.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Apelacja w sprawie o alimenty a wyrównanie alimentów wstecz

• Data: 11-11-2023 • Autor: Michał Berliński

W sprawach alimentacyjnych, emocje często idą w parze z trudnościami proceduralnymi. Decyzje dotyczące wyrównania alimentów wstecz mogą być szczególnie skomplikowane, kiedy obie strony złożą apelacje z przeciwstawnych pozycji. Ten artykuł przybliży, jak postępować w sytuacji, gdy wyrok o alimentach jest wydany, ale nieprawomocny, i czy istnieje możliwość wstrzymania się od płatności do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Apelacja w sprawie o alimenty a wyrównanie alimentów wstecz

Mam dziecko ze związku pozamałżeńskiego. Na mocy wyroku sądowego płacę na nie alimenty. Partnerka złożyła apelację, w której żąda wyższych alimentów, ja zaś złożyłem apelację o zmniejszenie tej kwoty. Sąd na ten moment wydał postanowienie o zabezpieczeniu, które wykonuję na bieżąco. Dodatkowo spłaciłem wszystkie należności wstecz. Sąd po apelacji wydał wyrok, ale jest nieprawomocny. Czy mogę się powstrzymać od płacenia wyrównania alimentów wstecz? Matka dziecka straszy komornikiem.

Wyrok w sprawie alimentów z wyrównaniem wstecz

Jeśli wyrok jest już wydany z wyrównaniem, a ma nadaną klauzulę wykonalności (nawet jeśli nie jest jeszcze prawomocny), to niestety na Pana miejscu uiszczałbym te należności do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia, bowiem inaczej skończy się to komornikiem. Nie jest Pan jednak na straconej pozycji – po uzyskaniu przez Pana orzeczenia zmieniającego wystąpi Pan do tej pani o zwrot.

 

W mojej ocenie postępowanie drugiej strony jest niestety prawidłowe. Postanowienie zmieniające z mocy samego prawa jest prawomocne i wchodzi w życie wraz z jego ogłoszeniem. Normuje ono stan prawny co do stanu przeszłego, który to uległ zmianie poprzez wydane postanowienie zmieniające. Sytuacja Pana nie jest wprost opisana w przepisach prawa, ale w przepisach szczegółowo omówiono sytuację odwrotną, czyli taką, gdy całe świadczenie zostało spełnione, a Pan nie otrzymał od drugiej strony zwrotu. Uchylenie lub zmiana wyroku, któremu został nadany rygor natychmiastowej wykonalności i na podstawie którego zostało spełnione świadczenie, powoduje konieczność uchylenia niekorzystnych skutków tego wyroku, jakie nastąpiły w stosunku do pozwanego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwrotu wyrównania alimentów tylko po zmianie orzeczenia sądu

Upoważnienie do wydania orzeczenia restytucyjnego [zwrotu spełnionego świadczenia – od red.] przez sąd I instancji obejmuje również wypadki, w których ten sąd – rozpoznając ponownie sprawę na skutek uchylenia poprzedniego wyroku przez sąd II instancji – nie zmienia w dosłownym znaczeniu tego wyroku, lecz swym rozstrzygnięciem zmienia stan prawny orzeczony tym wyrokiem, powodując powstanie obowiązku zwrotu spełnionego, względnie wyegzekwowanego świadczenia (por. wyrok SW dla m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 1967 r., III Cr 2477/67, OSPiKA 1968, z. 7-8, poz. 165 z notką J.K.). Pozwany, jeżeli zmierza do uchylenia skutków spowodowanych rygorem natychmiastowej wykonalności, musi złożyć wniosek o zwrot dobrowolnie lub przymusowo spełnionego świadczenia albo przywrócenia poprzedniego stanu, który uległ zmianie wskutek wykonania wyroku. Bez wniosku pozwanego kwestie te nie mogą być przedmiotem rozważań sądu rozpatrującego sprawę, a pozwany może dochodzić swych roszczeń w oddzielnej sprawie.

Egzekucja na podstawie nieprawomocnego orzeczenie o podwyższeniu alimentów z klauzulę wykonalności

W opisanej sprawie druga strona, czyli matka dziecka, uzyskała na rzeczone orzeczenie klauzulę wykonalności. Teraz może ona skierować sprawę do komornika, ograniczając egzekucję do kwot wymagalnych, więc tylko do różnicy w należnościach, czyli właśnie do wyrównania. Zaległość po Pańskiej stronie powstała z mocy prawa i niestety, jeśli powziął Pan wiedzę o zmianie tego postanowienia, powinien Pan jak najszybciej uregulować tę zaległość. Tylko w ten sposób może Pan uniknąć postępowania egzekucyjnego i konieczności regulowania dodatkowych kosztów egzekucji.

 

Z uwagi na fakt powstania rzeczywistej zaległości egzekucja będzie zasadna. Wierzyciel ma pełne prawo skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Jeżeli sąd zmieni postanowienie, to wystąpi Pan o zwrot tych kwot – inaczej w mojej ocenie była partnerka uda się do komornika, a ten, mając orzeczenie z klauzulą wykonalności, nie będzie mógł zwlekać z egzekucją.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przykład 1
Pan Jacek, ojciec dwójki dzieci, stanął przed dylematem, gdy jego była partnerka zażądała podwyższenia alimentów. W odpowiedzi, Pan Jacek złożył wniosek o obniżenie kwoty. Kiedy sąd wydał nieprawomocne postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na wyższym poziomie, Pan Jacek zdecydował się wypełniać to zobowiązanie, unikając ryzyka interwencji komorniczej, jednocześnie przygotowując się do ewentualnego wniesienia sprawy o zwrot nadpłaconych środków.

 

Przykład 2
Pani Agata znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, kiedy jej były mąż przestał płacić alimenty, argumentując, że jego sytuacja materialna się pogorszyła. W toku postępowania apelacyjnego sąd wydał zabezpieczenie, które zobowiązywało byłego męża do kontynuowania płatności. Pomimo nieprawomocności wyroku, Pani Agata, mając na uwadze dobro dzieci, skorzystała z klauzuli wykonalności, by poprzez komornika zapewnić regularność wpływu środków.

 

Przykład 3
Po rozwodzie, Pan Krzysztof regularnie płacił alimenty na swoją córkę. Kiedy jego eks-żona zażądała ich podwyższenia, sprawa trafiła do sądu. Pan Krzysztof, będąc przekonanym o swojej racji, złożył apelację o obniżenie alimentów. Jednak, mając świadomość konsekwencji prawnych, postanowił kontynuować płatności według nowego, nieprawomocnego wyroku, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji sądu, aby uniknąć dodatkowych kosztów i postępowania egzekucyjnego.

Podsumowanie

W artykule omówiono złożoną problematykę apelacji w sprawach alimentacyjnych i konsekwencje płatności wyrównania alimentów wstecz. Podkreślono znaczenie przestrzegania postanowień sądu, nawet jeśli są nieprawomocne, aby uniknąć procedur egzekucyjnych. Jednocześnie zaznaczono, że w przypadku zmiany wyroku istnieje możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconych środków, co daje pewną nadzieję na sprawiedliwość finansową dla płacących alimenty.

Oferta porad prawnych

Zmagasz się z kwestiami alimentacyjnymi? Oferujemy dostęp do porad prawnych online oraz pomagamy w redagowaniu pism, abyś mógł skutecznie nawigować przez Twoje zobowiązania i uprawnienia bez angażowania się w proces sądowy.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
3. Wyrok Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 1967 r., III Cr 2477/67

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczyi kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu