Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy przysługuje dzień wolny na badania lekarskie pracownika (okresowe)?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 09.10.2012

Czy przysługuje dzień wolny na badania lekarskie pracownika (okresowe)? Pracuję na zmianie od 14 do 22 – czy jak mam badania, powiedzmy od 10 do 16, to muszę przyjść jeszcze do pracy? Czy nadgodziny w dniu wolnym od pracy, tj. w soboty lub święto, po 8h są obowiązkowe, jeśli dostaje się polecenie służbowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Art. 229 § 3 Kodeksu pracy stanowi, że „okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych”.

 

Z przytoczonej powyżej treści przepisu wynika zatem, że pracodawca lub osoby działające w jego imieniu przede wszystkim powinni kierować pracownika na badania lekarskie w godzinach pracy. Dopiero gdy nie jest to możliwe, podwładny będzie miał obowiązek je wykonać poza godzinami pracy. Będzie tak w sytuacji, gdy np. dana osoba pracuje w systemie czasu pracy, gdzie dniami roboczymi są wyłącznie soboty i niedziele. Podobnie w sytuacji, gdy pracuje jedynie w porze nocnej.

 

Należy pamiętać, że polecenie wykonania badań lekarskich pracownika jest poleceniem służbowym, więc jako takie winno być realizowane w godzinach pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 10 maja 2000 r., sygn. akt I PKN 642/99). Realizowanie tego polecenia poza godzinami pracy zatrudnionego może zostać potraktowane jako naruszenie przepisów prawa pracy w zakresie obowiązku zapewnienia pracownikowi dobowego i tygodniowego odpoczynku (odpowiednio 11 i 35 godzin).

 

Za czas poświęcony na przeprowadzenie badań lekarskich pracownika, jeżeli przypadają one w godzinach pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, takie samo jak za wykonywanie pracy. Niedopuszczalne jest udzielanie pracownikowi zamiast zwolnienia urlopu wypoczynkowego w celu wykonania badań profilaktycznych.

 

Niestety Pana przypadek nie jest uregulowany w powołanym wyżej przepisie. Nie ma w nim bowiem regulacji rozróżnienia w zależności od przyjętego w danym przypadku systemu czasu pracy. W takim przypadku za czas spędzony na wykonywaniu badań pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Niestety jednak przepis nie reguluje sytuacji, gdy pracownik – ze względu na brak możliwości wykonania badań w godzinach pracy – wykona je podczas swojego czasu wolnego, czyli tak jak to ma miejsce w Pana przypadku, w czasie pozazmianowym. W tej sytuacji ustawodawca nie przewidział wynagrodzenia czy też dnia wolnego za okres badań. Być może kwestię ta reguluje u Pana regulamin pracy. Jeżeli nie, to proponowałabym udanie się na badania okresowe w okolicach godziny 14.00.

 

Co do kwestii nadgodzin, to co do zasady nie może Pan odmówić wykonania polecenia służbowego, z którym związane jest pozostanie po godzinach pracy. Odmowa taka może zostać potraktowana jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (dbałość o dobro zakładu pracy – art. 100 Kodeksu pracy) i skutkować w skrajnych przypadkach skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia – czyli dyscyplinarnie. Niemniej jednak pracodawca winien pamiętać, że wydanie polecenia służbowego pozostania po godzinach pracy podyktowane być musi szczególnymi i uzasadnionymi potrzebami pracodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus VII =

»Podobne materiały

Umowa lojalnościowa a zwrot kosztów za szkolenia

Mam podpisaną umowę lojalnościową z pracodawcą. 30 sierpnia wygasa moja umowa o pracę. W ramach zatrudnienia pracodawca pokrył koszty odbywanych przeze mnie szkoleń oraz opłaty za studia zaoczne (o ile średnia ocen przekracza 4,0). Czy nie podpisując nowej umowy, będę musiał zwrócić koszty szko

 

Zmiana grafiku i stanowiska pracy bez zgody pracownika

Pracuję w zakładzie w systemie 3-zmianowym – od 6 lat na jednej zmianie. To znaczy chodzę na rano, popołudnie i noc, ale cały czas z tą samą ekipą na jednej zmianie. Czy pracodawca może nakazać mi chodzić na inną zmianę i pracować na innym stanowisku bez mojej zgody? Nie chcę zmieniać zmiany a

 

Czy badania kontrolne są konieczne przy powrocie do pracy ze złamaną nogą?

Mam złamaną nogę i zwolnienie na 30 dni. Chciałabym jednak wrócić do pracy z gipsem. Czy muszę wykonać jakieś badania? Czy pracodawca może zmusić mnie do przyniesienia jakiegoś zaświadczenia od lekarza? Dodam, że gips nie przeszkadzałby mi w pracy.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »