.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niemożność odbycia kary ze względu na zły stan zdrowia

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 18.12.2009

W 2003 roku zostałem skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności za działanie w przestępczej grupie zorganizowanej. W więzieniu przebywałem prawie 4 lata, potem zostałem czasowo zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Cierpię na bardzo ciężkie i nieuleczalne schorzenia neurologiczne. W połowie 2008 roku wróciłem do więzienia w celu odbycia reszty kary, ale komisja lekarska stwierdziła, że nie mogę być leczony w żadnym zakładzie karnym. Do przedterminowego zwolnienia brakuje mi 7 miesięcy. Czy powinienem złożyć teraz wniosek o zawieszenie reszty kary czy o dalszą przerwę – a może jakiś inny wniosek? Dodam, że mam status osoby niepełnosprawnej i otrzymuję zasiłek z pomocy społecznej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niemożność odbycia kary ze względu na zły stan zdrowia

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w wypadku ciężkiej choroby

Odpowiadając na Pana pytanie, przede wszystkim wskazać należy, iż zgodnie z art. 150 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego „wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody”.

 

Z kolei art. 153 § 1 tegoż kodeksu stanowi, że „sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary w wypadku określonym w art. 150 § 1 do czasu ustania przeszkody”.

 

Jak zatem wynika z powyższych przepisów, sąd w przypadku ciężkiej choroby skazanego nie określa z góry okresu, na jaki udziela przerwy, ale powinien co pewien czas kontrolować stan zdrowia skazanego, np. poprzez organizowanie lub kierowanie na badania i w przypadku uznania przez lekarza, że stan zdrowia skazanego uległ poprawie, zarządzić dalsze wykonanie kary.

 

Oznacza to również, że jeżeli stan zdrowia skazanego nie ulega poprawie, przerwa będzie w dalszym ciągu trwała, niekiedy nawet do końca życia skazanego.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Jeżeli natomiast chodzi o kwestię warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary, to istnieją tu dwie możliwości – jedna wynikająca z przepisów Kodeksu karnego wykonawczego (art. 155), druga z przepisów Kodeksu karnego (art. 78).

 

W przypadku pierwszej możliwości orzeczona kara nie może przekraczać 3 lat, a w przypadku drugiej, mając na względzie popełnienie przez Pana przestępstwa w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej, warunkowe przedterminowe zwolnienie możliwe jest po odbyciu trzech czwartych kary; nie wcześniej jednak niż po odbyciu co najmniej jednego roku kary pozbawienia wolności.

 

Dlatego też w zasadzie, w świetle przedstawionego przez Pana stanu faktycznego, żadna z powyższych przesłanek udzielenia Panu warunkowego przedterminowego zwolnienia nie zachodzi.

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności ze względu na zły stan zdrowia

Uznać zatem należy, że najwłaściwsze w Pana sprawie jest kontynuowanie udzielonej Panu przerwy, która, o ile Pański stan zdrowia nie ulegnie poprawie, może trwać nawet do końca Pana życia.

 

Należy mieć jednak na uwadze, że sąd udziela przerwy w odbywaniu kary ze względów zdrowotnych po to, aby skazany mógł korzystać z odpowiedniego leczenia i rehabilitacji w warunkach wolności, gdyż pobyt w zakładzie karnym zagrażałby jego życiu i zdrowiu. Dlatego też ważne jest, aby w sytuacji, w której sąd zechce ponownie sprawdzić Pański stan zdrowia, mógł Pan wykazać, że korzysta Pan z udzielonej przerwy i prowadzi leczenie.

 

Od skazanego oczekuje się również, iż będzie przestrzegał porządku prawnego podczas okresu przerwy, a jego naruszenie może być podstawą do odwołania przerwy i zarządzenie dalszego wykonywania kary.

 

Jeżeli zatem sąd w postanowieniu o udzieleniu Panu przerwy w odbywaniu kary nie wskazał terminu zakończenia tej przerwy, to w zasadzie nie musi Pan w tym zakresie podejmować żadnych konkretnych działań, poza wypełnianiem obowiązków nałożonych przez sąd jako warunek udzielenia Panu przerwy (kontakt z sądowym kuratorem zawodowym w miejscu pobytu, niezmienianie bez jego zgody miejsca pobytu, podjęcie starań o znalezienie pracy zarobkowej lub meldowanie się we wskazanej jednostce policji).

 

Jeśli jednak sąd oznaczył konkretną datę zakończenia Pańskiej przerwy, warto by złożyć w sądzie wniosek o jej kontynuację wraz z odpowiednim uzasadnieniem (przede wszystkim opisać bardzo ciężkie warunki zdrowotne, nienaganne zachowanie, wypełnianie obowiązków), a także z załączeniem dokumentów wskazujących na konieczność ciągłego leczenia, które w takim wymiarze jest niewykonalne w warunkach odbywania kary w zakładzie karnym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »