.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Testament dla małżeństwa które wzięło rozwód a podatek od spadku

Zakończyła się sprawa w sądzie, uznanie spadku dla moich rodziców po dziadku mojej mamy, czekamy na odpis wyroku. Czy moi rodzice będą musieli płacić podatek od spadku? Mama jest wnuczką, więc jest w zerowej grupie, stąd musi tylko wysłać druk SD-Z2? Ojciec jest po rozwodzie z mamą, ale w dniu sporządzania testamentu byli małżeństwem. W takim przypadku do jakiej grupy się zalicza? Czy do grupy 0 i nie płaci podatku, jako że podczas spisywania testamentu byli małżeństwem? Czy do innej grupy (której), jako że w dniu ogłoszenia wyroku byli już po rozwodzie? Drugi etap sprawy. Rodzice chcą przepisać na mnie tę działkę. Jako syn nie płacę podatku? Czy może od razu zająć się przepisaniem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Testament dla małżeństwa które wzięło rozwód a podatek od spadku

Zwolnienie z podatku od spadku

Zacznijmy od mamy, która jest wnuczką. Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn „zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe, termin 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego”.

 

Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

 

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa wyżej, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Zgłoszenie SD-Z2

Zatem mama jako wnuczka musi dokonać zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku i skorzysta z zapłaty podatku od spadku. Właściwy formularz to druk SD-Z2. Co więcej, formularz SD-Z2 już na samym początku informuje podatników o tym kto może go złożyć. W pozostałych przypadkach podatnicy winny wybrać druk SD-Z3.

 

Przechodząc do ojca. Pisze Pan, że Pana ojciec jest po rozwodzie z mamą, ale w dniu sporządzania testamentu byli małżeństwem. W momencie śmierci spadkodawcy nie był już mężem Pana mamy, a zatem jest osobą obcą. Nawet zaś gdyby uznać, że bierzemy datę sporządzenia testamentu to nie ma on prawa do zwolnienia, bowiem art. 4a wskazuje, że takie prawo mają tylko małżonek zmarłego, jego zstępni wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Nie ma tu mowy o zięciu.

Podatek po rozwodzie

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zięć należy do I grupy podatkowej. Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 23 października 2007 r. (sygn. akt I SA/Kr 593/07): „również po ustaniu małżeństwa wskutek orzeczenia rozwodu więź łącząca jednego małżonka z krewnymi byłego małżonka trwa nadal, co na gruncie przepisów o podatku od spadków i darowizn oznacza, iż małżonek ten będący nabywcą rzeczy i praw majątkowych od lub po rodzicach swego byłego małżonka, powinien być zaliczony do I grupy podatkowej”. Idąc zatem w ślad za tym wyrokiem, należałoby uznać, że Pana tata zapłaci podatek jak dla I grupy podatkowej. Składa on formularz Z3 i ma na to miesiąc, nie zaś 6 miesięcy: [Podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania”. Wysokość podatku jest wskazania w art. 15 ustawy (tabela). Natomiast w Polsce nie ma prawa precedensowego, zatem dla pewności, czy na pewno ojciec może się rozliczyć jak dla I grupy podatkowej, czy też niestety jak dla III grupy podatkowej, należałoby wystąpić o interpretację skarbową, względnie udać się do właściwego dla ojca urzędu skarbowego i spytać o ich pogląd na tę sprawę zabierając za sobą ten korzystny dla ojca wyrok. Są bowiem poglądy, że należy zapłacić podatek jak dla III grupy podatkowej.

 

Pan jako syn nie zapłaci podatku od darowizny od rodziców na takiej samej zasadzie jak mama od ojca po spadku, czyli składa Pan formularz. Jako że darowizna nieruchomości wymaga aktu notarialnego, to zgłoszenia dokona za Pana notariusz.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl