Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak sprzedać samochód wzięty na firmę w leasing?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 22.03.2019

Chciałbym się dowiedzieć, jak sprzedać samochód wzięty na firmę w leasing. Leasing obowiązuje w wersji finansowej (bez VAT). Teraz chciałbym zrobić albo cesję leasingu, albo wykupić samochód i następnie sprzedać. Jak najkorzystniej to załatwić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak sprzedać samochód wzięty na firmę w leasing?

Fot. Fotolia

Sprzedaż przedmiotu objętego leasingiem stanowi tak naprawdę cesję umowy leasingowej. Naturalnie cesja taka może przybrać formę odpłatną lub nieodpłatną.

 

Cechą cesji umowy leasingu jest przejęcie przez osobę trzecią (nowego korzystającego) ogółu praw i obowiązków umownych. Trzeba również zaznaczyć, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego cesja umowy leasingu jest dozwolona pod warunkiem, że zgodzi się na nią podmiot finansujący.

 

W dalszej kolejności wskazać należy, że w myśl art. 23b w związku z art. 23a pkt 2 ustawy PIT w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie. W rezultacie dopuszczalne jest przeniesienie przez dotychczasowego użytkownika na nowego leasingobiorcę prawa do używania przedmiotu leasingu.

 

Cechą leasingu finansowego jest to, że leasingobiorca wprowadza przedmiot leasingu do ewidencji środków trwałych i amortyzuje go w czasie. W przypadku gdy suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych jest niższa od faktycznie zapłaconych rat czynszu, należy odnieść się do treści art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT, gdzie czytamy, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat w środkach trwałych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych. W konsekwencji straty niepokryte odpisami amortyzacyjnymi stanowią koszt uzyskania przychodu. W konsekwencji niezamortyzowaną wartość środka trwałego można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów. Dodatkowo pamiętać trzeba, że amortyzacja samochodu może zostać ograniczona dla pojazdów o cenie nieprzekraczającej 20 000 euro (art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT).

 

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22.12.2008 r., IBPB3/423-846/08/AP, korzystający w związku z cesją umowy leasingu nie dokonuje żadnych korekt dotychczasowych odliczeń oraz kosztów. Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 13 października 2011 r., nr IPPB1/415-662/11- -2/IF:

 

„Należy stwierdzić, iż cesja umów leasingu nie spowoduje konieczności dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów, w związku z poniesieniem wydatków tytułem opłat leasingowych.”

 

W zakresie natomiast podatku VAT dokonanie cesji nie wywiera negatywnych skutków u poprzedniego leasingobiorcy w zakresie prawa do odliczania VAT od rat leasingowych. Nie musi on zatem korygować dotychczasowego odliczenia. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 27 kwietnia 2010 r., nr ITPP2/443- -122/10/MD:

 

„Należy potwierdzić stanowisko Spółki, co do zachowania prawa do podatku naliczonego, odliczonego w związku z korzystaniem z leasingu operacyjnego ciągnika siodłowego, w kontekście cesji umowy tego leasingu. Dokonanie takiej cesji nie zmienia bowiem faktu, iż w trakcie trwania umowy leasingu uprawnienia z niej wynikające były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.”

 

W zakresie natomiast wykupu samochodu z leasingu ustawa nie przewiduje w swej treści żadnych negatywnych konsekwencji. Tym samym nie trzeba korygować kosztów rat leasingowych zapłaconych przed rozwiązaniem umowy i wykupem auta.

 

W razie wykupu samochodu w celu jego odsprzedaży opłaty leasingowe wniesione za pozostały okres umowy leasingu, uiszczone w związku z jej wcześniejszym zakończeniem, są wydatkiem poniesionym w celu uzyskania przychodów. Opłaty leasingowe mogą być zaliczone do kosztów uzyskania. Przy leasingu finansowym kosztem mogą być jedynie opłaty naliczane przez finansującego w części odsetkowej (raty w części kapitałowej podlegają amortyzacji).

 

Istnieje również możliwość, aby dokonać prywatnego wykupu samochodu z leasingu.

 

Wykupując samochód „prywatnie”, nie można zaliczyć wydatku na wykup samochodu do kosztów uzyskania przychodów oraz nie może odliczyć podatku naliczonego z faktury dokumentującej wykup samochodu. Nie jest natomiast w takim przypadku konieczne przeznaczanie samochodu na cele osobiste, gdyż wykup „prywatny” automatycznie powoduje, że samochód staje się składnikiem majątku osobistego podatnika. Tak wykupiony pojazd może zostać następnie sprzedany. Niestety, ale organy podatkowe stoją na stanowisku, że sprzedaż samochodu wykupionego „prywatnie” z leasingu firmowego stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód taki powstaje także, jeżeli sprzedaż nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, tj. wykup z leasingu. W związku z powyższym akurat tej formy rozliczenia nie polecam.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + 0 =

»Podobne materiały

Usługi rehabilitacyjne a PKWiU

Mam gabinet rehabilitacyjny, w którym świadczę usługi rehabilitacyjne dla osób chorych. Korzystam ze zwolnienia z podatku VAT. Zamierzam jednak poszerzyć swoją działalność o usługi profilaktyczne (dla osób zdrowych) – masaże, ćwiczenia fizyczne itp. Czy takie usługi rehabilitacyjne są objęte p

 

Dokumenty podatkowe po śmierci podatnika

Jestem spadkobiercą. Jaki obowiązuje okres przechowywania dokumentów podatkowych (faktur) zmarłego? Ile czasu od śmierci podatnika ma urząd skarbowy na wszelkie rozliczenia?

 

Własne cele mieszkaniowe a przekazanie nieruchomości dziecku

Dwa lata temu w drodze dożywocia zostałam właścicielką lokalu mieszkalnego. Po śmierci darczyńcy sprzedałam nieruchomość. Oświadczyłam, że uzyskane środki przeznaczę na własne cele mieszkaniowe. Za część z nich kupiłam mieszkanie, które przekazałam córce darowizną. Czy kwota za ten lokal będzie zali

 

Informacja dla urzędu skarbowego o stałym pobycie poza UE

Prawie dwa lata temu wyjechałem na stałe do Australii i pracuję w jednym z krajów na Pacyfiku. Mam stały pobyt w Australii. Przed wyjazdem sprzedałem mieszkanie i wymeldowałem się. Nie mam żadnego meldunku w Polsce ani w UE. Czy powinienem ten fakt jakoś uregulować z urzędem skarbowym i zabezpieczyć

 

Czy muszę zapłacić zaległości za abonament RTV?

Nie płaciłam za abonament RTV. Czy muszę zapłacić te zaległości? Dlaczego nikt nie nadał mi tego indywidualnego numeru, abym mogła zindywidualizować przelew za abonament? Czy musieli tak długo czekać z poinformowaniem dłużnika o kwocie zaległości? Poza tym opłacam kablówkę, w nazwie przelewu jest &b

 

Handel samochodami ciężarowymi a podatek od środków transportowych

Czy w przypadku handlu samochodami ciężarowymi (samochód traktowany jest jako towar handlowy, nie służy do transportu oraz nie porusza się) obowiązuje podatek od środków transportowych i należy go uiszczać?

 

Rozliczenie zbiórki crowdfundingowej artysty

Jako osoba fizyczna pomagam prowadzić zbiórkę crowdfundingową dla znajomego artysty na jednym ze znanych portali. Zbiórka prowadzona jest pod nazwiskiem artysty i środki wpływają na jego konto. Zbiórka jest przeznaczona na wydanie płyty i zrealizowanie teledysku promującego. W podziękowaniu za wpłat

 

Prace budowlane dla fundacji a podatki

Planujemy prace budowlane w budynku fundacji (mają być wykonane przez firmę zewnętrzną), w którym ma być urządzony dom pomocy dla osób niepełnosprawnych. Jakimi podatkami mogą być obciążone prace budowlane przy tej realizacji?

 

Rozliczenie ubezpieczenie na życie dla pracowników

Zatrudniam pracowników na umowę o pracę, na podstawie umów-zleceń oraz w oparciu o umowy współpracy (B2B). Chcę wykupić dla kluczowych pracowników (umowy o pracę) oraz współpracowników (jdg, B2B) ubezpieczenia na życie i dożycie. W umowie tej ubezpieczającym będzie płatnik składek, czyli moja firma

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »