciąży (np. po 12 tygodniach). Jeżeli więc lekarz da Pani zwolnienie lekarskie, stwierdziwszy niezdolność do pracy po upływie np. 9 tygodni, to może Pani skorzystać z tego zwolnienia.

 

Jeżeli w chwili obecnej przedstawi Pani zaświadczenie lekarskie, to nie zostanie Pani zwolniona – umowa będzie obowiązywała do dnia, do którego została zawarta (do końca października). Do pracownicy tymczasowej, która jest w ciąży, ma zastosowanie art. 177 § 1 Kodeksu pracy, według którego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży.

Ciąża w czasie umowy o pracę tymczasową 

Ad 2

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę tymczasową są słabiej chronieni niż pozostali pracownicy. Dotyczy to również pracownic tymczasowych w ciąży.

Jeżeli pracownica jest w ciąży w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, to zatrudnienie nie ulegnie przedłużeniu do dnia porodu. W przypadku pracownicy ciężarnej wykonującej pracę tymczasową nie ma przy tym znaczenia czas trwania umowy, tak jak to jest przy umowach o pracę na okres próbny powyżej 1 miesiąca lub umów na czas określony.

 

Powyższe wynika wprost z art. 13 ust. 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, który wskazuje, że do umowy o pracę zawartej z pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu pracy, zgodnie z którym umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży – ulega przedłużeniu do dnia porodu.

 

Jeżeli więc przed upływem terminu, na jaki zawarto umowę o pracę tymczasową, pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży, to Pani umowa o pracę nie ulegnie przedłużeniu do czasu porodu. Umowa ulegnie rozwiązaniu w terminie wskazanym w umowie.

Zatrudnienie w agencji pracy tymczasowej a prawo do zasiłku chorobowego

Ad 3

Jako pracownik tymczasowy, zatrudniony w agencji pracy tymczasowej, posiada Pani status pracownika i podlega Pani ubezpieczeniom społecznym. Jako pracownik tymczasowy ma Pani prawo do zasiłku chorobowego.

 

Tu należy wskazać, że osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo (np. pracownik tymczasowy) nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Okresy ubezpieczenia (zatrudnienia) sumuje się, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub jeżeli spowodowana była urlopem wychowawczym albo bezpłatnym.

 

Zasiłek chorobowy przysługuje także po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego.

 

Ponieważ jest Pani zatrudniona przez okres dłuższy niż 30 dni i jako pracownik tymczasowy podlega Pani ubezpieczeniu społecznemu, to ma Pani prawo do zasiłku chorobowego w razie zwolnienia lekarskiego.

 

Po ustaniu zatrudnienia obowiązek wypłaty świadczeń przejmuje ZUS, który będzie wypłacał zasiłek do końca okresu zasiłkowego lub ewentualnego świadczenia rehabilitacyjnego. ZUS będzie wypłacał zasiłek przez okres nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego, jakie przypadnie po zakończeniu zatrudnienia.

 

Jeżeli Pani stan zdrowia będzie uzasadniał wystawienie zwolnienia lekarskiego, to może Pani przebywać na zasiłku chorobowym (przez 182 dni), a następnie na zasiłku rehabilitacyjnym – nawet do dnia porodu.

 

Należy przy tym pamiętać, że ciąża sama w sobie nie jest podstawą do zwolnienia lekarskiego. Podstawą są problemy zdrowotne, które powodują, że pracownica w ciąży jest niezdolna do pracy. ZUS niekiedy przeprowadza kontrole zwolnienia lekarskiego w czasie ciąży.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - 0 =

»Podobne materiały

Zmiana miejsca pracy

Miejscem pracy w mojej umowie o pracę jest Wrocław. Jakiś czas temu przeniesiono mnie do innego oddziału firmy, poza obszar Wrocławia. Nie zmieniono przy tym miejsca pracy w mojej umowie. Czy pracodawca nie powinien płacić mi diety za każdy dzień pracy w oddziale poza Wrocławiem? Gdy dawniej byłam w

 

Zmiana miejsca pracy

Miejscem pracy w mojej umowie o pracę jest Wrocław. Jakiś czas temu przeniesiono mnie do innego oddziału firmy, poza obszar Wrocławia. Nie zmieniono przy tym miejsca pracy w mojej umowie. Czy pracodawca nie powinien płacić mi diety za każdy dzień pracy w oddziale poza Wrocławiem? Gdy dawniej byłam w

 

Przedawnienie roszczenia o wypłatę zaległej odprawy

Po jakim czasie roszczenia względem byłego pracodawcy ulegają przedawnieniu? W marcu 2007 r. pracodawca rozwiązał ze mną umowę, która była zawarta na czas określony, nie otrzymałem natomiast odprawy i chciałbym się o nią ubiegać.

 

Niższa stawka zasadnicza od współpracowników - co zrobić?

Mam 15-letni staż pracy. Pracuję w 5-osobowym zespole w firmie państwowej w wydziale zamiejscowym, którym kieruje naczelnik. Moi współpracownicy mają taki sam zakres czynności, różni nas nieznacznie staż pracy – oni pracują nieco dłużej. Mimo to mam od nich zdecydowanie niższą stawkę zasadnicz

 

Nagana a jej wpływ na premie i nagrody

Czy otrzymanie nagany wiąże się z zabraniem wszelkich premii i nagród? Czy reguluje to jakiś wewnętrzny regulamin?

 

Błąd w sztuce lekarskiej – dochodzenie roszczeń

Na łydce mam dużego włókniaka. Wygląda bardzo nieestetycznie, dlatego zdecydowałam się go usunąć w prywatnym gabinecie. Okazało się, że mam dwie możliwości: chirurgiczne usunięcie lub wstrzyknięcie pewnej substancji. Zdecydowałam się na to drugie rozwiązanie. Minął miesiąc od zabiegu, a włóknia

 

Spadek dla nieślubnego dziecka

W styczniu tego roku zmarł mój ojciec. Jestem dzieckiem nieślubnym, ale ojciec płacił na mnie alimenty. Mam prawie 50 lat, przez całe moje życie widziałam go ze dwa razy, nie utrzymywaliśmy kontaktów. Nie wiem, jak żył, nie znałam jego rodziny. Wiem tylko, że ożenił się z kobietą z dzieckiem, k

 

Czy wspólnicy spółki mogą podarować darowiznę w postaci zabudowanej działki

Jestem współwłaścicielem spółki cywilnej, pozostałymi wspólnikami spółki są moi rodzice oraz brat. Czy wspólnicy spółki mogą podarować darowiznę w postaci nieruchomości – zabudowanej działki, zakupionej przez spółkę na mnie jako jednego ze wspólników i przenieść tę nieruchomość wyłącznie do mo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »