.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zameldowanie w domku letniskowym

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 23.10.2016 • Zaktualizowane: 18.02.2021

Pracuję za granicą i chcę kupić w Polsce mały domek posadowiony na innych terenach zabudowanych. Oferta zakłada, że jest to domek letniskowy. Czy w takim domku można się zameldować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zameldowanie w domku letniskowym

Czy można zameldować się w domku letniskowym?

Nie znam dokładnej treści oferty. Ale zasadniczo jeśli firma oferuje budowę domku, to zwykle buduje go na terenie inwestora.

 

W innym wypadku nie jest Pan właścicielem domku, bo musiałby Pan być także właścicielem gruntu.

 

Jeśli zaś właścicielem gruntu będzie ktoś inny, ewentualnie grunt będzie stanowił współwłasność, budynek nie będzie Pana wyłączną własnością

 

Ale to są poboczne kwestie – na które tylko pragnę zwrócić Pana uwagę.

Ulica bez nadanej nazwy a meldunek

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4.06.2008 roku (sygn. akt II OSK 608/07) zameldowanie jest tylko administracyjnym potwierdzeniem pobytu i służy celom administracyjnym. Nie można więc odmówić prawa do meldunku osobie, która na stałe przebywa w jakimś obiekcie, na przykład w domku letniskowym.

W kwestii podobnej wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 16 kwietnia 1993 r. (sygn. akt V SA 2459/92 ). Stwierdził on mianowicie, że przepisy ustawy nie uzależniają dopełnienia obowiązku meldunkowego polegającego na zameldowaniu od faktu uprzedniego nadania nazwy ulicy. Wyjaśnienie pojęcia „oznaczony adres” zawiera § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności (Dz. U. 1984 r. Nr 32 poz. 176), zgodnie z którym „adres określa się przez podanie: w miastach – nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu (pomieszczenia), a ponadto w miastach nie będących siedzibą władz wojewódzkich „ nazwy województwa; w gminach „ nazwy miejscowości, numeru domu i lokalu (pomieszczenia), nazwy gminy i województwa”. Dane te podaje się wraz z innymi wymienionymi w § 7 ust. 1 rozporządzenia przez wypełnienie i podpisanie formularza „zgłoszenie pobytu stałego”. W myśl § 8 rozporządzenia jedynie nieprzedstawienie przez osobę zgłaszającą pobyt stały potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu (pomieszczeniu), w którym ma nastąpić zameldowanie, powoduje, że osoba ta może być zameldowana tylko na pobyt czasowy do 2 miesięcy, jeżeli w tym lokalu (pomieszczeniu) przebywa.

 

Jak widać, nic nie stoi na przeszkodzie aby się w domku letniskowym zameldować.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »