.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Apelacja w sprawie o alimenty a wyrównanie alimentów wstecz

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 22.12.2020

Mam dziecko ze związku pozamałżeńskiego. Na mocy wyroku sądowego płacę na nie alimenty. Partnerka złożyła apelację, w której żąda wyższych alimentów, ja zaś złożyłem apelację o zmniejszenie tej kwoty. Sąd na ten moment wydał postanowienie o zabezpieczeniu, które wykonuję na bieżąco. Dodatkowo spłaciłem wszystkie należności wstecz. Sąd po apelacji wydał wyrok, ale jest nieprawomocny. Czy mogę się powstrzymać od płacenia wyrównania alimentów wstecz? Matka dziecka straszy komornikiem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Apelacja w sprawie o alimenty a wyrównanie alimentów wstecz

Wyrok w sprawie alimentów z wyrównaniem wstecz

Jeśli wyrok jest już wydany z wyrównaniem, a ma nadaną klauzulę wykonalności (nawet jeśli nie jest jeszcze prawomocny), to niestety na Pana miejscu uiszczałbym te należności do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia, bowiem inaczej skończy się to komornikiem. Nie jest Pan jednak na straconej pozycji – po uzyskaniu przez Pana orzeczenia zmieniającego wystąpi Pan do tej pani o zwrot.

 

W mojej ocenie postępowanie drugiej strony jest niestety prawidłowe. Postanowienie zmieniające z mocy samego prawa jest prawomocne i wchodzi w życie wraz z jego ogłoszeniem. Normuje ono stan prawny co do stanu przeszłego, który to uległ zmianie poprzez wydane postanowienie zmieniające. Sytuacja Pana nie jest wprost opisana w przepisach prawa, ale w przepisach szczegółowo omówiono sytuację odwrotną, czyli taką, gdy całe świadczenie zostało spełnione, a Pan nie otrzymał od drugiej strony zwrotu. Uchylenie lub zmiana wyroku, któremu został nadany rygor natychmiastowej wykonalności i na podstawie którego zostało spełnione świadczenie, powoduje konieczność uchylenia niekorzystnych skutków tego wyroku, jakie nastąpiły w stosunku do pozwanego.

 

Zwrotu wyrównania alimentów tylko po zmianie orzeczenia sądu

Upoważnienie do wydania orzeczenia restytucyjnego [zwrotu spełnionego świadczenia – od red.] przez sąd I instancji obejmuje również wypadki, w których ten sąd – rozpoznając ponownie sprawę na skutek uchylenia poprzedniego wyroku przez sąd II instancji – nie zmienia w dosłownym znaczeniu tego wyroku, lecz swym rozstrzygnięciem zmienia stan prawny orzeczony tym wyrokiem, powodując powstanie obowiązku zwrotu spełnionego, względnie wyegzekwowanego świadczenia (por. wyrok SW dla m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 1967 r., III Cr 2477/67, OSPiKA 1968, z. 7-8, poz. 165 z notką J.K.). Pozwany, jeżeli zmierza do uchylenia skutków spowodowanych rygorem natychmiastowej wykonalności, musi złożyć wniosek o zwrot dobrowolnie lub przymusowo spełnionego świadczenia albo przywrócenia poprzedniego stanu, który uległ zmianie wskutek wykonania wyroku. Bez wniosku pozwanego kwestie te nie mogą być przedmiotem rozważań sądu rozpatrującego sprawę, a pozwany może dochodzić swych roszczeń w oddzielnej sprawie.

 

Egzekucja na podstawie nieprawomocnego orzeczenie o podwyższeniu alimentów z klauzulę wykonalności

W opisanej sprawie druga strona, czyli matka dziecka, uzyskała na rzeczone orzeczenie klauzulę wykonalności. Teraz może ona skierować sprawę do komornika, ograniczając egzekucję do kwot wymagalnych, więc tylko do różnicy w należnościach, czyli właśnie do wyrównania. Zaległość po Pańskiej stronie powstała z mocy prawa i niestety, jeśli powziął Pan wiedzę o zmianie tego postanowienia, powinien Pan jak najszybciej uregulować tę zaległość. Tylko w ten sposób może Pan uniknąć postępowania egzekucyjnego i konieczności regulowania dodatkowych kosztów egzekucji.

 

Z uwagi na fakt powstania rzeczywistej zaległości egzekucja będzie zasadna. Wierzyciel ma pełne prawo skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Jeżeli sąd zmieni postanowienie, to wystąpi Pan o zwrot tych kwot – inaczej w mojej ocenie była partnerka uda się do komornika, a ten, mając orzeczenie z klauzulą wykonalności, nie będzie mógł zwlekać z egzekucją.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl