Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak napisać uzasadnienie do wniosku o ubezwłasnowolnienie?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 11.12.2018

Syn ma 18 lat, jest osobą upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym, ma afazję motoryczną, problemy z mową, zaburzenia zachowania i emocji, wymaga nadzoru w czynnościach dnia codziennego. Zależy nam na zabezpieczeniu jego spraw zdrowotnych, finansowych i majątkowych. Jak napisać uzasadnienie do wniosku o ubezwłasnowolnienie? Jak uniknąć kosztów badania przez biegłych sądowych? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

 Jak napisać uzasadnienie do wniosku o ubezwłasnowolnienie?

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności w mojej ocenie należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dysponują Państwo dowodami na okoliczność zachowania syna. Jeżeli tak to, w treści uzasadnienia pozwu winne się znaleźć wnioski o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków (wskazanych z imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania z podaniem okoliczności, na które osoby te mają być słuchane), a także dokumentów na takie zachowanie. W uzasadnieniu pozwu należy jak najdokładniej opisać zachowania syna, ze szczególnym naciskiem na utrudniony kontakt ze światem zewnętrznym, niemożność podejmowania decyzji we własnych sprawach, potrzeby pomocy w sprawach życia codziennego. I choć każdy z nas wie, co należy rozumieć przez czynności życia codziennego, to jednak zawsze do wyobraźni lepiej przemawia wymienienie tych czynności lub dokładne opisane, na czym polegają te trudności. Proszę zważyć, iż większość ludzi jednak ocenia pewne działania przez pryzmat wyobraźni i na Państwa miejscu jak najmniej miejsca pozostawiałbym tej wyobraźnie, tj. zmierzałbym do jak najpełniejszego opisana problemu z synem.

 

Jeżeli chodzi o zwolnienie z kosztów badania przez biegłych, to konieczne jest złożenie wniosku o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego. Żądanie takie znajduje uzasadnienie w treści art. 102 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z przywołanym powyżej przepisem zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Innymi słowy nie stan zdrowia syna, a osoby wnioskującej o ubezwłasnowolnienie syna będzie miał decydujące znaczenie dla skuteczności rozstrzygnięcia wniosku o zwolnienie od kosztów postępowania sądowego. Proszę zatem dokonać zestawienia kosztów leczenia syna, kosztów jego utrzymania, innych koniecznych do przeżycia wydatków z wysokością Pana i matki dochodów. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów.  W oświadczeniu o którym mowa powyżej powód będzie zobowiązany do wskazania nie tylko wysokości oszczędności, ale także prawa własności nieruchomości, rzeczy ruchomych o wartości powyżej 5000 zł, a także innych praw majątkowych, a tym także źródeł dochodu i ich wysokości.

 

Sąd oceni zatem, czy sytuacją majątkowa rodziców pozwoliła czynić odpowiednie oszczędności przed wytoczeniem powództwa, czy też nie. Jeżeli sytuacją majątkowa jest dobra, wówczas nie oczekiwałbym zwolnienia z kosztów sądowych. Jeżeli natomiast żyjecie Państwo z miesiąca na miesiąc (niekoniecznie w nędzy), wówczas zwolnienie z kosztów sądowych jest możliwe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + 0 =

»Podobne materiały

Zapewnienie opieki matce

Moja matka jest osobą starszą i poważnie chorą. Wymaga całodobowej opieki, której jednak nie mogę zapewnić jej osobiście. Jakiś czas temu zdecydowałyśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzka mamy do prywatnego domu opieki, ale po krótkim czasie mama zaczęła domagać się powrotu do domu. Ni

 

Osoba samotna w śpiączce – co robić?

Moja ciotka (siostra mojej mamy), osoba samotna, od kilku dni leży w szpitalu w śpiączce, w bardzo ciężkim stanie. Opiekowałem się nią od dłuższego czasu, reszta rodziny (łącznie z moją mamą) uważa więc, że to wyłącznie ja jestem za nią odpowiedzialny. Tymczasem ja boję się, co się stanie, kied

 

Ubezwłasnowolnienie alkoholika

Mój ojciec jest alkoholikiem. Niedawno wyprowadził się z domu i zamieszkał z konkubiną, z którą urządzają libacje alkoholowe. Chciałabym mu pomóc, ale jest to bardzo trudne. Czy można skierować ojca na przymusowe leczenie? Czy można go ubezwłasnowolnić, choćby ze względu na to, że wykazuje on z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »