Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za zalanie mieszkania fekaliami

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 14.07.2018

Doszło do zalania mojego mieszkania fekaliami (wylanie z pionów kanalizacyjnych). Byłam ubezpieczona. Jednak takie zalanie to wina zarządcy budynku. Czy mogę więc żądać odszkodowania również od spółdzielni?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku zalania mieszkania można starać się o odszkodowanie od osoby odpowiedzialnej. Za wycieki z instalacji hydraulicznej poziomej odpowiadają właściciele mieszkań, za usterki w pionach ? spółdzielnia lub zarządca. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 lutego 2013 r. (sygn. akt III CZP 63/12), stwierdził, że przepis art. 433 Kodeksu cywilnego (opierający odpowiedzialność za wylanie rzeczy z budynku na zasadzie ryzyka) nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji. W uzasadnieniu swojego stanowiska Sąd Najwyższy uznał, że do szkód zalaniowych trzeba stosować przepis artykułu 415 Kodeksu cywilnego, a nie art. 433. Zgodnie z art. 415 ?kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia?.

 

Trzeba zatem wykazać, że wina za zalanie spoczywa na zarządcy budynku. To może być trudne, aczkolwiek nie niemożliwe. Zwłaszcza, jeśli zarządca nie przeprowadzał stosownych przeglądów w budynku. 

 

Problemem w przypadku Pani sytuacji jest nie możliwość dochodzenia odszkodowania w ogóle, ale możliwość jego dochodzenia w sytuacji uzyskania odszkodowania od własnego ubezpieczyciela. Zgodnie z art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego ?zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono?. Jeśli szkoda została naprawiona przez Pani ubezpieczyciela, to nie ma możliwości wykazania szkody w stosunku do sprawcy. Zasadniczo sprowadza się to do tego, że w wyniku uzyskania odszkodowania za szkodę majątkową poszkodowany nie może się wzbogacić. Jest to inna sytuacja iż odszkodowanie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W przypadku uzyskania odszkodowania od własnego ubezpieczyciela na niego niejako przechodzą roszczenia wobec winnego powstania szkody. Dla przykładu podam wyjaśnienia zawarte w komentarzu do Kodeksu cywilnego prof. E.Gniewka:

 

?Jeżeli zdarzenie wyrządzające szkodę przynosi poszkodowanemu korzyści, należy to uwzględnić przy określeniu wysokości odszkodowania. W takim wypadku szkodę, jaka została wyrządzona poszkodowanemu, powinno się skompensować o wspomniane korzyści (zob. wyr. SA w Warszawie z 5.8.2014 r., I ACA 173/14, Legalis). Słusznie zauważa Z. Radwański (Zobowiązania, s. 87), iż z przyjętej w Kodeksie metody różnicy ustalania szkody wynika konieczność stosowania zasady compensatio lucri cum damno (inaczej Z. Banaszczyk, w: K. Pietrzykowski, KC. Komentarz, t. 1, 2008, s. 1001, który normatywnej podstawy do kompensacji upatruje w treści art. 322 KPC), można więc dodać, iż wyraźny przepis nie jest tu konieczny. Reguła ta nakazuje zaliczać korzyści, jakie zdarzenie wyrządzające szkodę ?wniosło? do majątku poszkodowanego, na poczet owej szkody. Najczęściej dla zilustrowania działania wspomnianej zasady przywoływany jest przykład uszkodzenia samochodu przeznaczonego do kasacji. Zobowiązany do odszkodowania może je pomniejszyć o wartość tego, co jeszcze z owego samochodu pozostało. Podkreślenia wymaga, iż kwestia kompensacji szkody i odniesionej korzyści rozważana być może jedynie w przypadku, gdy wynikają one z tego samego zdarzenia, jak również konieczne jest, by zarówno odszkodowanie, jak i owa korzyść zaspakajały te same interesy poszkodowanego (zob. T. Dybowski, w: SPC, t. 3, cz. 1, s. 304)?.

 

Zatem jeśli nie skierowała Pani jeszcze roszczeń wobec swojego ubezpieczyciela, ma Pani wybór, skąd uzyskać odszkodowanie. Osobiście uważam, że łatwiej będzie uzyskać odszkodowanie z własnej polisy, bowiem wypłata powinna tu nastąpić niezależnie od wykazania winy zarządcy. Natomiast, jeśli wypłata tego odszkodowania nie pokryje w pełni szkody, można żądać uzupełniającego odszkodowania od zarządcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus 10 =

»Podobne materiały

Konsekwencje spowodowania wypadku samochodem zastępczym

Po wypadku drogowym otrzymałem samochód zastępczy z warsztatu, który naprawia moje auto, została spisana umowa użyczenia pojazdu. Wypożyczonym samochodem miałem wczoraj wypadek z mojej winy. Pojazd nie miał polisy AC. Czy jestem zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy samochodu zastępczego i czy ewe

 

Rachunki za naprawę auta – czy ubezpieczyciel może ich żądać?

Jakiś czas temu byłam uczestnikiem kolizji jako osoba poszkodowana. Ubezpieczyciel przesłał mi wycenę samochodu i proponowaną kwotę pieniężną odszkodowania. Nie odpowiada mi ani jedno, ani drugie – napisałam odwołanie, lecz pismo zostało odrzucone. Zrobiłam ponowną wycenę auta i kosztorys

 

Odszkodowanie od sieci restauracji za zatrucie się pizzą

Dwa tygodnie temu zamówiłem pizzę w dużej sieci pizzerii. Kilka godzin po spożyciu pizzy znalazłem się na pogotowiu, a później w szpitalu z powodu silnego zatrucia. W szpitalu spędziłem 3 dni, później w domu chorowałem jeszcze tydzień. Okres zatrucia przełożył się na straty w mojej firmie. Czy

 

Ściąganie długów za granicą

Mieszkamy i pracujemy w Norwegii. W Polsce wierzyciel mojego męża uzyskał nakaz zapłaty albo jakieś inne upoważnienie z sądu nakazujące mężowi natychmiastowy zwrot całego długu. To jest ogromna kwota, spłacamy ją po trochu co miesiąc na konto wierzyciela. Myśleliśmy, że to nas chroni przed egzekucją

 

Dziedziczenie po zmarłym ojcu - spadek po ojcu

Mój ojciec był właścicielem mieszkania od 2008 r. Zmarł półtora roku temu. Moje dwie siostry mieszkają za granicą i nie złożyły oświadczeń o spadku w ciągu pół roku od śmierci taty. Teraz ja i brat nie wiemy, co zrobić, boimy się, że spadek przepadł. Jak rozwiązać ten problem?

 

Nagana dla nauczyciela

Ile czasu ma dyrektor szkoły na udzielnie pisemnej nagany nauczycielowi od zaistniałego zdarzenia? Czy może to zrobić bez wcześniejszego udzielenia ustnego upomnienia? Czy dyrektor mógł omawiać moją sprawę z pozostałymi nauczycielami pod moją nieobecność?

 

Nieprzedłużenie umowy o pracę i zatrudnienie innej osoby na stanowisko

Przez cztery lata pracowałam jako nauczycielka. Umowę o pracę miałam przedłużaną z roku na rok. W lipcu urodziłam dziecko. Pani dyrektor mimo chęci mojego szybkiego powrotu do pracy nie przedłużyła mi umowy o pracę i zatrudniła inną osobę na moje miejsce. Czy zrobiła do zgodnie z prawem?

 

Zasiłek dla bezrobotnych po upływie 90 dni

Przez ponad 3 lata pracowałem na cały etat na podstawie umowy o pracę w pewnej firmie. Z tym pracodawcą rozwiązałem umowę o pracę za porozumieniem stron i zachowując ciągłość zatrudnienia przeszedłem do innej firmy na 3-miesięczny okres próbny. Niestety ta praca mi nie odpowiada. Czy po wygaśnięciu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »