.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odpis postanowienia w sprawie nabycia spadku a złożenie zeznania podatkowego SD-3

Sąd nie zawiadomił mnie o postanowieniu w sprawie nabycia spadku oraz jego uprawomocnieniu. Obecność na sprawie nie była obowiązkowa. Wystąpiłem do sądu o odpis postanowienia, lecz pomimo pisemnego ponaglenia otrzymałem informację, że prawdopodobny termin wysyłki odpisu to 3 miesiące. Jestem w 3. grupie podatkowej, muszę złożyć zeznanie SD-3. Kiedy to wykonać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odpis postanowienia w sprawie nabycia spadku a złożenie zeznania podatkowego SD-3

Odpowiadając na Pana pytania, wyjaśniam, że ten problem dotyka dokładnie wszystkich podatników w tego typu sprawach.

Złożenie zeznania SD-3

Generalnie zgodnie z art. 17a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn co do zasady podatnicy podatku są obowiązani, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

 

W tym przypadku obowiązek podatkowy powstał z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Orzeczenie uprawomocnia się co do zasady około 3 tygodni po jego ogłoszeniu na rozprawie, wówczas bowiem można stwierdzić czy nie zostało zaskarżone.

 

Do zeznania powinien Pan załączyć postanowienie spadkowe, bo z niego wynika udział, jaki Pan odziedziczył, a dalej już wysokość podatku z tego tytułu. Obliguje do tego Pana wprost rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn. Cytuję Panu poniżej stosowny przepis:

 

„§ 3. Podatnicy podatku od spadków i darowizn obowiązani są dołączyć do zeznania dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające:

1) nabycie rzeczy lub praw majątkowych, w szczególności: orzeczenie sądu, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, europejskie poświadczenie spadkowe, testament, umowę, ugodę, zaświadczenie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy lub zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci”.

Otrzymanie odpisu wyroku o spadku

Dlatego też musi Pan poczekać do czasu otrzymania orzeczenia sądu i dopiero wówczas złożyć zeznanie podatkowe. Żadnych konsekwencji z tego tytułu Pan nie poniesie, bo podatek powstaje wskutek decyzji określającej jego wysokość i na doręczenie tej decyzji urząd ma 3 lata. Nie powstaną tu żadne odsetki – te bowiem mogą być naliczone dopiero, jeżeli nie zapłaci Pan podatku w wyniku wydanej decyzji.

 

Reasumując, proszę złożyć deklarację w momencie otrzymania odpisu orzeczenia sądu, bo on musi stanowić załącznik do deklaracji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.

https://www.linkedin.com/in/katarzyna-siwiec-radca-prawny/


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu