.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak mogę wymeldować zięcia z mojego domu?

• Autor: Monika Cieszyńska

Kilka lat temu zameldowałam córkę i jej męża w moim domu. Nigdy w nim nie mieszkali, bo mieli mieszkanie służbowe. Teraz trwa sprawa rozwodowa i córka z dzieckiem wprowadziła się do mojego domu. Z tego co się orientuję jej mąż nadal mieszka w mieszkaniu służbowym. Jak mogę wymeldować zięcia z mojego domu? Czy córka powinna podać ten fakt przy następnej rozprawie? Czy przebywanie zięcia w mieszkaniu podczas widzeń dziecka może być potwierdzeniem zamieszkiwania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak mogę wymeldować zięcia z mojego domu?

Wymeldowanie zięcia z mieszkania

Sprawy meldunkowe reguluje aktualnie ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 722). Należy pamiętać, iż zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu, nie ma natomiast wpływu na jakiekolwiek prawa do lokalu. Tym samym z samego faktu zameldowania nie można wywodzić żadnych praw do lokalu.

 

Najłatwiej byłoby, aby zięć sam się wymeldował z Pani mieszkania. Co więcej, skoro zięć nie mieszka w Pani mieszkaniu, to ciąży na nim obowiązek wymeldowania się. Potwierdza to art. 33 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, zgodnie z którym „Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się” oraz art. 25 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, iż pobyt stały wiąże się z przebywaniem i zamiarem przebywania w oznaczonym miejscu.

 

Niemniej, jeśli zięć dobrowolnie nie dopełni ww. obowiązku wymeldowania się, to istnieje możliwość wymeldowania go bez zgody z urzędu lub na wniosek właściciela, o czym stanowi art. 35 ww. ustawy: „Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak wymeldować osobę która opuściła lokal?

W celu wymeldowania zięcia należy wystąpić na drogę postępowania administracyjnego.

 

Podstawą do wydania decyzji o wymeldowaniu jest opuszczenie lokalu i niedopełnienie obowiązku wymeldowania się. Wymeldowanie będzie możliwe po ustaleniu, że osoba ta nie mieszka pod danym adresem – poświadczają to najczęściej zeznania świadków, np. sąsiadów. Nadto dobrze by było, aby w tym lokalu nie było żadnych rzeczy osoby, którą chce Pani wymeldować.

 

W celu wszczęcia procedury administracyjnej należy złożyć do prezydenta miasta (wójta, burmistrza) wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego. We wniosku należy wskazać kogo i z jakiego adresu ma nastąpić wymeldowanie, oraz od jakiego czasu osoba ta w tym lokalu nie zamieszkuje. Organ gminy musi zbadać, czy osoba, która opuściła lokal zrobiła to dobrowolnie. W tym celu zbierane są oświadczenia np. świadków. We wniosku warto więc wnieść również o przesłuchanie konkretnych sąsiadów jako świadków (tj. podać ich imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania), którzy potwierdzą, że osoba, której wniosek dotyczy, nie przebywa w przedmiotowym lokalu.

Ustalenie adresu osoby wymeldowywanej

We wniosku należy nadto podać adres osoby wymeldowywanej, pod którym aktualnie przebywa. Jeśli nie może Pani ustalić tego adresu, wówczas we wniosku należy wskazać, że miejsce jego pobytu nie jest znane. Ustalenie adresu osoby wymeldowywanej należy do organu wymeldowującego, który w tym celu wystąpi do Centralnego Biura Adresowego i do Centralnego Rejestru Skazanych. Jeśli nadal adresu nie można ustalić – zgodnie z art. 34 Kodeksu postępowania administracyjnego – organ administracji publicznej występuje do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela (kuratora) dla osoby nieobecnej, który będzie podejmował czynności w postępowaniu za tę osobę.

 

O wymeldowaniu organ orzeka w drodze decyzji.

Ile trwa proces wymeldowania osoby z mieszkania?

Od ww. decyzji służy stronie odwołanie do właściwego wojewody za pośrednictwem wójta gminy/prezydenta/burmistrza miasta w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Jeśli w terminie 14 dni strona nie złoży odwołania, wówczas decyzja uprawomocni się, co oznacza, że decyzja ta stanie się ostateczna.

 

Do wniosku należy również dołączyć dokument potwierdzający, iż jest Pani właścicielem przedmiotowej nieruchomości (wydruk z elektronicznej księgi wieczystej). Wniosek o wymeldowanie z urzędu musi zostać opłacony opłatą skarbową w wysokości 10 zł. Przedmiotowy wniosek może Pani złożyć w każdym czasie.

 

Organ powinien załatwić sprawę o wymeldowanie z urzędu w terminie 1 miesiąca od daty wpływu Pani wniosku, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w terminie 2 miesięcy.

 

Moim zdaniem to, że zięć będzie przebywał w Pani mieszkaniu podczas widzeń dziecka, nie może stanowić przyczyny odmowy jego wymeldowania. Córka może podać do akt sprawy rozwodowej, iż mąż z nią aktualnie nie zamieszkuje, ani że nigdy nie zamieszkiwał w Pani mieszkaniu, mimo posiadania meldunku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu