.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie stowarzyszenia gdy z członkami nie ma kontaktu

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 12.07.2016

Istnieje stowarzyszenie, członkowie są już nieaktywni, wszyscy porozjeżdżali się po świecie i nie ma z nimi kontaktu. Chciałbym rozwiązać stowarzyszenie, ale nie jestem osobą z zarządu. W wyniku przemian powinienem być, ale ostatnio okazało się, że przesłane kilka lat temu zmiany nie przeszły i zarządem stowarzyszenia oficjalnie jest jego pierwotna postać, czyli osoby z którymi nie ma już kontaktu. Jak można rozwiązać tę sprawę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Biorąc pod uwagę opisaną przez Pana sytuację, należałoby przyjąć rozwiązanie stowarzyszenia przez sąd. Jeśli nie ma na miejscu rzeczywiście odpowiedniej liczby członków, którzy na nowo wybraliby prawidłowo władze.

 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.) „na wniosek organu nadzorującego sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia, w razie gdy:

 

1) liczba członków stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej liczby członków wymaganych do jego założenia;

2) stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż rok”.

 

Według mnie macie Państwo taką właśnie sytuacje. Stary zarząd nie ma mocy działania, nowy nie ukonstytuował się. W dodatku nie ma możliwości naprawienia tej sytuacji z uwagi na brak kontaktu z członkami.

 

W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

 

Likwidator w szczególności powinien:

 

  • zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania, jeżeli nie zachodzą warunki określone w art. 36 ust. 2;
  • dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego;
  • po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów.

 

W tej sytuacji proponuję, aby złożył Pan do organu nadzoru, którym prawdopodobnie jest starosta (może być wojewoda w zależności od obszaru działania stowarzyszenia), wniosek o skierowanie do sadu sprawy o likwidację stowarzyszenia z opisaniem całej sytuacji tego podmiotu. Potem sąd wyznaczy kuratora dla stowarzyszenia, które nie ma reprezentacji i po przeprowadzeniu postępowania orzeknie o likwidacji i wyznaczy likwidatora. Prawdopodobnie byłby nim Pan. Tutaj pozostaje sprawdzenie, czy spłacono zobowiązania, ogłoszenie o likwidacji w siedzibie oraz wykreślenie stowarzyszenia.

 

Z drugiej jednak strony mam wątpliwości, czy rzeczywiście jest tak, że Pan nie może działać w imieniu stowarzyszenia. Generalnie dla działania nowej władzy stowarzyszenia nie jest ważne zgłoszenie. Nowy zarząd jest nim od chwili wyboru. Zgłoszenie zarządu do KRS ma charakter informacyjny. Chodzi o pewność dla kontrahentów. Jeśli ma Pan prawidłową uchwałę członków towarzyszenia o wyborze zarządu, to to jest Pana umocowanie do działania. Nie wiem, jakie macie zapisy o zarządzie, czy może Pan działać sam, czy z innymi członkami zarządu. Tutaj wszystko zależy od statutu. W statucie też powinny być zapisy o możliwości podejmowania decyzji przez członków listownie. Być może udałoby się podjąć uchwałę o likwidacji w drodze korespondencji mailowej. W korespondencji tej należy także wybrać likwidatora, którym może być członek zarządu. I tu w grę wchodzą czynności, które już zostały wyżej wymienione w ramach likwidacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton