Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wprowadzenie się kupującego po umowie przedwstępnej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 06.08.2018

Chcę sprzedać mieszkanie. Kupujący chce podpisać umowę notarialną przedwstępną i zobowiązuje się wpłacić 10% ustalonej wartości mieszkania i do wpłacenia reszty ustalonej kwoty w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy przedwstępnej, zarazem kupujący chciałby wprowadzić się po podpisaniu umowy przedwstępnej. Mieszkanie zbywam ze sprzętem AGD i meblami Jak prawnie mam się zabezpieczyć w przypadku niewywiązania się kupującego z umowy? Czy będę mógł w sposób zgodny z prawem osunąć kupującego z mieszkania? Czy będę mógł domagać się zwrotu kosztów w przypadku uszkodzenia sprzętu lub całego mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wprowadzenie się kupującego po umowie przedwstępnej

Fot. Fotolia

Sprawa jest dość skomplikowana, bo powierza Pan kupującemu mieszkanie i wyposażenie. Warto więc sporządzić odpowiednie zapisy w umowie przedwstępnej. Umowa musi określać standardowe warunki – dokładny opis lokalu, cenę, termin nabycia, ale także stan mieszkania. Dokładnie należy opisać protokół zdawczo-odbiorczy, a w umowie notarialnej powołać się jedynie na jego treść, np. poprzez zapis w akcie notarialnym:

 

„Strony ustalają, iż przedmiot umowy zostanie Kupującemu wydany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony. Protokół zawiera wykaz oraz stan wyposażenia mieszkania. Kupujący, w razie niedojścia do skutku umowy przyrzeczonej zobowiązuje się zwrócić lokal oraz wyposażenie w stanie niepogorszonym lub pokryć koszty uszkodzonego czy zniszczonego wyposażenia”.

 

Warto także zadbać o zapis dotyczący opłat za czynsz, media itd.: „Kupujący oświadcza, iż od dnia wydania lokalu zobowiązuje się regulować czynsz do spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej oraz media wg wskazań liczników i rachunków dostawców. W zakresie należności za okres od wydania Kupującemu lokalu do zwrotu lokalu Sprzedającemu z powodu nieprzystąpienia do umowy przyrzeczonej, Kupujący poddaje się dobrowolnie egzekucji w zakresie należności czynszowych i eksploatacyjnych ”.

 

Kolejną kwestia jest ewentualna eksmisja osoby. Tu także powinien znaleźć się zapis o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie eksmisji, razem ze wskazaniem adresu, pod który kupujący może zostać eksmitowany.

 

Instytucja ta wyraża się w tym, że dłużnik z góry wyraża zgodę na dochodzenie od niego ewentualnych należności, bez potrzeby wszczynania postępowania sądowego przez wierzyciela. Zgoda dłużnika staje się tytułem egzekucyjnym, co oznacza, że zastępuje wyrok lub nakaz zapłaty i wierzyciel nie musi wszczynać postępowania sądowego dla prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika.

 

Poddanie się dobrowolnej egzekucji wymaga oświadczenia dłużnika złożonego w formie aktu notarialnego. Oświadczenie to dla swej ważności musi zawierać określoną w przepisach treść. W szczególności w oświadczeniu należy wpisać obowiązek dłużnika do zapłaty ściśle określonej kwoty lub świadczenia dokładnie oznaczonych i wyliczonych rzeczy zamiennych albo wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej. Niezbędne jest oznaczenie w akcie notarialnym terminu zapłaty lub wydania rzeczy. Szczegółową treść przedmiotowego oświadczenia dłużnika określa art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Specyfika tego zabezpieczenia polega więc na tym, że w przypadku, gdy dłużnik nie spłaca swojego długu lub nie opuści mieszkania, może Pan po uzyskaniu klauzuli wykonalności od razu pójść do komornika i na podstawie ww. aktu notarialnego wszcząć egzekucję i eksmitować kupującego. Kupujący oświadcza, iż poddaje się dobrowolnie egzekucji w zakresie żądania opuszczenia mieszkania po terminie określonym jako data zawarcia umowy przyrzeczonej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus I =

»Podobne materiały

Sprzedaż garażu, gdy posiada się tylko umowę przedwstępną

Nie mam jeszcze umowy notarialnej kupna mieszkania i garażu (deweloper nie ma pozwolenia na użytkowanie), mam tylko podpisaną notarialnie umowę przedwstępną. Czy mogę zgodnie z prawem sprzedać garaż i czy potrzebne jest pośrednictwo dewelopera?

 

Sprzedać czy przepisać mieszkanie?

Mój ojciec jest właścicielem mieszkania, które odziedziczył po matce. Chce je przekazać jednemu lub obojgu dzieciom (mam siostrę). Ze względu na ciężką chorobę ojca ważne jest, aby przekazanie odbyło się jak najszybciej. Moja siostra posiada książeczkę mieszkaniową, którą chciałaby przy tej okazji z

 

Spłata długu przez poręczyciela po śmierci kredytobiorcy a przedawnienie długu

W 2000 r. moja babcia poręczyła pożyczkę na kwotę 2500 zł z weksla in blanco do kwoty 3500 zł w terminie 3 lat od dnia, w którym roszczenie staje się wymagalne. Spłata pożyczki kończyła się po 36 miesiącach, czyli w 2003 r. Niedawno ciotka umarła i tuż po tym z babcią skontaktowała się firma windyka

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »