.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Opłaty za osoby zamieszkujące w mieszkaniu spółdzielczym - kiedy i ile płacić?

• Data: 27-04-2024 • Autor: Janusz Polanowski

Czy administracja ma prawo pobierać opłatę w czynszu za osobę, która formalnie nie jest zameldowana w mieszkaniu spółdzielczym? Mój mąż był zameldowany tymczasowo – dokument ten był przedstawiony w administracji. Ja jako główny najemca nie zgłosiłam tego, że będzie dalszy meldunek. Mój mąż nie mieszka ze mną, a administracja pobiera opłaty w czynszu także za niego. Co mam z tym faktem zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Opłaty za osoby zamieszkujące w mieszkaniu spółdzielczym - kiedy i ile płacić?

Czy należy informować spółdzielnie o ilości osób zamieszkujących w lokalu?

Ośmielam się zauważyć, że Pani mogła przeoczyć coś, co już wcześniej było praktykowane. Skoro skuteczne okazało się powiadomienie odnośnej administracji o zamieszkaniu Pani męża, to należy zakładać, że równie skuteczne mogłoby być powiadomienie tejże administracji o zakończeniu zamieszkiwania przez tegoż Pana – a więc poinformowanie o aktualnej liczbie osób zamieszkujących w rzeczonym mieszkaniu. Oczywiście, jak w każdej ważnej sprawie, należałoby zadbać o możliwość udowodnienia faktu poinformowania administracji o zmianie. Przydać się może złożenie pisma za pokwitowaniem przyjęcia lub jego wysłanie listem poleconym (często sprawdza się opcja: „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy liczba osób zamieszkujących w danym lokalu ma wpływ na wysokość opłat w spółdzielni?

Ustawodawca (w różnych aktach normatywnych) obowiązek ponoszenia opłat wiąże z liczbą osób zamieszkujących w danym domu (mieszkaniu), a nie z liczbą osób zameldowanych. Różne opłaty – przykładowo dotyczące: gospodarowania odpadami, korzystania z windy, zaliczek na wodę – wiążą się z liczbą osób zamieszkałych w określonych mieszkaniach.

Administracji może odpowiadać sytuacja, w której Pani płaci więcej, niż Pani powinna. Daleki jestem od kierowania oskarżeń pod czyimkolwiek adresem. Pragmatyka pracy w wielu administracjach jest taka, że bazuje się na oficjalnych (zwłaszcza pisemnych) informacjach o sytuacji, w tym o liczbie osób korzystających z poszczególnych mieszkań. Samodzielne sprawdzanie sytuacji (dość pracochłonne i niekiedy kłopotliwe) może narażać ludzi z administracji na oskarżanie o inwigilowanie mieszkańców. Łatwiej jest bazować na pisemnych oświadczeniach i innych podobnych informacjach. Pani może zadzwonić do owej administracji i zapytać o przyczynę naliczania nadal wyższych opłat, ale wydaje się, że szczególnie przydatne okaże się wystąpienie przez Panią w formie pisemnej. Pani sama zdecyduje, czy domagać się zwrotu pieniędzy za okres, w którym (według Pani) naliczano zawyżone opłaty. Proszę liczyć się z tym, że odnośna administracja może powołać się na Pani obowiązek informowania o zmianie liczby osób mieszkających w rzeczonym mieszkaniu. Pani ma interes w wyjaśnieniu sprawy – a nie oni.

Artykuł 6881 Kodeksu cywilnego stanowi:

§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Podobne regulacje znajdują się w innych odpowiednich ustawach – w tym w: ustawie o własności lokali (odnośnie do nieruchomości lokalowych) oraz w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (co do lokali spółdzielczych). Bez wchodzenia teraz w szczegóły trzeba zaznaczyć, że szczególnie ważne jest faktyczne zamieszkiwanie, a nie zameldowanie; obowiązku meldunkowego dotyczy część przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wyprowadzenie się męża z mieszkania a opłaty w spółdzielni mieszkaniowej

Pani użyła określenia „główny najemca”. Według Kodeksu cywilnego albo się jest najemcą (w tym współnajemcą) – albo nie jest. Z najemcą (współnajemcami) mogą zamieszkiwać inne osoby, które nie mają statusu współnajemcy. Zwracam uwagę na „takie szczegóły” przez wzgląd na Pani interesy (niekiedy zaniedbane sprawy mają negatywne skutki). Proszę sprawdzić dokumenty oraz zestawić swą sytuację z brzmieniem artykułu 6801 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej.

§ 2. Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu.

Wydaje się, że napisanie oświadczenia (o liczbie osób zamieszkujących dane mieszkanie) powinno pomóc. Gdyby problemy występowały później, to zasadne byłoby skierowanie do owej administracji lub kogoś ją nadzorującego „wezwania przedsądowego” do zakończenia naruszeń Pani uprawnień.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przypadek Anny i jej rodziny

Anna mieszka w dużym mieście z dwójką dzieci i mężem, który często przebywa za granicą z powodów zawodowych. Mimo że mąż Anny nie mieszka na stałe w Polsce, administracja budynku nalicza opłaty za cztery osoby. Kiedy Anna dowiedziała się, że wysokość czynszu i opłat jest związana z faktyczną liczbą osób zamieszkujących mieszkanie, złożyła oficjalne pismo informujące o realnej sytuacji. Administracja po weryfikacji zaakceptowała dokumenty i obniżyła czynsz do stawki za trzy osoby.

 

Historia Tomasza

Tomasz po rozwodzie został w mieszkaniu, które wynajmował razem z byłą żoną. Chociaż ona wyprowadziła się, a Tomasz mieszkał tam sam, nie poinformował administracji o tej zmianie. Kiedy zauważył, że nadal płaci wyższe opłaty za odpady i wodę, skontaktował się z zarządcą. Po złożeniu odpowiedniego oświadczenia, administracja skorygowała opłaty, adekwatnie obniżając czynsz.

 

Doświadczenie Ewy

Ewa mieszka sama w spółdzielczym mieszkaniu, które dawniej dzieliła z dwoma współlokatorami. Gdy współlokatorzy się wyprowadzili, Ewa nie poinformowała o tym fakcie spółdzielni, przez co płaciła za użytkowanie większej ilości wody i wyższe opłaty za śmieci. Sytuacja zmieniła się, gdy zorientowała się, że może zaoszczędzić, informując spółdzielnię o aktualnej liczbie mieszkańców. Po złożeniu stosownych dokumentów, spółdzielnia obniżyła jej miesięczne obciążenia.

Podsumowanie

Podsumowując, prawidłowa komunikacja z administracją budynku odnośnie faktycznej liczby osób zamieszkujących mieszkanie jest kluczowa w celu uniknięcia niepotrzebnych nadpłat. Zarówno polskie przepisy, jak i przytoczone przykłady pokazują, że informowanie spółdzielni lub zarządcy o zmianach w liczbie domowników może prowadzić do znaczących oszczędności. Zawsze warto pamiętać o potwierdzaniu wszelkich zgłoszeń w formie pisemnej, aby zabezpieczyć swoje prawa i finanse.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie czynszu i opłat mieszkaniowych? Skorzystaj z naszych usług doradztwa prawnego online oraz profesjonalnego sporządzania pism do administracji mieszkaniowej. Zapewniamy szybką i skuteczną pomoc, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Janusz Polanowski

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Łączy zainteresowania naukowe z zagadnieniami praktycznymi, co szczególnie dotyczy prawa Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Naszym Klientom udziela odpowiedzi na pytania również z zakresu prawa polskiego, w tym cywilnego (głównie rzeczowegospadkowego) oraz rodzinnego. Występował przed różnymi organami władzy publicznej, w tym przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi) – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Uczestniczył też w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych, i przebywał za granicą w celach naukowych. Ma doświadczenie w nauczaniu (zwłaszcza prawa) oraz uzyskał uprawnienia pedagogiczne.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu