.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej

Jestem zatrudniony w pewnej firmie na podstawie umowy o pracę. Ponadto jestem doktorantem. Sam zdecydowałem o podjęciu tych studiów – nie miałem skierowania od pracodawcy ani w ogóle z nim tego nie uzgadniałem. Czy mimo to przysługuje mi urlop na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej

Urlop na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej

Tytułem wstępu pragnę zauważyć, iż ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) reguluje m.in. kwestie dotyczące urlopu dla pracownika (doktoranta) na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego, a także zwolnienia od pracy na przeprowadzenie obrony doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego.

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy: „Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską, przysługuje, na jego wniosek, w uzgodnionym z pracodawcą terminie, urlop w wymiarze dwudziestu ośmiu dni, które w rozumieniu odrębnych przepisów są dla tego pracownika dniami pracy, na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej”.

Czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za czas urlopu na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej?

Stosownie zaś do art. 23 ust. 3 tej ustawy: „Za okres urlopu oraz zwolnienia od pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy”.

 

Z analizy powyższego przepisu wynika, iż pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, który przygotowuje rozprawę doktorską, przysługuje na jego wniosek urlop w wymiarze 28 dni w terminie uzgodnionym z pracodawcą. Ustawodawca nie wprowadził w treści przepisu przesłanki negatywnej, jaką mogło być wyrażenie zgody bądź skierowanie na studia doktoranckie. Zatem w Pana przypadku nie ma znaczenia wyrażenie zgody przez pracodawcę bądź skierowanie przez niego na studia doktoranckie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o urlop na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej

Jeżeli zatem zgłosi Pan ww. wniosek, pracodawca będzie zobowiązany do udzielenia przedmiotowego urlopu, przy czym jest bez znaczenia dla danego stanu faktycznego, czy pracodawca wyraził zgodę na podjęcie przez Pana studiów doktoranckich.

Należy mieć również na uwadze, iż urlop, o którym mowa w art. 23 omawianej ustawy, jest udzielany w celu ściśle określonym przez treść przepisu. Zatem nie może Pan wykorzystać takiego urlopu w innym celu niż przygotowywanie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego.

 

Przedmiotowego urlopu – według art. 154 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

 

Stosownie zaś do art. 174 Kodeksu pracy:

 

„Art. 174. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy”.

 

Reasumując, należy stwierdzić, iż pracodawca winien udzielić Panu urlopu na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej oraz zwolnienia od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej po uprzednim wystąpieniu przez Pana ze stosownym wnioskiem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Patrycjusz Miłaszewicz

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację radcowską ukończył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Udziela porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego. Obecnie prowadzi własną kancelarię, która świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu