.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prezes stowarzyszenia a praca na etacie i własna firma

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 11.06.2017

Jestem zatrudniona na 1/3 etatu jako główna księgowa w przedszkolu, na 1/2 etatu jako główna księgowa w stowarzyszeniu OPP. Oprócz tego prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – biuro rachunkowe. Czy takie połączenie jest zgodne z prawem? Czy mogę dalej tak być zatrudniona i równocześnie prowadzić działalność gospodarczą? Dzisiaj zaproponowano mi stanowisko prezesa w tym stowarzyszeniu. Czy będąc zatrudnioną tak, jak opisałam, mogę być prezesem? Czy musiałabym jednak zamknąć biuro rachunkowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ani ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), ani ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393) nie zawierają zapisów, na podstawie których byłoby niemożliwe łączenie pracy z działalnością gospodarczą, czy łączenie prowadzenia działalności gospodarczej z byciem prezesem w stowarzyszeniu.

 

Zgodnie z art. 10 ustawy o stowarzyszeniach statut stowarzyszenia określa w szczególności:

 

„1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;

2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia;

3) cele i sposoby ich realizacji;

4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;

5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;

6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał;

7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

8) zasady dokonywania zmian statutu;

9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.”

 

Samorządność stowarzyszeń przejawia się między innymi w tym, że sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, a także tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu i kompetencje władz stowarzyszenia określane są w statucie.

 

Zatem kwestia ewentualnych następstw wystąpienia faktu łączenia członkostwa w stowarzyszeniu (czy nawet pełnienia tam funkcji) z prowadzeniem działalności gospodarczej (i pracą na etacie) powinno wynikać właśnie ze statutu. Jeśli kwestia ta nie jest w statucie uregulowana – nie ma ku temu przeszkód.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton