.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 20.06.2012

Mieszkamy za granicą. W Polsce mamy mieszkanie własnościowe, wykupione w 2007 r. Jesteśmy w nim zameldowani od 1995 r. Chcemy je sprzedać. Czy możemy w tym celu udzielić synowi pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości? Jak to zrobić? Czy obejmuje nas ulga meldunkowa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma przeszkód, aby wystawili Państwo pełnomocnictwo na syna upoważniające go do sprzedaży w Państwa imieniu nieruchomości. Takie pełnomocnictwo powinno mieć formę aktu notarialnego, zgodnie z zasadą z art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego mówiącą, że „jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie”. Ponieważ do przeniesienia własności nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego – taka sama forma wymagana jest dla pełnomocnictwa do dokonania tej czynności.

 

Aby udzielić pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości, powinni Państwo udać się do notariusza w obecnym miejscu zamieszkania, po czym uzyskany dokument potwierdzić poprzez tzw. klauzulę apostille, która pozwoli na posłużenie się pełnomocnictwem bezpośrednio w Polsce na tych samych zasadach jak dokumentem krajowym.

 

Po uzyskaniu potwierdzonego pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości Państwa syn będzie mógł w Państwa imieniu udać się wraz z nabywcą do wybranego przez siebie notariusza w Polsce i podpisać akt notarialny sprzedaży mieszkania. Przy sprzedaży mieszkania obowiązują opłaty notarialne oraz podatek od czynności cywilnoprawnych – opłaty te jednak zwyczajowo ponosi nabywca.

 

Odnośnie ulgi meldunkowej moim zdaniem będzie ona przysługiwała (nawet w przypadku, gdyby okazało się, że nie są Państwo polskimi rezydentami dla celów podatkowych). Należy jednak mieć na uwadze, że organy podatkowe konsekwentnie odmawiają zastosowania ulgi meldunkowej w stosunku do sprzedawanego udziału w gruncie. W sądach administracyjnych zapadają co prawda korzystne orzeczenia w tym zakresie – wiąże się to jednak z koniecznością prowadzenia sporu z organami podatkowymi. Najbezpieczniejszą więc (i najwygodniejszą w sytuacji Państwa przebywania poza granicami kraju) opcją byłoby skorzystanie ze zwolnienia wyłącznie od wartości mieszkania, natomiast opodatkowanie sprzedaży udziału w gruncie (wartość udziału należy wycenić we własnym zakresie).

 

Nie ma przy tym znaczenia, na jaki cel zostaną wydatkowane uzyskane ze sprzedaży mieszkania środki (w okresie obowiązywania ulgi meldunkowej nie obowiązywały żadne ulgi związane z przeznaczeniem środków na cele mieszkaniowe).

 

Dodatkowym warunkiem, jaki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi, jest złożenie w terminie złożenia zeznania rocznego za rok, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości, oświadczenia o spełnieniu warunków zwolnienia z opodatkowania (prawdopodobnie pouczy o tym obowiązku również notariusz).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »