.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy dług alimentacyjny może być egzekwowany od żony dłużnika?

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 21.09.2022 • Zaktualizowane: 21.09.2022

Mój obecny mąż ma dzieci z poprzedniego małżeństwa i płaci na nie alimenty, ale nie w pełnej wysokości, to znaczy płaci do komornika, a dzieci dostają pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Komornika ma od 6 lat, a my jesteśmy małżeństwem dopiero od 2 lat i podpisaliśmy u notariusza akt o rozdzielności majątkowej. Parę dni temu dowiedziałam się, że dług w funduszu alimentacyjnym osiągnął 95 tys. zł. Do tego ciągle rośnie zadłużenie, gdyż kwota wypłacana z funduszu to 1500 zł na wszystkie dzieci, a zasądzone alimenty to 1800 zł + pieniądze na czynności komornika – razem 2200 zł. Mąż płaci tylko 900 zł miesięcznie. Czy jego długi mogą przejść na mnie i dług alimentacyjny może być egzekwowany od żony dłużnika, czyli ode mnie? Ewentualnie co zrobić, żeby się uchronić przed egzekucją długu? Czy komornik może zająć moją własność?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy dług alimentacyjny może być egzekwowany od żony dłużnika?

Alimenty egzekwowane tylko z dochodu rodzica

Pani nie odpowiada za długi alimentacyjne męża, niezależnie od tego, czy obowiązuje Państwa rozdzielność majątkowa, czy też obowiązywałby ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Alimenty wierzyciel może egzekwować tylko z dochodu ojca dziecka i z jego majątku osobistego. Ewentualnie może żądać ustanowienia w małżeństwie ojca dziecka rozdzielności majątkowej i podjąć egzekucję z udziału męża w przedmiotach, które wchodziły w skład majątku wspólnego małżeńskiego. Jak jednak Pani podaje, mają Państwo rozdzielność majątkową, a zatem brak jest przedmiotów majątkowych, które wchodziłyby w skład majątku wspólnego małżeńskiego.

 

Brak możliwości egzekucji alimentów z majątku żony dłużnika – ojca dziecka, wynika z art. 41 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), który wskazuje, że jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 (chodzi o prawa autorskie i pokrewne), a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

 

Druga żona a dług alimentacyjny

Z przepisu tego wprost wynika, że w przypadku zobowiązania, które nie wynika z czynności prawnej (a właśnie takim zobowiązaniem jest zobowiązanie alimentacyjne) wierzyciel nie może kierować egzekucji do majątku osobistego Pani, czyli żony ojca dziecka. Żona dłużnika – ojca dziecka nie odpowiada za zobowiązania alimentacyjne swojego męża swoim majątkiem, gdyż odpowiedzialnym za zapłatę alimentów jest tylko dłużnik – ojciec dziecka.

 

Inni członkowie rodziny obowiązani do płacenia alimentów na dziecko

Ewentualnie wierzyciel mógłby żądać alimentów od dziadków dziecka, jeśli egzekucja od ojca dziecka okazałaby się bezskuteczna. Wynika to z art. 132 K.r.o. Ewentualnie dziecko może żądać alimentów od męża swojej matki, co wynika z kolei z art. 144 K.r.o., który daje możliwość żądania alimentów od męża matki dziecka nie będących rodzicami dziecka, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego.

 

Ochrona majątku przed zajęciem komorniczym

O ile zatem Pani jako obecna małżonka dłużnika nie przyjęła na siebie dobrowolnie odpowiedzialności za alimenty razem z Pani mężem dłużnikiem – to nie odpowiada Pani za ich płacenie. Orzeczenie jest bowiem wydane przeciwko Pani mężowi jako dłużnikowi.

 

Oczywiście komornik może przyjść do Państwa mieszkania i zająć wszystkie rzeczy, jakie w nim są, jak również zająć wspólny rachunek bankowy. Wówczas jednak musi Pani podjąć obronę. Na początku skierować pismo do wierzyciela, aby spowodował zwolnienie zajętych przedmiotów spod egzekucji, jako że są Pani własnością, a Pani nie jest dłużnikiem. Gdy to nie pomoże, musi Pani wnieść do sądu tzw. powództwo przeciwegzekucyjne z art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego w terminie miesiąca od dnia zajęcia przez komornika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl