.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Anulowanie rezerwacji na booking.com

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 02.05.2020

Wczoraj dokonałem rezerwacji hotelu za pośrednictwem popularnego serwisu turystycznego online. Wybrałem tzw. opcję „kaucja bezzwrotna”, czyli w przypadku rezerwacji ponoszę 100% kosztów. Jednakże po zatwierdzeniu zauważyłem, że posiadam inną lokalizację apartamentu niż na pierwotnej stronie, na której znalazłem ofertę. W dalszych stronach procesu była nazwa ulicy, jednakże nie sprawdzałem, czy zgadza się z ofertą, którą zaznaczyłem do wynajmu. Kontaktowałem się niezwłocznie z hotelem oraz biurem obsługi booking, ale mija dzień i nadal nie dostałem odpowiedzi. Czy mogę w tej sytuacji dokonać anulowania rezerwacji bez pokrywania umownych kosztów? Suma została już pobrana z konta.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Anulowanie rezerwacji na booking.com

Rola i zakres odpowiedzialności serwisu turystycznego online

Odpowiedź rozpocznę od objaśnienia, jaka jest rola spółki prowadzącej stronę, z której Pan skorzystał, rezerwując apartament. W tym celu powołam się bezpośrednio na treść podanego do wiadomości publicznej regulaminu, zwanego Ogólnymi Warunkami Handlowymi.

 

Jeśli chodzi o zakres usług, to w Ogólnych Warunkach Handlowych tego serwisu turystycznego online jest zapis: „Rezerwując pokoje przez system [X] wchodzą Państwo w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z obiektem, w którym dokonują Państwo rezerwacji. Od momentu, w którym dokonają Państwo rezerwacji, my działamy jedynie jako pośrednik pomiędzy Państwem i obiektem, przekazując szczegółowe informacje dotyczące Państwa rezerwacji do odpowiedniego obiektu i wysyłając Państwu e-mail potwierdzający rezerwację w imieniu tego obiektu.

 

Dalej jest zapis, że: „Dostarczając nasze usługi, prezentujemy informacje, które otrzymaliśmy od obiektów. Obiekty mają dostęp do extranetu, poprzez który zobowiązane są do uaktualniania wszystkich cen, dostępności oraz innych informacji, które pojawiają się na naszej stronie. Chociaż staramy się profesjonalnie i niezwykle starannie dostarczać nasze usługi, nie jesteśmy w stanie sprawdzić i zagwarantować, że wszystkie informacje dostarczone nam przez obiekt są dokładne, kompletne i poprawne. Nie możemy być także pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (włącznie z błędami merytorycznymi i językowymi) oraz za jakiekolwiek przerwy (tymczasowe i/lub częściowe) w funkcjonowaniu naszej strony związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją naszej strony internetowej, za niedokładne, mylące lub nieprawdziwe informacje oraz za ich brak. Każdy obiekt przez cały czas pozostaje odpowiedzialny za dokładność, kompleksowość i poprawność (opisowych) informacji (włącznie z cenami i dostępnością) wyświetlanych na naszej stronie.”.

 

Anulowanie rezerwacji według Ogólnych Warunkach Handlowych

To oznacza, że spółka prowadząca stronę, z której Pan skorzystał, nie ponosi odpowiedzialności za podane przez hotel dane, a klienci, dokonując rezerwacji, czynią to właściwie na własne ryzyko. Stosunek prawny nawiązuje się wyłącznie pomiędzy Panem a hotelem i do niego winien Pan kierować swoje roszczenia, nie zaś do właściciela serwisu online. Dodam jeszcze, że w Ogólnych Warunkach Handlowych znajduje się punkt, który mówi szczegółowo o anulowaniu rezerwacji. Zacytuję Panu w całości ów zapis:

 

„Dokonując rezerwacji w obiekcie akceptują Państwo określone warunki anulowania rezerwacji oraz zasady dotyczące niepojawienia się Gości w obiekcie, a także wszystkie dodatkowe warunki i zasady (dostarczania usług) obowiązujące w obiekcie, które mogą dotyczyć Państwa rezerwacji lub pobytu, włącznie z usługami dostarczanymi i/lub produktami oferowanymi przez obiekt (warunki i zasady dotyczące dostawy usług i produktów obowiązujące w danym obiekcie można uzyskać bezpośrednio od danego obiektu). Ogólne zasady dotyczące anulowania rezerwacji i niepojawienia się Gości obowiązujące w każdym obiekcie dostępne są na naszej stronie, w części „informacje o obiekcie”, w trakcie procedury dokonywania rezerwacji oraz w mailu potwierdzającym rezerwację. Prosimy zauważyć, że w przypadku niektórych cen lub ofert specjalnych rezerwacji nie można zmienić czy anulować. Prosimy o szczegółowe sprawdzenie opisu pokoju i jego ceny przed dokonaniem rezerwacji. Rezerwacja, w przypadku której wymagana jest płatność z dołu lub (całkowita lub częściowa) przedpłata, może zostać anulowana (bez wezwania do zapłaty ani wcześniejszego uprzedzenia), jeśli należna (pozostała) kwota za rezerwację nie może zostać pobrana w całości w ustalonym terminie płatności zgodnie z obowiązującymi w obiekcie zasadami płatności dotyczącymi danej rezerwacji. Odpowiedzialność za opóźnioną płatność, wprowadzenie nieprawidłowych danych banku, karty kredytowej lub debetowej, nieważną kartę kredytową/debetową lub niewystarczające środki na karcie ponosi Gość i sytuacje takie nie uprawniają do zwrotu żadnej przedpłaconej (bezzwrotnej) kwoty, chyba że obiekt wyrazi na to zgodę lub zwrot jest zgodny z zasadami dotyczącymi przedpłaty/płatności i odwołania rezerwacji w danym obiekcie.

 

Jeśli chcą Państwo sprawdzić, poprawić lub anulować swoją rezerwację, mogą to Państwo zrobić zgodnie z instrukcją zawartą w mailu potwierdzającym rezerwację. Prosimy pamiętać, że w zależności od zasad danego obiektu dotyczących anulowania rezerwacji przedpłaty/płatności i niepojawienia się Gości w obiekcie, anulowanie rezerwacji może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat lub mogą Państwo nie mieć prawa do otrzymania zwrotu przedpłaconej/wpłaconej kwoty. Sugerujemy, aby przed dokonaniem rezerwacji szczegółowo zapoznali się Państwo z zasadami dotyczącymi anulowania rezerwacji, przedpłaty/płatności i niepojawienia się Gości obowiązującymi w danym obiekcie. Ważne jest także, aby pamiętali Państwo o dokonywaniu płatności na czas, w terminach obowiązujących w przypadku danej rezerwacji.”

 

Anulowanie rezerwacji jest zatem możliwe na zasadach obowiązujących w danym hotelu i tam musi Pan poszukiwać reguł, w jakich jest możliwe odstąpienie od umowy.

 

Niestety, nowo obowiązująca ustawa o prawach konsumenta w art. 38 pkt 12 stanowi, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, więc nie jest możliwe w tym przypadku odstąpienie od umowy bez podania przyczyny.

 

Żądanie realizacji usługi w miejscu, które wskazał hotel w pierwotnej ofercie

Jedyne, co wydaje mi się możliwe do zrealizowania w tym stanie rzeczy, to domaganie się od hotelu realizacji usługi w miejscu, które wskazał hotel w jakiejś pierwotnej ofercie – jeśli jest Pan w jej posiadaniu. Jeśli jednak na stronie serwisu ta lokalizacja była prawidłowa, a Pan tylko skojarzył z innej strony adres albo nie zauważył jakiejś innej informacji, to trudno będzie Panu wyegzekwować coś od hotelu, bo nie będzie tych roszczeń tak naprawdę na czym oprzeć. Oczywiście hotel może dobrowolnie zwrócić przedpłatę, ale nie bardzo widzę tu podstawę do żądania zwrotu, często bowiem jest tak, że hotel ma też dodatkowe apartamenty pod innym adresem i sama taka okoliczność nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy.

 

Jeśli rzeczywiście było tak, że zarezerwowano Panu apartament pod innym adresem niż lokalizacja wskazana w pierwotnej ofercie, czyli w pierwszej wiadomości lokalizacja była inna i w drugiej inna, to uważam, że może się Pan domagać od hotelu wykonania umowy o treści, jaka wynikała z oferty, tj. o pierwotnej lokalizacji. Jeśli hotel nie zapewni Panu tego apartamentu, to albo zwróci pieniądze, albo będzie Pan mógł dochodzić odszkodowania z tytułu niewykonania umowy. Proszę jeszcze raz sprawdzić całą korespondencję i ofertę oraz zestawić ją z regulaminem hotelu.

 

Z doświadczenia wiem, że serwis turystyczny, z którego Pan skorzystał, pośredniczy jednak w załatwieniu takich spraw, więc niewykluczone, że w Pana sytuacji też tak będzie, ale to już ich dobra wola a nie obowiązek.

 

Proszę jeszcze dać hotelowi dzień lub dwa na odpowiedź, może wyjdą Panu naprzeciw i zgodzą się na bezkosztowe anulowanie rezerwacji. Choć podkreślam, że będzie to dobra wola hotelu, bo dokonał Pan rezerwacji i w świetle zapisów Ogólnych Warunków Handlowych zapoznał się Pan z treścią rezerwacji i jej warunki zaakceptował.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »