Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieujawniony dochód z zagranicy

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 25.06.2018

Nie ujawniłem dochodów z pracy za granicą w latach przed 2006 r. Są one ulokowane na koncie bankowym (Jersey) i w funduszu (Irlandia) poza Polską. W związku z wprowadzaniem automatycznej wymiany informacji podatkowych mam obawę, czy nie powstanie z tego jakiś problem. Czy zobowiązanie podatkowe uległo w tym przypadku przedawnieniu? Czy mogę spodziewać się jakiś konsekwencji ze strony US, gdy dotrze z zagranicy informacja o moich środkach finansowych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieujawniony dochód z zagranicy

Fot. Fotolia

Generalna zasada, która określa obowiązek rozliczania podatku dochodowego, jest zawarta w ustawie o PIT. Zgodnie z nią osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

 

Z reguły nieuiszczona kwota podatku do zapłaty w Polsce z tytułu osiągnięcia dochodów zagranicznych przez rezydenta polskiego będzie stanowić zaległość podatkową. Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie. To z kolei skutkuje tym, że od zaległości podatkowej naliczane są odsetki za zwłokę. Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. O ile dochody zostaną ujawnione.

 

Natomiast nieujawnione dochody zarobione kilkanaście lat temu za granicą, które nie zostały opodatkowane w Polsce, mogą zostać opodatkowane przez organy podatkowe 75% sankcyjną stawką podatku dochodowego, o ile wykażą, że aktualne Pana wydatki pokrywane są z nieujawnionych przychodów z zagranicy sprzed 2006 r., a postępowanie skarbowe dotyczy aktualnych Pana sytuacji. W przeciwnym wypadku obowiązek podatkowy od dochodów nieujawnionych wygasa po 5 latach. Innymi słowy, zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono wydatki lub zgromadzono mienie. W rzeczywistości okres ten wynosi ponad sześć lat, bo termin przedawnienia liczy się od końca roku, w którym podatnik był obowiązany uiścić podatek. To jest jedna dobra wiadomość dla Pana. Ważne jest to, aby Pana obecne wydatki znajdowały odzwierciedlenie w obecnych przychodach.

 

Natomiast druga to taka, że trzeba pamiętać, iż w przypadku niektórych dochodów uzyskanych za granicą występuje zwolnienie ich z podatku w Polsce na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (na przykład dochody z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Irlandii, Wielkiej Brytanii). W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje się dla osób fizycznych dwie metody: wyłączenie z progresją lub odliczenie proporcjonalne. W przypadku Irlandii będzie to metoda pierwsza. Co wiąże się z tym, iż nie ma obowiązku wykazywania zarobków zagranicznych i składania PIT w Polsce, gdy uzyska się tylko dochody w Irlandii. Wtedy nie ma obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego ani rozliczania się w urzędzie skarbowym.

 

Trochę gorzej jest w sytuacji, gdy dochody uzyskiwane były zarówno np. w Irlandii, jak i w Polsce (w tym samym roku), bo wtedy należało rozliczyć się z nich w zeznaniu rocznym, natomiast zwolnione dochody zagraniczne wpływałyby na ustalenie stopy procentowej, która będzie miała zastosowanie do wyliczenia podatku od polskich dochodów. Niemniej, tak czy inaczej, miałoby tu miejsce przedawnienie.

 

W tej chwili wymiana informacji podatkowej wewnątrz Unii dotyczy jedynie odsetek od pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Nie sądzę, aby to było dla Pana jakieś zagrożenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + VIII =

»Podobne materiały

Dokumentowanie zakupów od ludności - skup złomu

Prowadzę skup złomu. Po ostatniej kontroli zarzuca mi się nieprawidłowości w dokumentowaniu zakupów od ludności. Ewidencję sprzedających prowadziłem na imiennych dowodach skupu i dowodach wewnętrznych (data, opis odpadu, podpis sprzedającego). Zapisywałem ludzi znanych mi wcześniej, ale oni nie posi

 

Ujawnienie konta współmałżonka przy kontroli US

Mam kontrolę urzędu skarbowego. Firma jest tylko na mnie. US wziął już historię konta firmowego, teraz chcą konto prywatne. Czy mogę nie ujawniać wpływów małżonka, którego nie dotyczy firma – mimo że mamy wspólne konto? W piśmie od urzędu powołują się na art. 182 Ordynacji podatkowej.

 

Kontrola skarbowa dochodu ze sprzedaży mieszkania

Podczas kontroli złożonego PIT-u (dochód ze sprzedaży nieruchomości opodatkowany 19%) urząd skarbowy zakwestionował zasadność zaliczenia do kosztu uzyskania przychodu odsetek bankowych kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości oraz niektóre z faktur na wyposażenie mieszkania (meble). US stoi na s

 

Pożyczka od rodziców na zakup mieszkania a urząd skarbowy

Planuję kupno mieszkania w najbliższym okresie. Moje oszczędności stanowią ok. 10% wartości mieszkania. Pozostałą kwotę zamierzam uzyskać od rodziców w formie prywatnej pożyczki (z tego, co się dowiedziałam, w przypadku takiego stopnia pokrewieństwa pożyczka jest nieopodatkowana przy złożeniu odpowi

 

Fikcyjna faktura za usługę, która nie została zrealizowana - kontrola US

W mojej firmie została zaksięgowana fikcyjna faktura za usługę, która została prawdopodobnie niezrealizowana. Prawdopodobnie w wyniku kontroli krzyżowej u podatnika, który ją wystawił, poproszono mnie o informacje na temat transakcji z tym kontrahentem. Prowadzę średniej wielkości firmę i nie zawier

 

Urząd skarbowy wezwał mnie skąd mam pieniądze na zakup mieszkania

Urząd skarbowy wezwał mnie do złożenia wyjaśnień, skąd pochodziły środki na zakup mieszkania, gdyż z moich zeznań podatkowych nie wynikają aż takie oszczędności. Problem w tym, że w latach, z jakich muszę się tłumaczyć, żyłam w związku nieformalnym i mój partner za wszystko płacił, a ja swoje zarobk

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »