.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Opłaty za media opłacane z rachunku matki a urząd skarbowy

• Opublikowano: 10-03-2023 • Autor: Marcin Sądej

Mieszkam w domu jednorodzinnym, którego jestem jedynym właścicielem. Razem ze mną mieszka moja matka i ojciec, którzy są zameldowani na stałe. Moje pytanie dotyczy opłat za media. Umowy z dostawcami – czy to prądu, czy gazu są podpisane tylko ze mną, ale te opłaty opłacane są z rachunku mojej matki. Chciałbym się dowiedzieć, czy dla urzędu skarbowego ta sytuacja jest poprawna.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Opłaty za media opłacane z rachunku matki a urząd skarbowy

Umowa użyczenia nieruchomości dla rodziców

Jeżeli to Pan jest właścicielem nieruchomości, a rodzice w tej nieruchomości mieszkają, to na gruncie prawa dochodzi do umowy użyczenia nieruchomości.

 

W myśl art. 710 Kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy, w zakresie przewidzianym umową i przepisami prawa. Cechą charakterystyczną użyczenia jest nieodpłatność oraz motyw bezinteresowności.

 

Z uwagi na fakt, że z tytułu umowy użyczenia zobowiązanym do spełnienia świadczenia jest tylko użyczający, umowę tę należy uznać za jednostronnie zobowiązującą. Użyczenie nie jest też umową wzajemną.

 

Użyczenie generuje przychód z nieodpłatnych świadczeń po stronie biorącego w użyczenie jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy PIT zwalania się od podatku wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2–2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej.

 

W konsekwencji dla rodziców użyczenie nieruchomości jest neutralne podatkowo.

Koszty utrzymania domu

Następnie wskażmy, że w myśl art. 713 biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

 

Zwykłe koszty utrzymania rzeczy to wydatki i nakłady pozwalające zachować rzecz w stanie niepogorszonym, utrwalającym jej właściwości i przeznaczenie, np. koszty konserwacji, bieżących remontów, drobnych napraw itp.

 

Za zwykłe koszty utrzymania rzeczy nie można uznać kosztów obciążających dłużnika niezależnie od istnienia stosunku użyczenia (np. podatków, kosztów ubezpieczenia rzeczy, opłat i innych publiczno- i prywatnoprawnych ciężarów związanych zwykle z własnością lub posiadaniem rzeczy).

 

Pismo z dnia 21.03.2022 r., wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0113-KDIPT2-2.4011.1201.2021.2.ACZ, Rozliczanie PIT w związku z nieodpłatnym użyczeniem lokalu mieszkalnego:

 

„Z treści powołanych wyżej przepisów wynika, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie, których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy.

 

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, stwierdzić należy, iż w związku z nieodpłatnym przekazaniem lokalu mieszkalnego do używania po stronie Pana - jako osoby użyczającej, nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Pan jako użyczający nie osiągnął z tytułu bezpłatnego użyczenia lokalu mieszkalnego dochodu skutkującego powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Również wydatki ponoszone przez biorącego w użyczenie tytułem zapłaty za media (energia elektryczna, gaz, woda) oraz pozostałe opłaty licznikowe (tj. rozliczane na podstawie wskazań liczników) wchodzące w nie stanowią po Pana stronie jakiegokolwiek przychodu. Nie poniósłby Pan tych kosztów, gdyby nie to, że korzystał z tego lokalu biorący w użyczenie”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opłaty z rachunku matki

W świetle powyższego opłacenie rachunków za media za biorących w użyczenie nie stanowi przychodu dla właściciela. Nawet jeżeli taki przychód by powstał, to i tak znajdzie zastosowanie wspomniane zwolnienie określonego w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy PIT. W konsekwencji przypadek, w którym rodzice opłacają rachunki za mieszkanie, jest dla Pana neutralny podatkowo.

 

Końcowo wskażmy, że takie opłacanie rachunków nie jest darowizną. Zgodnie z art. 888 przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

 

Natomiast w opisanym przypadku podstawą opłacania rachunków nie jest art. 888, lecz art. 713. Nie jest to nieodpłatne przysporzenie kosztem majątku, ponieważ biorący w użyczenie realizuje obowiązek wynikający z treści art. 713.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu