.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wprowadzenie się kupującego po umowie przedwstępnej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 06.08.2018 • Zaktualizowane: 09.02.2021

Chcę sprzedać mieszkanie. Kupujący chce podpisać umowę notarialną przedwstępną i zobowiązuje się wpłacić 10% ustalonej wartości mieszkania i do wpłacenia reszty ustalonej kwoty w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy przedwstępnej, zarazem kupujący chciałby wprowadzić się po podpisaniu umowy przedwstępnej. Mieszkanie zbywam ze sprzętem AGD i meblami Jak prawnie mam się zabezpieczyć w przypadku niewywiązania się kupującego z umowy? Czy będę mógł w sposób zgodny z prawem osunąć kupującego z mieszkania? Czy będę mógł domagać się zwrotu kosztów w przypadku uszkodzenia sprzętu lub całego mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wprowadzenie się kupującego po umowie przedwstępnej

Fot. Fotolia

Wydanie mieszkania kupującemu po podpisaniu umowy przedwstępnej

Sprawa jest dość skomplikowana, bo powierza Pan kupującemu mieszkanie i wyposażenie. Warto więc sporządzić odpowiednie zapisy w umowie przedwstępnej. Umowa musi określać standardowe warunki – dokładny opis lokalu, cenę, termin nabycia, ale także stan mieszkania. Dokładnie należy opisać protokół zdawczo-odbiorczy, a w umowie notarialnej powołać się jedynie na jego treść, np. poprzez zapis w akcie notarialnym:

 

„Strony ustalają, iż przedmiot umowy zostanie Kupującemu wydany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony. Protokół zawiera wykaz oraz stan wyposażenia mieszkania. Kupujący, w razie niedojścia do skutku umowy przyrzeczonej zobowiązuje się zwrócić lokal oraz wyposażenie w stanie niepogorszonym lub pokryć koszty uszkodzonego czy zniszczonego wyposażenia”.

Wprowadzenie się kupującego przed podpisaniem umowy przyrzeczonej

Warto także zadbać o zapis dotyczący opłat za czynsz, media itd.: „Kupujący oświadcza, iż od dnia wydania lokalu zobowiązuje się regulować czynsz do spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej oraz media wg wskazań liczników i rachunków dostawców. W zakresie należności za okres od wydania Kupującemu lokalu do zwrotu lokalu Sprzedającemu z powodu nieprzystąpienia do umowy przyrzeczonej, Kupujący poddaje się dobrowolnie egzekucji w zakresie należności czynszowych i eksploatacyjnych ”.

 

Kolejną kwestia jest ewentualna eksmisja osoby. Tu także powinien znaleźć się zapis o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie eksmisji, razem ze wskazaniem adresu, pod który kupujący może zostać eksmitowany.

 

Instytucja ta wyraża się w tym, że dłużnik z góry wyraża zgodę na dochodzenie od niego ewentualnych należności, bez potrzeby wszczynania postępowania sądowego przez wierzyciela. Zgoda dłużnika staje się tytułem egzekucyjnym, co oznacza, że zastępuje wyrok lub nakaz zapłaty i wierzyciel nie musi wszczynać postępowania sądowego dla prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika.

Jak zabezpieczyć się na wypadek niepodpisania przez kupującego mieszkanie umowy przyrzeczonej?

Poddanie się dobrowolnej egzekucji wymaga oświadczenia dłużnika złożonego w formie aktu notarialnego. Oświadczenie to dla swej ważności musi zawierać określoną w przepisach treść. W szczególności w oświadczeniu należy wpisać obowiązek dłużnika do zapłaty ściśle określonej kwoty lub świadczenia dokładnie oznaczonych i wyliczonych rzeczy zamiennych albo wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej. Niezbędne jest oznaczenie w akcie notarialnym terminu zapłaty lub wydania rzeczy. Szczegółową treść przedmiotowego oświadczenia dłużnika określa art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Specyfika tego zabezpieczenia polega więc na tym, że w przypadku, gdy dłużnik nie spłaca swojego długu lub nie opuści mieszkania, może Pan po uzyskaniu klauzuli wykonalności od razu pójść do komornika i na podstawie ww. aktu notarialnego wszcząć egzekucję i eksmitować kupującego. Kupujący oświadcza, iż poddaje się dobrowolnie egzekucji w zakresie żądania opuszczenia mieszkania po terminie określonym jako data zawarcia umowy przyrzeczonej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl