Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prezes stowarzyszenia a praca na etacie i własna firma

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 11.06.2017

Jestem zatrudniona na 1/3 etatu jako główna księgowa w przedszkolu, na 1/2 etatu jako główna księgowa w stowarzyszeniu OPP. Oprócz tego prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – biuro rachunkowe. Czy takie połączenie jest zgodne z prawem? Czy mogę dalej tak być zatrudniona i równocześnie prowadzić działalność gospodarczą? Dzisiaj zaproponowano mi stanowisko prezesa w tym stowarzyszeniu. Czy będąc zatrudnioną tak, jak opisałam, mogę być prezesem? Czy musiałabym jednak zamknąć biuro rachunkowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ani ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), ani ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393) nie zawierają zapisów, na podstawie których byłoby niemożliwe łączenie pracy z działalnością gospodarczą, czy łączenie prowadzenia działalności gospodarczej z byciem prezesem w stowarzyszeniu.

 

Zgodnie z art. 10 ustawy o stowarzyszeniach statut stowarzyszenia określa w szczególności:

 

„1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;

2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia;

3) cele i sposoby ich realizacji;

4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;

5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;

6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał;

7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

8) zasady dokonywania zmian statutu;

9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.”

 

Samorządność stowarzyszeń przejawia się między innymi w tym, że sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, a także tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu i kompetencje władz stowarzyszenia określane są w statucie.

 

Zatem kwestia ewentualnych następstw wystąpienia faktu łączenia członkostwa w stowarzyszeniu (czy nawet pełnienia tam funkcji) z prowadzeniem działalności gospodarczej (i pracą na etacie) powinno wynikać właśnie ze statutu. Jeśli kwestia ta nie jest w statucie uregulowana – nie ma ku temu przeszkód.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + V =

»Podobne materiały

Stłuczka na drodze i dwoje winnych

Miałam drobną stłuczkę, gdy jechałam do pracy. Warunki były bardzo złe – słaba widoczność, droga nieodśnieżona – ale nie jechałam więcej niż 10 km/h. Uderzyłam w bus, który stanął w poprzek drogi (kierowca nie wystawił trójkąta ostrzegawczego). Wezwaliśmy policję. Uznano nas oboje za win

 

Remont balkonu i uszkodzenie samochodu sąsiada

Zleciłam pewnej firmie wykonanie remontu mojego balkonu (posiadam podpisaną umowę). Po kilku dniach zgłosił się do mnie sąsiad, który twierdzi, że w wyniku prac remontowych został uszkodzony jego samochód. Okazało się, że z każdej strony auto ma zarysowania. Sąsiad upiera się, że jeszcze jeden samoc

 

Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

Otrzymałam od spółdzielni mieszkaniowej nakaz zapłaty kwoty za centralne ogrzewanie, który opłaciłam w wyznaczonym terminie. Następnie dostałam kolejne wezwanie do zapłaty dotyczące tego samego rozliczenia. Po upływie kilku dni doręczono mi pismo o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty. Czy

 

Waloryzacja kwoty darowizny i dział spadku

Mój tata zmarł pół roku temu, nie zostawił testamentu. Pozostawił po sobie dwoje spadkobierców: mnie – syna z pierwszego i jedynego małżeństwa zakończonego rozwodem) i córkę, która urodziła się z nieformalnego związku taty. Według prawa dziedziczymy po połowie, oboje jesteśmy pełnoletni.

 

Zachowek po bezdzietnej osobie

Jak wygląda sytuacja zachowku w przypadku, gdy zmarła osoba bezdzietna, niebędąca nigdy w związku małżeńskim i której z racji wieku rodzice dawno zmarli? Zmarły testamentem przekazał cały majątek siostrzeńcowi, który się nim opiekował w ostatnich latach przed śmiercią. Z żyjących krewnych to ak

 

Brak możliwości wyrejestrowania telewizora

W 1996 roku zostałem najemcą lokalu po matce, która zmieniła miejsce zamieszkania i zabrała telewizor ze sobą. Udałem się do urzędu pocztowego, aby wyrejestrować telewizor, gdzie poinformowano mnie, że „wszyscy mają telewizor, więc wszyscy muszą płacić, a wyrejestrować nie można”, czyli

 

Rozwiązanie stowarzyszenia gdy z członkami nie ma kontaktu

Istnieje stowarzyszenie, członkowie są już nieaktywni, wszyscy porozjeżdżali się po świecie i nie ma z nimi kontaktu. Chciałbym rozwiązać stowarzyszenie, ale nie jestem osobą z zarządu. W wyniku przemian powinienem być, ale ostatnio okazało się, że przesłane kilka lat temu zmiany nie przeszły i zarz

 

Nieklasyfikacja a status ucznia

Od września pobierałam rentę rodzinną po ojcu. Semestru nie zaliczyłam, ponieważ zostałam nieklasyfikowana. Zaczęłam semestr 2. i wysłałam zaświadczenie o kontynuowaniu nauki pierwszego niezaliczonego semestru. W lutym tego roku zmarła moja mama, więc renta rodzinna przeszła na mnie po obu rodzicach

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »