.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Badanie krwi na obecność alkoholu uczestnika wypadku przy pracy

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 29.12.2011

Mój mąż uczestniczył w wypadku przy pracy, nieprzytomny został zabrany do szpitala. Tam zbadano mu krew, wynik wskazał 2,6‰ alkoholu we krwi. Kolejne badanie (kryminalistyczne) wskazuje jednak już o 1,40‰ promila mniej. Okoliczności zdarzenia są niejasne, protokoły nieczytelne. Jak obecnie starać się o rzetelną ocenę zaistniałej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Domyślam się, że sprawdzenie stanu trzeźwości Pani męża na miejscu wypadku było niemożliwe z powodu doznanych obrażeń ciała. Priorytetem w takiej sytuacji jest ratowanie życia ludzkiego. Wskazać należy, iż tak duża różnica w poziomie alkoholu we krwi może wynikać z czasu, w którym doszło do pobrania krwi. Zarówno bowiem szpital, do którego mąż był przewieziony bezpośrednio po wypadku, jak i policja mieli obowiązek sporządzenia odpowiedniego protokołu, w którym w jednej z pustych rubryk wpisuje się godzinę pobrania krwi. Nie można bowiem przyjąć, iż dwie próbki pobrane niemalże jednocześnie lub w krótkich odstępach czasu dają wynik, który różni się o 1,40 ‰. Z uwagi na powyższe w pierwszej kolejności należy przede wszystkim sprawdzić, w jakim dokładnie czasie pobrano krew Pani mężowi. Następnie bez względu na czasokres, który występował miedzy pobraniami krwi, należy złożyć wniosek o powołanie biegłego toksykologa na okoliczność ewentualnego czasu niezbędnego na spadek alkoholu we krwi o 1,40 ‰. Taka opinia będzie niezbędna do podważenia wyników badań, które są ważne w przedmiotowej sprawie, bowiem pozwolą na wskazanie niedokładności zarówno jednego, jak i drugiego badania. Sąd poweźmie wątpliwość co do wiarygodności obydwu wyników, ponieważ na chwilę obecną nie ma możliwości ich skonfrontowania. Tym sposobem uda się podważyć wiarygodność zadania dokonanego przez szpital i przez organy ścigania. W mojej ocenie dobrze byłoby również powołać świadków, którzy wskazaliby na sposób zachowania Pani męża w chwili wypadku, bowiem w przypadku zeznań określających, iż męża zachowanie było normalne, nie było czuć od męża w dniu wypadku alkoholu, nie spożywał w czasie pracy z współpracownikami żadnego alkoholu, wystąpiłaby możliwość próby wykazania, że mąż był w chwili wypadku trzeźwy, a wyniki próbek zostały omyłkowo podane.

 

Protokół pobrania krwi winien znajdować się w aktach sprawy, do których Pani powinna mieć wgląd. W chwili obecnej nie pozostaje nic innego, jak wnioskować o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego toksykologa i czekać na decyzje sądu.

 

Dodam też, że zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną swoich pacjentów oraz zapewnić ochronę danych w niej zawartych. Prawo do umieszczania w niej wpisów mają lekarze, pielęgniarki i położne. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
  • poprzez wydanie uprawnionym instytucjom oryginału materiałów za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

 

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Po jego śmierci prawo wglądu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona za życia pacjenta. Jeżeli chory nie wskaże takiej osoby, to w przypadku jego śmierci rodzina pacjenta (lub bliska osoba) może mieć problem z uzyskaniem dostępu do historii jego leczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »