.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Skrócenie zajęć logopedycznych dziecka

Mój syn chodzi do VI klasy szkoły podstawowej. Ma niedosłuch 60% w jednym uchu i 70% w drugim uchu – ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności. Do tej chwili korzystał z indywidualnych zajęć logopedycznych w szkole w wymiarze 60 minut tygodniowo, następnie zajęcia zostały skrócone do 45 minut, a teraz dyrektor stwierdził, że w szkole jest dużo uczniów, którzy potrzebują takiej pomocy, więc żeby nie ponosić większych kosztów, postanowił o skróceniu tych zajęć do 20 minut tygodniowo, bo „syn już jest duży i takiej pomocy już nie potrzebuje”. Tymczasem w opinii logopedy i wychowawcy (i w mojej) taka pomoc jest mu potrzebna. Czy jest jakaś możliwość prawna, aby wpłynąć na zmianę decyzji dyrektora?

Z góry dziękuję,
Katarzyna Bień


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skrócenie zajęć logopedycznych dziecka

Skrócenie czasu prowadzenia zajęć logopedycznych w szkole

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. poz. 1591) pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.

 

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

 

Dopuszcza się jednak prowadzenie zajęć logopedycznych w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka/ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione jego potrzebami. W przypadku dzieci w przedszkolu czas trwania poszczególnych zajęć logopedycznych będzie krótszy niż 45 minut z uwagi na ich indywidualne potrzeby rozwojowe i możliwości psychofizyczne. Jednak ustalony dla dziecka wymiar tygodniowy musi być przestrzegany. Zatem w przypadku ustalenia dla danego dziecka tygodniowego wymiaru zajęć logopedycznych (organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej) na poziomie 1 godziny oraz przyjęcia, że poszczególne zajęcia z tym dzieckiem trwają po 15 minut, to ostatecznie dziecko to będzie w każdym tygodniu brało udział w 3 zajęciach logopedycznych po 15 minut, co w wymiarze tygodniowym daje 1 godzinę zajęć.

Prowadzenie zajęć logopedycznych w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut

Powyższe oznacza, że przede wszystkim należy ustalić, ile godzin zajęć z logopedą ma Pani syn w ciągu tygodnia. Jeśli jedną, to powinien mieć zajęcia tyle razy w tygodniu, aby łącznie był to czas 45 minut. Przydzielenie mu raz w tygodniu 20 minut narusza przepisy prawa, chyba że jest zgodne z orzeczeniem.

 

Jednakże może się zdarzyć, ze dyrektor w wyniku Pani interwencji podejmie decyzję, że owszem – wydłuży czas pracy z logopedą, ale będą to zajęcia grupowe, w grupie maksymalnie 4 osób – co też będzie godne z prawem. Godzina takich zajęć będzie trwała 45 minut.

 

Należy więc rozważyć, czy korzystniejsze dla ucznia nie będzie jednak pozostanie przy obecnych 20 minutach.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl